Otwórz menu główne
Ten artykuł dotyczy wojewody mińskiego. Zobacz też: inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Bohdan Pawłowicz Sapieha (zm. 1593) – wojewoda miński od 1588, kasztelan brzeski, podkomorzy bielski, starosta homelski.

Bohdan Sapieha
Ilustracja
Herb
Lis
Rodzina Sapiehowie herbu Lis
Data śmierci przed 22 czerwca 1593
Ojciec Paweł Sapieha
Matka Olena Holszańska
Żona

Maryna Kapusta
Apolonia Drucka-Sokolińska

Dzieci

Mikołaj Sapieha
Andrzej Sapieha zm. 1610
Paweł Stefan Sapieha
Zofia (Agata)
Raina
Barbara (Wasylisa)

ŻyciorysEdytuj

Był synem Pawła, bratem Mikołaja i bratem przyrodnim Andrzeja. Był ojcem Mikołaja i Pawła Stefana.

W latach 1565 i 1567 uczestniczył w wyprawach wojennych, wystawiając każdorazowo własnym sumptem kilkunastu żołnierzy. W 1566 roku mianowany podkomorzym bielskim, a w 1572 – starostą homelskim. Ze względu na położenie Homla na granicy moskiewskiej, był zobowiązany do utrzymywania stałego oddziału obronnego w zamian za zwolnienie z obciążeń na rzecz skarbu państwowego.

W 1579 odziedziczył Boćki, w których w 1580 roku przyjął króla Stefana Batorego. W latach 1581–1582 przeprowadzał rewizję puszcz litewskich. 20 kwietnia 1585 otrzymał stanowisko kasztelana smoleńskiego. W tymże roku wstawiał się u króla, aby nie przymuszać wyznawców prawosławia, do których sam należał, do przyjęcia reformy kalendarza wprowadzonej przez Grzegorza XIII.

Podczas bezkrólewia we wrześniu 1586 był jednym z senatorów, którzy wystosowali list do bojarów moskiewskich w sprawie rozpoczęcia rokowań na temat Unii Rzeczypospolitej i Moskwy. W 1587 roku poparł kandydaturę Zygmunta Wazy i w 21 maja 1588 otrzymał od króla województwo mińskie. Na sejmie warszawskim z przełomu 1590 i 1591 wyznaczony został na jednego z deputatów do rewizji w skarbie litewskim wpływów i wydatków podatkowych za okres 1576–1589.

Pierwsza żona – Maryna, córka kniazia Andrzeja Kapusty, starosty owruckiego, kasztelana bracławskiego (zm. 1572)[1]. Córka Zofia (po zmianie wyznania na rzymskokatolickie przyjęła imię Agata; zm. po 1628), wyszła za mąż za koniuszego grodzieńskiego Adamem Hajko, syna Jana. Druga z córek Raina (zm. po 1640) była żoną marszałka słonimskiego Hrehorego Tryzny, syna Hrehorego Tryzny trzecia córka Barbara, wyszła za mąż za Romana Wołłowicza, a owdowiawszy ok. r. 1613 wstąpiła do zakonu bazylianek, przyjmując imię Wasylisy i była przełozoną monasteru Św. Trójcy w Wilnie. Z drugiego małżeństwa Bohdan dzieci nie miał. Zmarł przed 22 czerwca 1593. Został pochowany obok ojca w cerkwi Św. Trójcy w Wilnie.

PrzypisyEdytuj

  1. Adam Boniecki: Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Cz. 1. T. 9. Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Akcyjne S. Orgelbranda S[yn]ów), 1906, s. 231.

BibliografiaEdytuj