Eufrozyna mazowiecka

Eufrozyna, Eufrazja (Eufrozja) (ur. między 1292 a 1294[1], zm. 26 grudnia krótko po 1327) – księżna oświęcimska, córka Bolesława II mazowieckiego, księcia płockiego i jego drugiej żony Kunegundy Czeskiej, siostra księcia płockiego Wacława (ok. 1293-1336).

ŻyciorysEdytuj

Małżeństwo z Władysławem IEdytuj

Nie jest znana dokładna data jej zamążpójścia za Władysława I, księcia oświęcimskiego. Genealodzy przyjmują, że małżeństwo to zostało zawarte w latach 1304–1309, ze wskazaniem na 1306. Można przypuszczać, że drogę do związku córki Kunegundy, Eufrozyny, z synem księcia cieszyńskiego Mieszka cieszyńskiego, Władysławem, utorowało zbliżenie się książąt cieszyńskich do Przemyślidów. Otóż córka Mieszka I cieszyńskiego, a siostra Władysława, Wiola, była żoną Wacława III Czeskiego, natomiast ciotką tegoż Wacława była Kunegunda, matka Eufrozyny.

Dalsze losyEdytuj

Eufrozyna po śmierci męża, który zmarł między 15 grudnia 1321 a 15 maja 1324 współuczestniczyła – z uwagi na młody wiek jej najstarszego syna Jana – w rządach księstwem oświęcimskim. Współudział w rządzeniu trwał co najmniej do 14 listopada 1328, a być może nawet do końca jej życia. Księżna oświęcimska występuje po raz ostatni w źródłach jako osoba żyjąca właśnie 14 listopada 1328. Data dzienna jej śmierci znana jest z nagrobka w klasztorze dominikanów krakowskich, gdzie Eufrozyna spoczywa. Był to dzień 26 grudnia. Prawdopodobnie zmarła ona jeszcze w 1328 lub 1329.

PotomstwoEdytuj

Z małżeństwa Eufrozyny i Władysława pochodziło dwoje lub troje dzieci:

  • Jan (ur. między 1308 a 1310, zm. 1372), scholastyk krakowski, książę oświęcimski, panował po Władysławie jako Jan I Scholastyk,
  • Anna (ur. między 1305 a 1324, zm. po 19 września 1354), druga żona dostojnika węgierskiego Tomasza Szechenyiego, sędziego nadwornego, nadżupana komitatu w Turocz,
  • prawdopodobnie nieznana z imienia córka, dominikanka w Raciborzu.

Eufrozyna mazowiecka wywodzi się w linii prostej po mieczu od pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego (król Polski od 1025), natomiast po kądzieli od pierwszego króla Czech Wratysława II (król Czech od 1085).

GenealogiaEdytuj

4. Siemowit (Ziemowit) I Mazowiecki (ok. 1215–1262)
książę mazowiecki
     
    2. Bolesław II mazowiecki (Płocki) (po 1251–1313)
książę mazowiecki
5. Perejasława Daniłowna (?–1283)
księżna halicka c. króla halickiego Daniela z dynastii Rurykowiczów
       
      1. Eufrozyna Mazowiecka
6. Przemysł Ottokar II (1230–1278)
król król Czech w l. 1235–1278
   
    3. Kunegunda Czeska (1265–1321)
królewna czeska
   
7. Kunegunda Halicka (1245–1285)
księżniczka halicka c. Rościsława Michajłowicza, bana Maczwy
     
 

PrzypisyEdytuj

  1. O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 2005, s. 765, podaje jako rok urodzenia Eufrozyny 1292. Wynikało to z błędnego mniemania, jakoby w chwili małżeństwa musiała mieć ukończone 14 lat (zob. K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań – Wrocław 1998, s. 40).

BibliografiaEdytuj