Otwórz menu główne

Biskupi i arcybiskupi prascy

lista w projekcie Wikimedia
Herb arcybiskupów praskich

Biskupi i arcybiskupi prascy – lista biskupów i arcybiskupów praskich. Od 1627 r. arcybiskupom metropolitom praskim przysługuje tytuł prymasa Czech.

Biskupi prascy (973-1344)Edytuj

Lp. Lata rządów Imię i nazwisko
1. 973982 bp Thietmar (Dětmar, Dietmar)
2. 982996 bp Wojciech Sławnikowic (Vojtěch, Adalbert)
* 996 bp Strachkwas Chrystian (elekt)
3. 9981017 bp Thiadag
4. 10171023 bp Ekkhard (Ekkehard, Ekhard, Helicardus)
5. 10231030 bp Hyza (Hyzo, Hizzo, Izzo)
6. 10301067 bp Severus (Šebíř)
7. 10681089 bp Jaromir Gebhart (Gebehard, Jaromír)
8. 10901098 bp Kosmas
9. 10991122 bp Herman (Heřman)
10. 11221134 bp Meinhard (Menhart)
11. 11341139 bp Jan I
* 11391140 bp Sylwester (Silvestr) (elekt, zrezygnował)
12. 11401148 bp Otto (Ota)
13. 11481167 bp Daniel I
* 1168 bp Gothard (Goltpold, Hotart, Gotpold) (elekt)
14. 11681179 bp Bedřich z Puttendorfu
15. 11791182 bp Valentin (Veliš)
16. 11821197 bp Henryk Brzetysław (Jindřich Břetislav) (książę Czech)
17. 11971214 bp Daniel II (Milík z Talmberka)
18. 12141224 bp Andrzej (Ondřej)
19. 11241125 bp Peregrin (Pelhřim z Vartenberka)
20. 12251226 bp Budislav (Budivoj, Budilov)
21. 12261236 bp Jan II
22. 12361240 bp Bernhard Kaplíř ze Sulevic (Buchard)
23. 12401258 bp Mikołaj z Riesenburgu (Mikuláš z Reisenburku)
24. 12581278 bp Jan III z Dražic
25. 12781296 bp Tobiasz z Bechyně (Tobiáš z Bechyně)
26. 12961301 bp Řehoř Zajíc z Valdeka
27. 13011343 bp Jan IV z Dražic
28. 1343-1344 bp Arnoszt z Pardubic

Arcybiskupi prascy (1344-1471)Edytuj

Lp. Lata rządów Imię i nazwisko
1. 13441364 abp Arnoszt z Pardubic
2. 13641379 abp Jan Očko z Vlašimi
3. 13791396 abp Jan z Jenštejna
4. 13691402 abp Olbram ze Škvorce (Volfram ze Škvorce)
* 1402 abp Mikuláš Puchník z Černic (elekt)
5. 14031411 abp Zbyněk Zajíc z Hasenburka
6. 14111412 abp Zygmunt Albík z Uničova
7. 14131431 abp Konrád z Vechty[1]
* 1435-1471 abp Jan Rokycana (Jan z Rokycan)[2]

SedewakancjaEdytuj

Po schizmie Konráda z Vechty arcybiskupstwo praskie do 1561 roku pozostawało formalnie nie obsadzone. Rolę naczelnego organu sądowo-administracyjnego dla kościoła rzymskokatolickiego w Czechach na ten czas pełniła kapituła katedry praskiej (Horní konzistoř u sv. Víta). Jej odpowiednikiem w kościele utrakwistycznym była kapituła kościoła tyńskiego (Dolní konzistoř u Týnského chrámu).

Administratorzy prascy (1421-1561)Edytuj

Lp. Lata rządów Imię i nazwisko
1. 1421-1430 kard. Jan Železný[3]
2. 14301434 bp Konrád ze Zvole[4]
3. 14341444 Szymon z Nymburka/Jan z Duby/Jerzy z Pragi
4. 14341442 Jan z Duby
5. 14421446 Jerzy z Pragi
6. 14461453 Prokop z Kladrub
7. 14531458 Wacław Hněvsín z Krumlova/Mikołaj z Krumlova
8. 14581460 Wacław Hněvsín z Krumlova
9. 1461-1461 Mikołaj z Krumlova
10. 14611462 Jan Šimanek z Krumlova/Hilary z Litoměřic
11. 1462-1461 Marcin Terra
12. 14621468 Hilary z Litoměřic
13. 14681481 Jan Šimanek z Krumlova
14. 14681483 Jan (Hanusch)
15. 14811484 Wacław z Plan
16. 14841498 Paweł Pouček
17. 14981510 Ambroży z Pilzna
18. 14981501 Błażej Kremer
19. 15111525 Jan Žák
20. 15251544 Ernest ze Schleinitz
21. 15441557 Walentyn Hahn
22. 15441554 Jan Podbradský
23. 15541561 Henryk Písek (Scribonius)

Arcybiskupi prascy (od 1561)Edytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. W latach 1421-1431 arcybiskup husycki, ekskomunikowany w 1426 r.
  2. Arcybiskup elekt, wybrany na mocy kompaktów praskich, nieuznawany przez kapitułę katedry praskiej, od 1462 roku nieuznawany przez papieża, administrator kościoła utrakwistycznego.
  3. Był równocześnie biskupem ołomunieckim.
  4. Był równocześnie biskupem ołomunieckim.
  5. Arcybiskup elekt, zmarł przed objęciem urzędu.

Linki zewnętrzneEdytuj