Heinrich Foytisdorf

Heinrich Foytisdorf (zm. 1453 roku w Kłodzku) – mnich i szósty przeor klasztoru augustianów w Kłodzku od 1435 roku.

ŻyciorysEdytuj

Pochodził z rodziny szlacheckiej z Grodkowa. We wczesnej młodości zdecydował się wstąpić do zakonu augustianów. Przebywał m.in. w klasztorze tego zgromadzenia we Wrocławiu, skąd w 1428 roku znalazł się w Kłodzku, gdzie brał udział w obronie miasta przed husytami, którzy je oblegali. Namawiał mieszkańców do ego obrony, wzywając: Jeśli nie chcecie się sami bronić, to ja chcę![1]. W uznaniu za swoje zasługi podczas wojen husyckich (1419-1436), został w 1435 roku po rezygnacji Lukasa, wybrany na nowego przeora kłodzkich augustianów[2].

Opowiadał się za zreformowaniem kłodzkiego klasztoru, prosząco wsparcie braci z Wiednia, jednak bezskutecznie[3]. Brał czynny udział w soborze w Bazylei (1431-1438), na którym otrzymał potwierdzenie dotychczasowych przywilejów dla kłodzkiego zakonu od cesarza i papieża. Zmarł w 1453 roku, a swoim testamencie cały swój majątek przekazał na kłodzki klasztor, za który zgodnie z jego wolą ufundowano osiem ołtarzy w kościele kolegiackim na Górze Zamkowej[4].

PrzypisyEdytuj

  1. W. Mrozowicz, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku, Wrocław 2001, s. 32.
  2. J.Kögler, Die Chroniken der Grafschaft Glatz, nowe wydanie opracowane przez D. Pohla, t. 2: "Die Pfarrei- und Stadtchroniken von Glatz–Habelschwerdt–Reinerz mit den zugehörigen Dörfern", Modautal 1993, s. 95.
  3. A. Herzig, M. Ruchniewicz, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Hamburg-Wrocław 2006, s. 80.
  4. J.Kögler, op. cit., s. 95.

BibliografiaEdytuj

  • Kłodzko. Dzieje miasta, pod red. R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998.
  • Herzig A., Ruchniewicz Małgorzata, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Hamburg-Wrocław 2006.
  • Kögler J., Die Chroniken der Grafschaft Glatz, nowe wydanie opracowane przez D. Pohla, t. 2: "Die Pfarrei- und Stadtchroniken von Glatz–Habelschwerdt–Reinerz mit den zugehörigen Dörfern", Modautal 1993, s. 89–103.
  • Mrozowicz W., Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku, Wrocław 2001.
Poprzednik
Lukas
  Przeor klasztoru augustianów w Kłodzku
1435-1453
  Następca
Jakobus