Heksazyna

hipotetyczna odmiana alotropowa azotu

Heksazyna, N
6
– hipotetyczny nieorganiczny sześcioczłonowy aromatyczny związek z grupy azyn, będący odmianą alotropową azotu składającą się z sześcioatomowych cząsteczek.

Heksazyna
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

N6

Masa molowa

84,04 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

7616-35-5

PubChem

11966278

Zobacz teżEdytuj