Herniczkowie herbu Kotwicz

Herniczkowie herbu Kotwicz – polska rodzina szlachecka pieczętująca się herbem Kotwicz

Herb Kotwicz

HistoriaEdytuj

Według tradycji Herniczkowie to polska szlachta pochodzenia czeskiego[1]. Herbarz Uruskiego podaje, że w XVII w. dziedziczyli Śliwoszki w ziemi mielnickiej[2]. Na początku XIX w. rodzina wylegitymowała się szlachectwem w guberni wołyńskiej.

W I połowie XIX w. Franciszek Herniczek wraz z żoną Teklą z Kamieńskich osiedlił się w Królestwie Polskim. Jego potomkowie byli związani z licznymi dobrami, przede wszystkim w guberni radomskiej. Były to m.in.:

 • Potoczek - Franciszka Herniczka, a następnie jego syna Stanisława, ożenionego z córką gen. Ignacego Prądzyńskiego - Heleną
 • klucz grabowiecki (Grabówka, Boiska, Magazyn) - Jana Herniczka (syna Franciszka), ożenionego z Gertrudą z Wolanowskich
 • Wola Siennińska k. Sienna - Konstantego Herniczka (syna Franciszka)[3], ożenionego z Teklą z Kiewliczów
 • Ruda Kościelna - Antoniego Herniczka (syna Franciszka) i jego szwagrów: Teofila Nowakowskiego i Józefa Targowskiego[4]
 • Jedlanka - Ignacego Herniczka (syna Franciszka), ożenionego z Wandą z Kiewliczów
 • Prędocin - Stanisława Herniczka (syna Ignacego i Wandy z Kiewliczów)[5]
 • Bronowice (z Kajetanowem, Łękami i Sarnowem) - Kazimierza Herniczka (syna Stanisława i Heleny z Prądzyńskich)[1]
 • Zakrzew - Jana Herniczka (syna Ignacego i Wandy z Kiewliczów)[6]

Anna z Herniczków Targowska (córka Franciszka i Tekli z Kamieńskich) była babką polskiego polityka i dyplomaty Józefa Targowskiego.

PrzedstawicieleEdytuj

 • Jerzy Herniczek (1984-1939) – dziennikarz, działacz społeczno-polityczny.

BibliografiaEdytuj

 • Herniczek h. Kotwicz [w:] S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, tom 5, s. 137
 • Herniczek h. Kotwicz [w:] A. Boniecki, Herbarz polski, tom 7, s. 270-271

PrzypisyEdytuj

 1. a b Ziemianie polscy XX wieku. Słownik Biograficzny, część 2, Warszawa 1994, s. 75
 2. Herniczek h. Kotwicz [w:] S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, tom 5, s. 137
 3. Polskie dwory
 4. Monografia historyczna parafii Ruda kościelna nad Kamienną ks. Aleksandra Bastrzykowskiego -zasób Świętokrzyskiej Biblioteki cyfrowej str.49-53 
 5. Dwór w Prędocinie, chwalilza.blox.pl [dostęp 2017-11-18] (pol.).
 6. Strona gminy Zakrzew http://www.kultura.zakrzew.pl/historia-miejscowosci/zakrzew