Deutsche Bundesbahn

Deutsche Bundesbahn (DB) (pl: Niemiecka Kolej Federalna) – powstała w 1949 jako kolej państwowa nowo utworzonej Republiki Federalnej Niemiec (RFN) w wyniku podziału Deutsche Reichsbahn na dwa zarządy państwowych kolei. Koleje RFN przyjęły nazwę Deutsche Bundesbahn, a koleje Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) zachowały dotychczasową nazwę Deutsche Reichsbahn (DR). Nastąpił podział dotychczasowej sieci kolejowej na granicy wewnątrzniemieckiej. Komunikację transgraniczną (tzw. Interzonenzüge) poddano kontroli granicznej.

Deutsche Bundesbahn
Ilustracja
Państwo  RFN
Siedziba Frankfurt nad Menem
Data założenia 7 września 1949
Data likwidacji 1 stycznia 1994
Udziałowcy skarb państwa
brak współrzędnych

Historia i rozwójEdytuj

Po zakończeniu II wojny światowej pierwszym zadaniem kolei niemieckich była odbudowa zniszczonych w czasie działań wojennych linii i węzłów kolejowych, mostów, wiaduktów i największych dworców. W latach 50. rozpoczęto elektryfikację linii kolejowych, w tym wszystkich linii magistralnych. W latach 1953–1958 zelektryfikowano ok. 1300 km linii kolejowych, a w roku 1959 m.in. linię RemagenDüsseldorf, łączącą Zagłębie Ruhry z siecią kolei elektrycznych południa kraju. W 1959 r. łączna długość zelektryfikowanych linii w RFN wynosiła ok. 3100 km[1].

W latach 60. i 70. kolej zachodnioniemiecka znalazła się pod presją masowej motoryzacji i dokonała masowych likwidacji linii lokalnych. Innym ważnym kierunkiem rozwoju była budowa sieci kolei aglomeracyjnych (S-Bahn) wyposażanych w podziemne linie średnicowe wchodzące do centrów największych miast. W latach  70. zaczęto też realizować ideę pełnej integracji transportu publicznego w aglomeracjach, obejmującej transport uliczny, metro i kolej państwową, realizowaną w zakresie planowania, eksploatacji i systemów taryfowych.

W 1971 r. utworzono sieć szybkich połączeń międzymiastowych InterCity, funkcjonujących w rozkładzie równoodstępowym, najpierw dwugodzinnym, a od 1979 w godzinnym i również z wagonami 2 klasy.

Od 1990 r. rozpoczęto odbudowę i modernizację połączeń między obiema częściami kraju w ramach programu Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE). Rozpoczęto renowację i elektryfikację węzła berlińskiego, jak również jego przebudowę zakładającą powstanie dworca głównego i nowej linii średnicowej o kierunku północ-południe.

W 1991 r. dokonano otwarcia pierwszych linii dużych prędkości na odcinkach Hanower – Würzburg (z nowym dworcem Kassel-Wilhelmshöhe) i Mannheim – Stuttgart. Kursować rozpoczęły również pociągi kategorii Intercity-Express (ICE).

Po zjednoczeniu państw niemieckich połączono również zarządy obu państwowych kolei niemieckich i przeprowadzono ich restrukturyzację i komercjalizację, w wyniku której w 1994 r. powstał holding Deutsche Bahn AG.

PrzypisyEdytuj

  1. (hs): Elektryfikacja kolei w NRF, w: „Poznaj świat” R. VIII, nr 6 (91), czerwiec 1960, s. 40.

Linki zewnętrzneEdytuj