II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie – jedna z najstarszych szkół w Rzeszowie, założona w 1904 roku na mocy decyzji cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa.

II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
Liceum
Ilustracja
Państwo

 Polska

Miejscowość

Rzeszów

Adres

ul. ks. J. Jałowego 22
35-010 Rzeszów

Data założenia

20 stycznia 1904

Patron

Leopold Lis-Kula

Liczba uczniów

ok. 1200

Dyrektor

Andrzej Szymanek

Wicedyrektorzy

Bogdan Franczyk Agnieszka Pietryga-Puch

Położenie na mapie Rzeszowa
Mapa konturowa Rzeszowa, blisko centrum u góry znajduje się punkt z opisem „II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole po prawej znajduje się punkt z opisem „II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie”
Położenie na mapie województwa podkarpackiego
Mapa konturowa województwa podkarpackiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie”
Ziemia50°02′27,438″N 21°59′39,124″E/50,040955 21,994201
Strona internetowa
II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie
Symbol zabytku nr rej. A – 1103 (z 24. 06. 1981)
Ilustracja
Państwo

 Polska

Typ budynku

gimnazjum, ob. liceum

Styl architektoniczny

secesja

Architekt

proj. Bałłaban

Kondygnacje

4

Rozpoczęcie budowy

1904

Ważniejsze przebudowy

19761982

Strona internetowa

Kalendarium edytuj

 • 1904 – 20 stycznia ukończono budowę II Gimnazjum według projektu inż. Bałbana z fundacji im. Jana Towarnickiego. Budowa szkoły trwała od jesieni 1903 r. Rok szkolny rozpoczął się 3 września, a 23 listopada dokonano uroczystego otwarcia szkoły[1], w którym wziął udział namiestnik Andrzej Potocki. Było to gimnazjum 8-klasowe męskie klasyczne. 450 uczniów w wieku 11–25 lat uczyło się w 12 oddziałach. Dyrektorem szkoły został profesor II Gimnazjum we Lwowie dr Mieczysław Warmski.
 • 1905 – W szkole założono orkiestrę i powołano organizację "Bratnia Pomoc" dla niesienia pomocy uczniom biednym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zorganizowano również czytelnię szkolną i różne grupy sportowe.
 • 1906 – Powstała kasa ubogich uczniów, której fundusze pochodzące ze składek i imprez były przeznaczone na zapomogi dla młodzieży.
 • 1911 – Założono szkolny ogródek botaniczny, rozpoczęły działalność kółka naukowe.
 • 1914 – od marca dyrektorem był Jan Lebiedzki[2]. Z chwilą wybuchu I wojny światowej budynek zajęto na cele wojskowe.
 • 1915 – 4 lutego 50 uczniów rozpoczęło naukę na tzw. kursie gimnazjalnym, zorganizowanym przez profesora Sędzimira w lokalu Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego. W latach I wojny światowej poległo 3 nauczycieli i 50 uczniów.
 • 1918 – Wychowankowie gimnazjum brali udział w rozbrajaniu stacjonujących w Rzeszowie oddziałów austriackich. 13 października w mieście zorganizowano pochód pod pomnik Tadeusza Kościuszki.
 • 1920 – Budynek szkolny, stanowiący własność Fundacji Jana Towarnickiego, przeszedł na własność państwa.
 • 1922 – W gronie nauczycielskim pojawiła się pierwsza kobieta, Klotylda Szymańska, która wykładała nauki przyrodnicze, fizykę i chemię.
 • 1927 – 20 stycznia szkole nadano nazwę: Państwowe Gimnazjum im. Stanisława Sobińskiego. II Gimnazjum obrało profil humanistyczny. 6 listopada wmurowano w budynku Szkoły tablicę pamiątkową z nazwiskami 3 profesorów i 50 uczniów, poległych w latach I wojny światowej.
 • 1929 – Zakończono budowę sali gimnastycznej, rozpoczętej w 1924 r. Pod kierownictwem dr. Stefana Przybosia rozpoczął działalność teatrzyk szkolny. Uroczyście obchodzono 25-lecie istnienia szkoły, odbył się zjazd wychowanków. Gimnazjum otrzymało sztandar.
 • 1933 – Zlikwidowano 8-klasowe gimnazjum. Powstało 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum.
 • 1938 – Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciecha Świętosławskiego z 23 lutego 1937 „II Państwowe Gimnazjum im. Stanisława Sobińskiego w Rzeszowie” zostało przekształcone w „II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Sobińskiego w Rzeszowie” (państwową szkołę średnią ogólnokształcącą, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), a po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie matematyczno-fizycznym[3].
 • 1939 – Wybuch II wojny światowej przerwał działalność szkoły. Budynek II Gimnazjum zajęły wojska niemieckie. Obiekt szkolny, przejęty przez niemieckie władze wojskowe, uległ dewastacji. Nastąpiły aresztowania profesorów i maturzystów.
 • 1940 – Władze niemieckie usunęły tablicę poświęconą profesorom i uczniom, poległym w latach I wojny światowej.
 • 1944 – Po wyzwoleniu naukę prowadzono początkowo w budynku przy ul. 3 Maja 13 (obecnie "Delikatesy"). W budynku II Gimnazjum znajdował się szpital Armii Radzieckiej. W grudniu przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości. Pierwsi absolwenci Szkoły wstąpili do II Armii Wojska Polskiego.
 • 1945 – W szkole wznowił działalność Związek Harcerstwa Polskiego.
 • 1948 – Powrót szkoły do własnego budynku. Prace porządkowe, budowa boiska sportowego, uroczyste otwarcie boiska – 8 maja. 1 września zniesiono podział na gimnazjum i liceum. Wprowadzono 4-klasowe Liceum Ogólnokształcące. Nastąpiło połączenie Szkoły Podstawowej i Liceum w 11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą. Placówka przekształciła się w szkołę ogólnokształcącą stopnia licealnego, otrzymując nazwę: II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.
 • 1949 – Reorganizacja szkoły. II Liceum Ogólnokształcące przekształcono na I Liceum TPD. Szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD.
 • 1953 – Szkole nadano imię Bohaterów Młodej Gwardii.
 • 1956 – Zniesienie patronatu TPD. Szkoła otrzymała nazwę: II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Młodej Gwardii.
 • 1961 – Rozbudowa i przebudowa obiektu liceum. Zainstalowanie centralnego ogrzewania, nadbudowa do wysokości II piętra bocznych skrzydeł budynku.
 • 1967 – 27 maja w szkole odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą pamięci byłych uczniów, uczestników powstań śląskich.
 • 1968 – W szkolnych suterenach urządzono szatnie dla młodzieży.
 • 1969 – Szczep Harcerski II Liceum Ogólnokształcącego otrzymał sztandar.
 • 1974 – 10–11 maja – obchody 70-lecia szkoły połączone ze Zjazdem absolwentów i przekazaniem Szkole sztandaru, ufundowanego przez Zakład opiekuńczy – II Oddział PKS w Rzeszowie.
 • 1975 – Przystąpiono do organizacji Żeńskiej Orkiestry Dętej.
 • 1979 – Uroczyście obchodzono 75-lecie szkoły. 22 września odbył się V zjazd absolwentów z rocznika 1939, z okazji 40-lecia ich matury. Szkoła została przyjęta w poczet Szkół Stowarzyszonych w UNESCO.
 • 1982 – Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej i auli (budowę rozpoczęto w 1977 r.)
 • 1983 – 5–6 czerwca odbył się zjazd absolwentów w 50-lecie matury.
 • 1984 – Uroczyste obchody 80-lecia istnienia szkoły.
 • 1989 – Zjazd maturzystów z lat 1936, 1937, 1938 i 1939.
 • 1991 – 7 marca szkole nadano imię płka Leopolda Lisa-Kuli. Liceum otrzymało sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Nastąpiło ponowne wmurowanie tablicy ku czci profesorów i uczniów, poległych w latach I wojny światowej – tablica została usunięta przez władze niemieckie w 1940 r. W jednej z sal lekcyjnych zorganizowano ekspozycję dotyczącą życia i działalności Patrona Szkoły – płka Leopolda Lisa-Kuli.
 • 1994 – 6 czerwca umieszczono na cokole w budynku szkoły posąg płka Leopolda Lisa-Kuli autorstwa rzeszowskiego rzeźbiarza, Krzysztofa Bukały; 9 czerwca – uroczyste obchody 90-lecia istnienia szkoły. Wmurowano pamiątkową tablicę, poświęconą poległym na wszystkich frontach II wojny światowej, zamordowanym w więzieniach, obozach koncentracyjnych i łagrach – na terenie Polski, Niemiec i Związku Radzieckiego w czasie wojny i w okresie powojennym.
 • 2004 – 18 września uroczyste obchody stulecia II LO.
 • 2007 – Rozpoczęcie gruntownego remontu budynku szkoły, obejmującego elewację i obiekty sportowe.
 • 2011 – Szkoła poszerza swój zakres edukacji o profil psychologiczno-fizyczny.
 • 2013 – Zakończenie remontu szkoły[4].

