Wodolotkowate

(Przekierowano z Hydroptilidae)

Hydroptilidae - wodolotkowate, rodzina owadów wodnych z rzędu chruścików (Trichoptera). Są to najmniejsze i najtrudniejsze do identyfikacji chruściki - osiągają rozmiary zaledwie 2-5 mm. W Polsce do tej pory zanotowano występowanie 23 gatunków z 8 rodzajów. Larwy budują przenośne domki zazwyczaj dopiero w ostatnim lub przedostatnim stadium larwalnym. Domki odznaczają się dużą różnorodnością: niektóre wykonane są z samej przędzy jedwabnej, inne z ziaren piasku, jeszcze inne z glonów nitkowatych. Ekologicznie są bardzo zróżnicowane, zasiedlają głównie rzeki i jeziora, nieliczne w źródłach i strumieniach. Zaliczane są do wysysaczy-glonopijców (funkcjonalne grupy troficzne).

Wodolotkowate
Hydroptilidae
ilustracja
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ stawonogi
Podtyp tchawkowce
Gromada owady
Rząd chruściki
Rodzina Wodolotkowate

Gatunki występujące w Polsce: