Frequency-Shift Keying

FSK (ang. Frequency-Shift Keying), kluczowanie częstotliwości – rodzaj modulacji sygnału cyfrowego, w której reprezentacja danych odbywa się poprzez zmiany częstotliwości fali nośnej. Przy stałej amplitudzie harmonicznego sygnału nośnego (ang. carrier) następuje zmiana częstotliwości: niższa reprezentuje symbol logicznego „0” informacji binarnej, a wyższa częstotliwość – logicznej „1”. Czasami przypisanie częstotliwości może być odwrotne.

Przykład binarnej FSK

Sygnał zmodulowany może przechodzić z jednej częstotliwości w drugą, z ciągłością jego fazy lub bez niej. Jest to równoważne sytuacji kiedy kluczowane są wyjścia dwóch niezależnych generatorów albo parametry jednego generatora.

Przypadek fazy nieciągłejEdytuj

 
Ogólny schemat blokowy generatora dla FSK z fazą nieciągłą

Kod modulacyjnyEdytuj

 

gdzie:

  – częstotliwości znamienne,
  – amplituda sygnału nośnego.

Widmowa gęstość mocyEdytuj

 
Widmo gęstości mocy sygnału FSK z nieciągłą fazą dla różnych wartości wskaźnika kluczowania
 

Na to jaki kształt ma widmo ma wpływ wskaźnik kluczowania (częstotliwości):

 

gdzie   – częstotliwość kluczowania wyraża się wzorem  

Nieciągłość fazy przebiegu zmodulowanego powoduje pogorszenie jego właściwości transmisyjnych i detekcyjnych (przejściowe zaniki obwiedni, fluktuacje częstotliwości chwilowej, stosunkowo wolno zanikające widmo).

Przypadek fazy ciągłejEdytuj

 
Ogólny schemat blokowy generatora dla FSK z fazą ciągłą

(ang. CPFSK Continuous Phase Frequency Shift Keying)

Kod modulacyjnyEdytuj

Szczególny przypadek modulacji FM  

 

gdzie:

  – amplituda sygnału nośnego,
  – częstotliwość nośna,
  – dewiacja częstotliwości.

Widmowa gęstość mocyEdytuj

 
Widmo gęstości mocy sygnału FSK z ciągłą fazą dla różnych wartości wskaźnika kluczowania
 

Ciągłość fazy przebiegu FSK powoduje szybsze zanikanie widma sygnału, a tym samym eliminację przesłuchów międzykanałowych.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Zdzisław Papir: Podstawy modulacji i detekcji. Wydawnictwo AGH, 1992.