Hans Heinrich Jescheck

socjolog niemiecki

Hans-Heinrich Jescheck (ur. 10 stycznia 1915 w Legnicy, zm. 27 września 2009 we Fryburgu Bryzgowijskim[1]) – niemiecki teoretyk prawa karnego.

Jescheck studiował prawo we Fryburgu, w Monachium i w Getyndze. W 1936 zdał egzamin państwowy pierwszego stopnia, a rok później obronił pracę doktorską. W 1949 habilitował się, a w 1954 został profesorem na katedrze prawa karnego i procesowego.

W 1962 Jescheck został dziekanem wydziału prawa, a w 1964 rektorem Uniwersytetu we Fryburgu, będąc jednocześnie sędzią wyższego sądu okręgowego w Karlsruhe.

W skład jego socjologicznej koncepcji czynu wchodzą zarówno elementy koncepcji finalnej, jak i naturalistycznej, ale także społeczna ocena czynu. Społeczna ocena czynu to inaczej społeczny system wartości (czyn może być wartościowany jako: pozytywny, aksjologicznie indyferentny, negatywny). Dodatkowo czyn oceniamy subiektywnie (celowość zachowania), jak i kauzalnie (zmiana w świecie zew.) Czynem jest: zachowanie człowieka zależne od jego woli mające znaczenie w układzie społecznym o ujemnym ładunku treści społecznej.

Pełnione funkcje
  • Profesor Emeritus Prawa, Uniwersytet Alberta Ludwiga we Fryburgu
  • Dyrektor Emeritus, Instytut Maxa Plancka dla Zagranicznego i Międzynarodowego Karnego we Fryburgu

PrzypisyEdytuj

  1. Ulrich Sieber, Hans-Heinrich Jescheck †., [w:]: Neue Juristische Wochenschrift 2009, s. 3291.

BibliografiaEdytuj

  • „The General Principles of International Criminal Law Set Out in Nuremberg”, as Mirrored in the ICC Statute. Journal of International Criminal Justice, 2 (2004), p. 38-55
  • Quellen Und Schrifttum Des Strafrechts (edytor), München, 1972
  • Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berlin, Duncker & Humblot, 1969