Otwórz menu główne

Historia Żydów w Brzegu

Gmina Żydowska
Rok Mieszkańcy
1785 156
1913 282
1939 133

Historia Żydów w Brzegu – osiedlenie się społeczności żydowskiej w Brzegu nastąpiło w XIV wieku. W 1453 roku na Śląsku rozwinął swoją działalność Jan Kapistran, w wyniku czego z Brzegu wypędzono wszystkich Żydów. W 1507 roku spłonęła najstarsza synagoga.

W połowie XVII wieku w Brzegu zaczęła osiedlać się grupa Żydów z Białej, którzy w 1660 roku założyli samodzielną gminę żydowską. Najprawdopodobniej istniała w tym samym czasie synagoga.

W 1799 roku wybudowano nową, klasycystyczną synagogę, usytuowaną na rogu obecnych ulic 3 Maja i Długiej oraz w 1798 zakupiono teren pod cmentarz. W 1785 roku miasto zamieszkiwało 156 Żydów. W 1816 roku gmina zatrudniła pierwszego rabina. W 1913 roku w mieście mieszkało 282 Żydów.

W czasie nocy kryształowej zdewastowano synagogę oraz publicznie spalono zwoje Tory. Mimo tych wydarzeń w 1939 roku w Brzegu mieszkało 133 osób narodowości żydowskiej, które zostały wymordowane podczas II wojny światowej.

Obecnie po społeczności żydowskiej w Brzegu pozostały jedynie: synagoga, która pełni obecnie rolę mieszkalną, oraz cmentarz żydowski z około 150 zachowanymi macewami położony przy ul. ks. Makarskiego.