HU-210

związek chemiczny

HU-210 (Hebrew University 210) – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych kannabinoidów. Po raz pierwszy otrzymany na Hebrew University przez Raphaela Mechoulama w 1988 roku. Jest substancją psychoaktywną, 100 do 800 razy bardziej aktywną od THC[3], a efekty jego działania utrzymują się znacznie dłużej[potrzebny przypis]. HU-210 stymuluje neurogenezę w rejonie hipokampu, jest to działanie odwrotne do alkoholu, heroiny, nikotyny i kokainy[4]. Jest rozpuszczalny w wodzie.

HU-210
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C25H38O3

Masa molowa

386,57 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

112830-95-2

PubChem

9821569

Podobne związki
Podobne związki

CP-55940

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
Legalność w Polsce

środek odurzający grupy I-N

Przypisy

edytuj
  1. Raphael Mechoulam, Naftali Lander, Jamal Zahalka. Synthesis of the individual, pharmacologically distinct, enantiomers of a tetrahydrocannabinol derivative. „Tetrahedron: Asymmetry”. 1 (5), s. 315–318, 1990. DOI: 10.1016/S0957-4166(00)86322-3. 
  2. HU-210 (nr H7909) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2012-02-13]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  3. Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base. Janet E. Joy, Stanley J. Watson, John A. Benson (redaktorzy). Waszyngton: National Academy Press, 1999, s. 44. ISBN 978-0-309-07155-0. [dostęp 2012-02-13].
  4.   Wen Jiang i inni, Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like effects, „Journal of Clinical Investigation”, 11, 115, 2005, s. 3104–3116, DOI10.1172/JCI25509, PMID16224541, PMCIDPMC1253627.