Gerazym (Dobrosierdow)

Gerazym, imię świeckie Jegor (Gieorgij) Iwanowicz Popow, nazwisko seminaryjne Dobrosierdow (ur. 14 października?/26 października 1809 w Bielskiej słobodzie w guberni irkuckiej, zm. 12 czerwca?/24 czerwca 1880 w Astrachaniu) – rosyjski biskup prawosławny, święty prawosławny zaliczany do Soboru Świętych Syberyjskich i do Soboru Świętych Astrachańskich.

Gerazym
Jegor Dobrosierdow
Biskup astrachański i jenotajewski
Ilustracja
Kraj działania

Imperium Rosyjskie

Data i miejsce urodzenia

26 października 1809
Bielska słoboda

Data i miejsce śmierci

24 czerwca 1880
Astrachań

Miejsce pochówku

Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Astrachaniu

Biskup astrachański i jenotajewski
Okres sprawowania

1877–1880

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia astrachańska i jenotajewska

Śluby zakonne

1845

Prezbiterat

12 kwietnia 1836

Chirotonia biskupia

10 marca 1863

Życiorys edytuj

Był synem sługi cerkiewnego, od młodości planował wstąpienie do monasteru, chciał zostać jurodiwym. Wykształcenie teologiczne uzyskał w seminarium duchownym w Irkucku. W czasie nauki w szkole rektor seminarium nadał mu nazwisko seminaryjne Dobrosierdow, które miało obrazować jego charakter[1].

W listopadzie 1827 z powodu uznanego za dziwne zachowania został zmuszony do odejścia ze szkoły, szybko jednak, dzięki pomocy hieromnicha Nifonta, uzyskał prawo powrotu do seminarium. Od 1829 kierował chórem przy soborze katedralnym w Irkucku, zaś od 1831 z błogosławieństwa biskupa irkuckiego Ireneusza podjął pracę misyjną wśród miejscowych Buriatów. W 1832 uzyskał dyplom końcowy seminarium irkuckiego z drugim dyplomem w roczniku. Ożenił się i podjął pracę nauczyciela, a następnie inspektora seminarium, zaś 12 kwietnia 1836 został wyświęcony na kapłana przez biskupa irkuckiego Innocentego. Służył w cerkwi Przemienienia Pańskiego w Irkucku. Był również członkiem eparchialnego konsystorza i towarzystwa opieki nad ubogimi duchownymi[1].

W 1841 wyjechał na studia teologiczne do Petersburga i w 1845 uzyskał dyplom Petersburskiej Akademii Duchownej, kończąc studia w stopniu magistra. Został wówczas wyznaczony na wykładowcę przedmiotów teologicznych w seminarium duchownym w Twerze. W tym samym roku, po śmierci małżonki, 1 marca złożył wieczyste śluby mnisze, przyjmując imię zakonne Gerazym. W 1846 otrzymał godność ihumena, zaś w 1849 – archimandryty[1].

Od 1846 był inspektorem oraz wykładowcą języka greckiego i historii powszechnej w Kaukaskim Seminarium Duchownym w Stawropolu, w 1849 został jego rektorem. Po roku sprawowania funkcji został przeniesiony do seminarium duchownego w Symbirsku na równorzędne stanowisko. W eparchii symbirskiej był również cenzorem kazań i dyrektorem towarzystwa opieki nad więzieniami. W 1855 został rektorem seminarium duchownego w Charkowie, dziekanem monasterów w eparchii charkowskiej oraz przełożonym Kuriażskiego Monasteru Przemienienia Pańskiego k. Charkowa[1].

Po pięciu latach został przeniesiony ponownie, tym razem na stanowisko rektora i wykładowcy przedmiotów teologicznych w seminarium duchownym w Kałudze, które łączył z obowiązkami przełożonego monasteru Opieki Matki Bożej w Lichwinie i dziekana klasztorów eparchii kałuskiej i borowskiej. Utrzymywał bliskie kontakty z mnichami Pustelni Optyńskiej, w szczególności ze starcem Mojżeszem. Po śmierci Mojżesza brał udział w jego pogrzebie oraz w wyborze kolejnego starca optyńskiego – Izaaka[1].

10 marca 1863 w Ławrze Aleksandra Newskiego przyjął chirotonię na biskupa staroruskiego, wikariusza eparchii nowogrodzkiej. Od następnego roku był wikariuszem eparchii petersburskiej z tytułem biskupa rewelskiego, a następnie ładoskiego. Był wiceprzewodniczącym komitetu więziennego w Nowogrodzie, a od 1865 także przewodniczącym miejscowego towarzystwa misyjnego[1].

W 1866 został przeniesiony na katedrę samarską i stawropolską. W Samarze założył żeńską szkołę duchowną i sam ufundował stypendia dla jej wychowanek. Wzniósł także nowy gmach miejscowego seminarium duchownego i wprowadził nowy regulamin wewnętrzny szkół duchownych Samary. Angażował się w krzewienie prawosławia wśród Czuwaszy, zainicjował publiczne spotkania na tematy religijne w cerkwiach eparchii, w Samarze organizował publiczne dyskusje ze staroobrzędowcami. Rozpoczął druk „Samarskich jeparchijalnych wiedomostiej”, otworzył także fabrykę świec, dom dziecka i kasę pomocy dla duchownych odchodzących w stan spoczynku, wdów i sierot. W 1869 rozpoczął prace nad budową katedralnego soboru Chrystusa Zbawiciela w Samarze[1].

W 1877 został przeniesiony na katedrę astrachańską i jenotajewską. W Astrachaniu założył dom opieki nad ubogim duchowieństwem, zwalczał również sekty i rozwijał działalność misyjną w Kałmucji. Zmarł w Astrachaniu i został pochowany w miejscowym soborze Zaśnięcia Matki Bożej[1].

Odznaczony orderem św. Anny I i II stopnia, orderem św. Włodzimierza II i III stopnia oraz czarnogórskim orderem księcia Daniela II stopnia[1].

Kult edytuj

W 1984 został kanonizowany jako jeden z Soboru Świętych Syberyjskich. Jego postać pojawia się na ikonach tegoż Soboru, a od 1994 także Soboru Świętych Astrachańskich[1].

W 2005 dokonana została translacja jego relikwii, które wystawiono dla kultu w soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Astrachaniu[1].

Przypisy edytuj