Dewaluacja (łac. de 'z (czego), od, wy-' i valor 'wartość')[1] – ustawowe bądź administracyjne osłabienie sztywnego kursu waluty narodowej wobec innych walut przez rząd lub bank centralny, np. w celu poprawienia bilansu płatniczego czy zwiększenia cenowej konkurencyjności zewnętrznej gospodarki danego kraju.

Dewaluacji nie należy mylić z denominacją. W przypadku denominacji zmienia się jedynie nominał waluty, a wszystkie relacje cen względem zagranicy pozostają bez zmian – taka operacja ma charakter wyłącznie usprawnienia technicznego. W przypadku stosowania płynnego kursu walutowego odpowiednikiem dewaluacji jest deprecjacja[2].

Większość badań wskazuje, że korzyści z dewaluacji dla krajowej gospodarki są krótkotrwałe[3].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Słownik Wyrazów Obcych. [dostęp 2017-12-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-12-31)].
  2. Rozdział 12. Zagregowany popyt i zagregowana podaż [w:] Michael Burda, Charles Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, Warszawa: PWE, 2000.
  3. Matthew Bishop: Essential economics: an A−Z guide. New York: Bloomberg Press, 2009, s. 88−89. ISBN 978-1-57660-351-2.

Bibliografia

edytuj