Chinony

każdy związek organiczny o strukturze całkowicie sprzężonego cyklicznego dionu, który pochodzi od związku aromatycznego, w którym parzysta liczba grup metanylylidenowych została zastąpiona grupami karbonylowymi

Chinony – grupa organicznych związków chemicznych będących cyklicznymi, nienasyconymi diketonami.

Wiele chinonów jest związkami o intensywnym zabarwieniu. Czasami, w uproszczeniu chinonem nazywa się benzochinon.

Wzór strukturalny alizaryny.

OtrzymywanieEdytuj

Utlenianie fenoli:

HO—C6H4—OH → C6H4O2 (katalizatorami mogą być Na2Cr2O7, H2SO4)

ZastosowanieEdytuj

Chinony są na skalę przemysłową stosowane do produkcji nadtlenku wodoru:

dihydroantrachinon + O2 → antrachinon + H2O2

Wiele naturalnych oraz syntetycznych chinonów stosowanych jest jako substancje barwiące. Ze względu na dobre właściwości utleniające, benzochinon oraz inne związki z tej grupy stosowane są w laboratoriach jako utleniacze.

Inne chinonyEdytuj