Czechy mają dwa herby państwowe: wielki i mały. Zwyczaj posiadania dwóch herbów wywodzi się z tradycji heraldycznej.

Herb Republiki Czeskiej
Ilustracja
Herb wielki
Warianty
Ilustracja
Herb mały
Ilustracja
Flaga prezydencka Czech
Informacje
W oryginale

Státní znak České republiky

Wprowadzono

1 stycznia 1993

Mały Herb Czech ma w godle srebrnego (białego), wspiętego na tylnych łapach lwa z charakterystycznym podwójnym ogonem, w złotej koronie i o podobnie złotych pazurach. Godło umieszczone jest w czerwonym polu. Jest to tradycyjny herb Czech właściwych.

Wielki Herb Czech podzielony jest na cztery pola. W pierwszym i czwartym występuje srebrny dwuogoniasty lew w koronie – symbol Czech właściwych, w drugim niebieskim orzeł (właściwie orlica[1]) w srebrno-czerwoną szachownicę – herb Moraw, a w trzecim, na złotym tle, czarny orzeł (orlica[1]) ze srebrnym półksiężycem – herb Śląska.

Herby mały i wielki Czech w obecnym układzie wprowadzono 13 marca 1990 r.[2] Obowiązujące opracowanie graficzne przyjęto 17 grudnia 1992 r. z mocą od 1 stycznia 1993 r.[3].

W Czechach prócz flagi państwowej istnieje także flaga prezydencka, która zawiera zarówno herb jak i motto Pravda vítězí (Prawda zwycięży).

Historia edytuj

Lew jako symbol Czech swą genezą sięga XIII wieku, kiedy pojawił się jako symbol dynastii Przemyślidów. Do tego czasu oficjalnym godłem państwa była czarna orlica (pojawiła się ona jeszcze w heraldyce w czasie II wojny światowej w Kraju Sudetów, a obecnie w herbie Kraju środkowoczeskiego). Ponieważ władcy średniowieczni usiłowali zanegować pozycję Przemyślidów, ci w szczególny sposób eksponowali swój nowy herb, którym stał się srebrny lew – w rezultacie symbol dynastii stopniowo przekształcił się w godło narodowe. Nie wiadomo jednak co spowodowało, że w XIII wieku panujący zdecydowali się na zmianę herbu – opowiadają o tym różne legendy, jednak żadna nie znalazła potwierdzenia w źródłach.

Po upadku komunizmu, Czesi wrócili ponownie do swojego dawnego godła. Odbyła się wówczas gorąca debata parlamentarna co do kształtu nowego godła. W szczególności dyskutowano atrybuty seksualne lwa, które zgodnie ze sztuką heraldyczną powinny być równie walecznie przedstawione, jak i inne członki zwierza. Autorem obecnego herbu i sztandaru prezydenckiego jest Jiří Louda.

Galeria edytuj

Lew czeski w Polsce edytuj

W XIV wieku księstwa śląskie rządzone przez Piastów stawały się kolejno lennami Królestwa Czech. Pozostałością tego jest obecność czeskiego lwa w herbach śląskich miast leżących w Polsce.

Lew czeski w Niemczech edytuj

Czeski lew widoczny jest w herbach miast leżących na Łużycach, które historycznie do 1635 stanowiły jedną z ziem składających się na Koronę Królestwa Czech.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b W heraldyce czeskiej orlica (cz. orlice) ma jedną głowę, natomiast orzeł (cz. orel) posiada dwie głowy – zobacz w: Orlice,Orel
  2. ustawa konstytucyjna Czeskiej Rady Narodowej z dnia 13 marca 1990 r. o symbolach państwowych Republiki Czeskiej (č. 67/1990 Sb.)
  3. ustawa Czeskiej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1992 r. o symbolach państwowych Republiki Czeskiej (č. 3/1993 Sb.)