Decymetr (symbol: dm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jeden decymetr równa się 10 centymetrom (0,1 metra). W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-1 m oznaczający 0,1 × 1 m.

decymetr [dm]
Układ SI
Wymiar
Jednostka długości, szerokości, odległości, drogi, grubości
Typowe symbole wielkości l, L, x, s, w
w jednostkach SI
w jednostkach CGS
w jednostkach anglosaskich
Jednostka podstawowa metr

Nie jest powszechnie używany jako jednostka odległości. Decymetrów używa się w geodezji do skalowania łat niwelacyjnych.

  • Dla określenia powierzchni używa się czasami decymetrów kwadratowych (dm2), gdzie 1 dm2 równa się 100 cm2, co jest równe 0,01 m2.
  • Dla określenia objętości używa się decymetrów sześciennych (dm3), znanych pod nazwą litr. 1 litr równa się 1 dm3, który jest równy 1000 cm3 (0,001 m3).

Zobacz teżEdytuj