Fokylides

Fokylides – starożytny poeta grecki z VI wieku p.n.e.

Pochodził z Miletu. Był autorem gnomicznych utworów elegijnych i heksametrycznych, które opatrywał na początku formułką (sfragis) To także jest zdanie Fokylidesa. Nie wszystkie jego utwory są uważane za autentyczne. Z pewnością nieautentyczny jest składający się z 230 heksametrów utwór Gnomy Fokylidesa, napisany w I lub II wieku n.e. zbiór sentencji, w którym widoczne są wpływy greckiej i żydowskiej myśli filozoficznej.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Włodzimierz Appel, Fokylides, [w:] Ryszard Kulesza (red.), Słownik kultury antycznej, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 191, ISBN 978-83-235-0942-4.