Guanozyno-5′-difosforan

związek chemiczny

Guanozyno-5′-difosforan (GDP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd o budowie podobnej do adenozynodifosforanu (ADP). Jest produktem hydrolizy GTP.

Guanozyno-5′-difosforan
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C10H15N5O11P2
Masa molowa 443,20 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 146-91-8
PubChem 8977
DrugBank DB04315
Podobne związki
Podobne związki GTP, GMP