Otwórz menu główne
Herb Skawiny

Herb Skawiny przedstawia w polu błękitnym złota majuskułę S z krzyżykiem na górnym zakończeniu, oplecioną około srebrnego miecza ze złotą rękojeścią, zwróconego ostrzem ku dołowi. Nad literą złota korona.

Herb znany od XV w. W 1793 r. cesarz Franciszek II nadał miastu nowy herb, była to wersja herbu bez krzyżyka na literze S.

Obecny herb zatwierdzony został przez MSW RP 29 czerwca 1936 r. (M.P. z 1936 r. nr 162, poz. 296)

BibliografiaEdytuj

  • L. Pudłowski: Heraldyka miejska II Rzeczypospolitej. Lublin: 1992, seria: Polskie tradycje samorządowe a heraldyka.