Otwórz menu główne

Glaukopiskwartalnik historyczny o charakterze naukowym. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od 2003 roku. Celem „Glaukopisu” jest badanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski i świata, w szczególności mało znanych jej aspektów,  a także publikacja dokumentów i relacji będących plonem kwerend w zbiorach archiwalnych. Innym celem pisma jest umożliwienie debiutu młodym badaczom. "Glaukopis" uczestniczy w debatach historyków dotyczących problematyki dziejów XX wieku, w szczególności zagadnień komunizmu, historii wojskowości i stosunków polsko-żydowskich w XX wieku.

Glaukopis
Częstotliwość Kwartalnik
Państwo  Polska
Wydawca Fundacja "Glaukopis"
Pierwsze wydanie 2003
Redaktor naczelny Wojciech Jerzy Muszyński
Średni nakład 700 egz.
Liczba stron ok. 500
ISSN 1730-3419
Strona internetowa

Do Rady Programowej należą: prof. Kazimierz Braun, prof. Marek Jan Chodakiewicz, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, Peter Stachura, prof. Zbigniew Stawrowski, Ryszard Tyndorf, prof. Jan Żaryn, a w przeszłości jej członkiem byli także prof. Herbert Romerstein, Wiesław Chrzanowski i Zdzisław Zakrzewski. Redaktorem naczelnym jest dr Wojciech Muszyński[1].

Pismo nie ma współczynnika wpływu impact factor (IF) i jest w części „B" wykazu czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w tym piśmie przysługują autorowi 4 punkty (lata 2013-2016)[2]. Nakład wynosi 700 egzemplarzy[1]. Archiwalne numery można bezpłatnie pobrać w formacie PDF z serwisu internetowego czasopisma.

W listopadzie 2018 r. redakcja pisma została uhonorowana nagrodą "Strażnik Pamięci" przyznawaną przez kapitułę przy redakcji tygodnika "Do Rzeczy".

Wydawcą do numeru 21-22/2011 było "Stowarzyszenie na Rzecz Swobód Obywatelskich", numeru 23-24/2011-2012 był Wojciech Muszyński, a od numeru 26-26/2012 jest Fundacja "Glaukopis"[1]. Pismo jest współfinansowane przez Fundację KGHM Polska Miedź[potrzebny przypis].

Książki wydane nakładem pismaEdytuj

Seria "Biblioteka Glaukopisu"[3]

  1. Piotr Skórzyński: Wojna światów. Intelektualna historia zimnej wojny (2011) ​ISBN 978-83-933980-0-3[4][5]
  2. Piotr Skórzyński: Człowiek nieuwikłany. Wspomnienia z PRL (2012) ​ISBN 978-83-933980-2-7[6]
  3. Marek Jan Chodakiewicz: O prawicy i lewicy (wyd. 2, 2013) ​ISBN 978-83-933980-3-4[7]
  4. Czesław Blicharski: Tarnopolanina żywot niepokorny (wyd. 2, 2013) ​ISBN 978-83-933980-6-5[8]

PrzypisyEdytuj