Downlink (z ang. „łącze w dół”[1]) – w komunikacji radiowej jest to pasmo częstotliwości, na którym nadajniki zlokalizowane na masztach radiowych, satelitach lub innych elementach infrastruktury telekomunikacyjnej transmitują dane do urządzeń końcowych (odbiorczych).

Pasmo GSM 900: uplink i downlink

Na przykład systemach telekomunikacji komórkowej GSM 1800 (jednym z wariantów sieci GSM, gdzie pasmo jest podzielone na dwa zakresy: uplink – do nadawanie od terminala do stacji bazowej i downlink – do nadawania w przeciwnym kierunku), pasmo downlink jest definiowane jest jako zakres 1805–1880 MHz, w którym dostępne są 374 częstotliwości, rozłożone co 200 kHz.

Pojęcie downlink występuje w kontekście transmisji radiowej prowadzonej na dwóch oddzielnych częstotliwościach („w górę” i „w dół”). Systemy, które realizują dostęp do sieci w ten sposób nazywa się systemami FDD (ang. frequency division duplex). Alternatywnym sposobem jest wykorzystanie tego samego pasma do transmisji w górę i w dół (takie podejście przyjęły m.in. systemy TDD – ang. time division duplex).

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Łącze „w dół”, [w:] Słownik terminologii radiokomunikacyjnej, Instytut Łączności [dostęp 2019-08-08] [zarchiwizowane z adresu 2014-04-19].