Franciszek Karol Herzog (ur. 10 września 1894 w Białej, zm. 1940 w Charkowie) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, kawaler Orderu Virtuti Militari.

Franciszek Karol Herzog
Ilustracja
podpułkownik piechoty podpułkownik piechoty
Data i miejsce urodzenia

10 września 1894
Biała, Austro-Węgry

Data i miejsce śmierci

wiosna 1940
Charków, USRR, ZSRR

Przebieg służby
Lata służby

1914–1940

Siły zbrojne

Wojsko Polskie

Jednostki

154 Pułk Piechoty

Stanowiska

dowódca batalionu

Główne wojny i bitwy

I wojna światowa
wojna polsko-bolszewicka
II wojna światowa
kampania wrześniowa

Odznaczenia
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Krzyż Niepodległości z Mieczami Krzyż Walecznych (1920–1941, czterokrotnie) Złoty Krzyż Zasługi (II RP) Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości Krzyż Ligi Obrony II Klasy (Estonia) Komandor Orderu Miecza (Szwecja) Krzyż Komandorski Orderu Białej Róży Finlandii Order Trzech Gwiazd IV klasy (Łotwa) Medal Pamiątkowy Jubileuszowy 10 Rocznicy Wojny Niepodległościowej
Odznaka „Za wierną służbę”
Grób symboliczny na Cmentarzu Rakowickim

Życiorys

edytuj

Był najstarszym z sześciorga dzieci Franciszka i Heleny z Jędrzejowskich[1]. Szkołę powszechną ukończył w Osieku, następnie kontynuował naukę w gimnazjum w Cieszynie, przerwał ją jednak i rozpoczął pracę w zawodzie drukarza, w Cieszynie i Bratysławie. Od 1912 roku działał w drużynie „Sokoła”, później także w Związku Strzeleckim i Polskiej Partii Socjalistycznej.

Po wybuchu I wojny światowej, podobnie jak jego brat Stanisław (ur. 1897, poległ pod Mołotkowem w 1914), wstąpił do Legionów Polskich. Służył w stopniu kaprala w 1 pułku piechoty, pod pseudonimem „Czwartak”. W grudniu 1914 roku został ranny w nogę pod Marcinkowicami. 6 sierpnia 1916 roku został wyróżniony odznaką „Za Wierną Służbę”. Odznaczył się w walkach nad Stochodem, za co został wymieniony w rozkazie pochwalnym pułkownika Śmigłego-Rydza, awansowany do stopnia sierżanta, zaś po wojnie otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.

Po kryzysie przysięgowym został wcielony do jednostek armii austriackiej walczących na froncie włoskim. Zdezerterował we wrześniu 1918 roku i przedostał się do Krakowa, gdzie wstąpił do tajnych struktur Polskiej Organizacji Wojskowej. Działał głównie na Śląsku Cieszyńskim. Od listopada 1918 roku powrócił do armii regularnej, jako żołnierz 5. a następnie 1 pułku piechoty. Uczestniczył w wyprawie wileńskiej. W listopadzie 1919 roku powrócił na Śląsk Cieszyński, gdzie prowadził dywersję na terenach plebiscytowych, w ramach tajnej organizacji Konfederacja Śląska. Po zajęciu Zaolzia przez Czechy ponownie znalazł się w składzie 1 pułku, biorąc udział w Bitwie Warszawskiej.

W 1921, po odbyciu kursów dokształcających, został awansowany do stopnia porucznika, 26 stycznia 1922 do stopnia kapitana. Podczas pełnienia służby patrolowej na granicy polsko-litewskiej uwolnił z rąk litewskich żołnierzy emisariuszkę POW, Ludwikę Pac-Pomarnacką, z którą ożenił się wiosną 1923. Zamieszkał początkowo w Wilnie, następnie został przeniesiony do 75 pułku piechoty w Królewskiej Hucie[2][3]. 3 maja 1922 został zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 i 1146. lokatą w korpusie oficerów piechoty[4]. W maju 1927 został wyznaczony na stanowisko oficera Przysposobienia Wojskowego[5], a w 1928 komendanta obwodu PW[6]. 18 lutego 1928 awansował do stopnia majora ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1928 i 62. lokatą w korpusie oficerów piechoty[7]. W marcu 1932 został przeniesiony do Komendy Głównej Związku Strzeleckiego na stanowisko szefa wydziału wyszkolenia[8][9] (w lipcu 1936 jako oficer rezerwy Związku Strzeleckiego został zatwierdzony w stopniu „okręgowego”[10]). Wyjeżdżał w roli doradcy do spraw organizacji przysposobienia wojskowego do Łotwy, Estonii i Finlandii. W kwietniu 1934 został przeniesiony do 38 pułku piechoty w Przemyślu na stanowisko dowódcy batalionu[11]. Na stopień podpułkownika został awansowany ze starszeństwem z dniem 19 marca 1938 i 14. lokatą w korpusie oficerów piechoty[12]. W tym samym roku został przeniesiony do 39 pułku piechoty w Jarosławiu na stanowisko dowódcy I batalionu detaszowanego w Lubaczowie.

W kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził III batalionem 154 pułku piechoty w składzie Armii „Karpaty”. Brał udział w obronie Lwowa. Po agresji ZSRR na Polskę i kapitulacji Lwowa przed Armią Czerwoną został wbrew warunkom kapitulacji miasta wzięty do niewoli sowieckiej i przewieziony do obozu w Starobielsku. Wiosną 1940 zamordowany przez NKWD w Charkowie i pogrzebany potajemnie w Piatichatkach w zbiorowej mogile. Od 17 czerwca 2000 roku spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.

5 października 2007 roku Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło mianował go pośmiertnie do stopnia pułkownika[13]. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 roku, w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

Żona wraz z dziećmi pułkownika Herzoga została wywieziona do Kazachstanu. Żona zmarła w 1942 roku, zaś trzej synowie, Wacław, Tadeusz i Franciszek, opuścili ZSRR z Armią Andersa.

Jego epitafium znajduje się na grobie rodzinnym Herzogów na Cmentarzu Rakowickim, zaś w 2003 roku w kaplicy na Groniu Miłosierdzia w Zagórniku wmurowano tablicę pamiątkową upamiętniającą rodzeństwo Herzogów: Franciszka, Stanisława, Stefana (ur. 1899, zamordowany w Katyniu), Józefa, Helenę i Marię.

Ordery i odznaczenia

edytuj

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Kolekcja ↓, s. 1.
 2. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 340, 414.
 3. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 299, 358.
 4. Lista starszeństwa 1922 ↓, s. 57.
 5. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 15 z 23 maja 1927, s. 144.
 6. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 89, 182.
 7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 21 lutego 1928, s. 46.
 8. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932, s. 230.
 9. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 31, 452.
 10. I Lista Oficerów 1936 ↓, s. 30.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934, s. 158.
 12. Rybka i Stepan 2021 ↓, s. 467.
 13. Decyzja Nr 439/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 roku w sprawie mianowania oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze na kolejne stopnie oficerskie. Decyzja nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym MON.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 4 stycznia 1923, s. 6.
 15. M.P. z 1931 r. nr 218, poz. 296.
 16. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 31.
 17. M.P. z 1933 r. nr 259, poz. 278.
 18. a b Kolekcja ↓, s. 3.
 19. Kolekcja ↓, s. 1 foto.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 11 listopada 1936, s. 20.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 11 listopada 1936, s. 23.

Bibliografia

edytuj