Dyrektorzy edytuj

Nauczyciele edytuj

Uczniowie i absolwenci edytuj

W nawiasie obok nazwiska podano rok złożenia matury.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Drugie gimnazyum w Rzeszowie. „Nowości Illustrowane”. 10, s. 11, 3 grudnia 1904. 
 2. Sprawozdanie Kierownictwa Filii C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1914. Stryj: 1914, s. 3, 6.
 3. Państwowe licea i gimnazja w Okręgu Szkolnym Lwowskim. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 6, s. 263, 30 czerwca 1938. 
 4. Historia II Liceum Ogólnokształcącego – Kalendarium, II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.
 5. a b c Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego II Gimnazjum im. Stanisława Sobińskiego w Rzeszowie za rok szkolny 1932/33, Rzeszów 1933, s. 23.
 6. Ostrowski Jerzy Zbigniew (1897-1942), „Gazeta Wyborcza”, 15 stycznia 2002.
 7. a b Józef Kanik, W służbie nauczycielskiej, „Trzcionka”, 8, 1998, s. 20, ISSN 1506-1086.
 8. Ryszard Terlecki, Tajne władze oświatowe w zachodniej Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1944, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 22, 1979, s. 145.
 9. Jerzy Dynia, Moje drugie liceum. Wspomnienie absolwenta, „Nasz Dom. Rzeszów”, 10 (110), 2014, s. 8, ISSN 1895-2046.
 10. Halina Dudzińska, Wstęp, [w:] Zygmunt Żytkowski, Tajne nauczanie gimnazjalno-licealne w Kolbuszowej w latach 1941–1944, Kolbuszowa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 1998, s. 16, ISBN 83-901865-7-8.
 11. Ewa Leniart. podkarpackie.pl, 17 stycznia 2017. [dostęp 2021-06-10]. (pol.).
 12. Święty z sąsiedztwa. Jacek Krawczyk z Palikówki. diecezja.rzeszow.pl. [dostęp 2021-11-24]. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj