Briaczysław Iziasławicz

Briaczysław Iziasławicz (st. rus.Брѧчислав zm. 1044) – książę połocki, syn Iziasława Włodzimierzowicza, wnuk Włodzimierza Wielkiego i Rognedy.

Briaczysław Iziasławicz
Брѧчислав
ilustracja herbu
kniaź połocki
Okres

od 1003
do 1044

Poprzednik

Iziasław Włodzimierzowicz

Następca

Wsiesław Briaczysławicz

Dane biograficzne
Dynastia

Rurykowicze

Data urodzenia

po 990

Data śmierci

1044

Ojciec

Iziasław Włodzimierzowicz

Matka

nieznana

Żona

nieznana

Dzieci

Wsiesław Briaczysławicz

Dane biograficzneEdytuj

Nieznana jest dokładna data urodzenia Briaczysława Iziasławowocza. Przypuszczalnie jest to 997 rok. Imię Briaczysława po raz pierwszy pojawia się w Powieści lat minionych w związku ze śmiercią jego ojca w 1001 roku[1]. Przypuszczalnie, w 1003 roku, po śmierci starszego brata, Wsiesława Iziasławicza, Briaczysław wstąpił na tron połocki.

Po śmierci Włodzimierza Wielkiego w 1015 roku na Rusi Kijowskiej wybuchły wojny dzielnicowe. Briaczysław był wówczas jednym z najsiliejszych kniaziów. W Sadze o Ejmundzie książę Warcisław-Briaczysław mylnie został nazwany synem Włodzimierza, który wespół z braćmi, prawdziwymi synami księcia kijowskiego, Świętopełkiem Przeklętym i Jarosławem Mądrym, podzielił spadek po zmarłym ojcu, obejmując we władanie Księstwo połockie[2].

Źródła o nim nie wspominają do roku 1021, kiedy niespodziewanie najechał Nowogród Wielki. W drodze powrotnej do Połocka, obładowany łupami, został pokonany przez wojska Jarosława Mądrego w pobliżu Pskowa. Zbiegł z pola bitwy, pozostawiając łupy Jarosławowi[3]. Pierwszy Latopis Sofijski dodaje, że w tymże roku Jarosław w ramach pokoju wydzielił Briaczysławowi we władanie dwa miasta – Uświat i Witebsk[4]. O wojnie między Briaczysławem i Jarosławem wspomina Saga o Eimundzie. Bohater tytułowy źródła brał aktywny udział w konflikcie między Połockiem a Kijowem. Odegrał w nim kluczową rolę, doprowadzając do zawarcia korzystnego dla Briaczysława pokoju. Ejmund uprowadził w niewolę żonę Jarosława - Ingegerdę, wymuszając na jej mężu zawarcie rozejmu[2]. Nie zważając na zawarty pokój, wojny między Briaczysławem i Jarosławem trwały do śmierci pierwszego w 1044 roku[5].

Badacze wiążą z imieniem Briaczysława założenie miasta Brasław, które początkowo mogło nazywać się Briaczysławl. Miasto było położone w północno-zachodniej części Księstwa Połockiego. Przypuszczalnie w Brasławiu została wzniesiona cerkiew Najświętszej Bogurodzicy, zwana również Bogurodzicą Starą[2].

PrzypisyEdytuj

  1. В год 6509 (1001), w: Повесть временных лет, s. [1].
  2. a b c Карпов А. Ю., Брячислав Изяславич, w: Люди Древней Руси. IX-XIII вв., s. [2].
  3. В год 6529 (1021), w: Повесть временных лет, s. [3].
  4. А.Р. Андреев, Всеслав Вещий (1029–1101), w: Выдающиеся белорусские политические деятели средневековья, s. [4].
  5. В год 6552 (1044), w: Повесть временных лет, s. [5].