Czesław Królikowski

polski elektrotechnik

Czesław Królikowski (ur. 8 stycznia 1926 w Jarocinie) – polski elektrotechnik, specjalizujący się w elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych, technice łączenia obwodów elektroenergetycznych.

ŻyciorysEdytuj

Podczas II wojny światowej podjął pracę zarobkową. Po zakończeniu wojny, ponownie podjął naukę w szkole średniej, zdając maturę Liceum Elektrycznym w Jarocinie w 1950 r. W latach 1950–1954 studiował na Wydziale Elektrycznym Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom inżyniera elektryka, a trzy lata później w 1957 r. ukończył studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej. W latach 1951–1961 pracował jako nauczyciel w Technikum Energetycznym w Poznaniu. Jednocześnie od 1954 r. pracował w Szkole Inżynierskiej, a od 1955 r. w Politechnice Poznańskiej. W tej uczelni przeszedł wszystkie stopnie i stanowiska pracownika naukowo-dydaktycznego – od asystenta do profesora. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1964 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Habilitował się na Politechnice Łódzkiej w 1968 r. W 1978 r. Rada Państwa nadała mu stopień profesora zwyczajnego.

W latach 1968–1969 był pełnomocnikiem rektora ds. studiów dla pracujących Politechniki Poznańskiej, następnie w latach 1969–1981 był prorektorem i I zastępcą rektora, a w latach 1982–1983 został rektorem Politechniki Poznańskiej. W latach 1986–1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.

Był jednym z inicjatorów powołania w Lesznie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W latach 1999–2008 był jej prorektorem ds. nauki i rozwoju. W 2008 r. został jej rektorem[1].

Działalność państwowa w obszarze edukacjiEdytuj

  • 1973–1982 – członek Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
  • 1987-1989 – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
  • 1989-1991 – dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji Narodowej
  • w 1996 r. – członek Rady ds. Reformy Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej

Nagrody i odznaczeniaEdytuj

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Technika łączenia obwodów elektroenergetycznych, wyd. PWN, Warszawa 1975.

PrzypisyEdytuj

  1. http://www.pwsz.edu.pl/page.php?mn=2&p=10, sylwetka na stronie PWSZ w Lesznie.

Linki zewnętrzneEdytuj