Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

(Przekierowano z IKZE)

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce stanowiąca tzw. III filar emerytalny.

IKZE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Wpłaty na konta IKZE można odliczyć w danym roku od dochodu. Limit wpłat wynosi 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Linki zewnętrzneEdytuj

  • Małgorzata Podrażka: Co trzeba wiedzieć o IKZE. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2018-09-19. [dostęp 2019-03-02].