Jędrzej Krakowski

Jędrzej Krakowski (ur. 3 maja 1940 w Radomsku) – polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, ambasador RP w Seulu w latach 1990–1994, a w latach 1994–1996 doradca ministra spraw zagranicznych w Departamencie Studiów i Planowania MSZ.

Jędrzej Krakowski
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 3 maja 1940
Radomsko
Doktor habilitowany nauk
ekonomicznych
Specjalność:
finanse międzynarodowe
Alma Mater Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Doktorat 1972
Habilitacja 29 stycznia 1996 – ekonomia
UW
Wykładowca
Uczelnia Uniwersytet Śląski
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Griffith University w Brisbane
The Australian National University w Canberze
Canberra College of Advanced Education
The Australian National University w Canberze
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Ambasador RP w Korei Południowej
Okres spraw. 1990–1994
Poprzednik Romuald Deryło
(chargé d’affaires a.i.)
Następca Janusz Świtkowski
Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Wolności i Solidarności

Wykształcenie i praca naukowaEdytuj

W latach 1959–1964 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Pracę magisterską Światowy rynek miedzi obronił w 1964. W 1972 na podstawie pracy Zastosowanie kursu walutowego jako instrumentu polityki gospodarczej uzyskał stopień doktora. Habilitację dostał w 1996 na podstawie pracy Wymienialność walut – Zasady i praktyka Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Stanowiska akademickie, jakie piastował Krakowski to m.in. profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, profesor Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2002–2004 profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, w latach 1996–2005 dyrektor Ośrodka Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego, a także kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w latach 1979–1981 i powtórnie od 1989.

W latach 80. XX w. pracował w Australii na następujących stanowiskach: wykładowca w Griffith University w Brisbane, w latach 1984–1985 kontraktowy pracownik badawczy w Research School of Social Sciences w The Australian National University w Canberze oraz wykładowca Ekonomiki Porównawczej w Canberra College of Advanced Education, w latach 1988–1989 samodzielny pracownik badawczy w Research School of Social Sciencies, The Australian National University w Canberze.

Został wykładowcą Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu[1].

Stanowiska pozaakademickieEdytuj

W latach 1972–1974 komandor Katowickiego Yacht Klubu AZS, w latach 1980–1981 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, doradca I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność", kierownik zespołu doradców Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych w Katowicach, za-ca redaktora naczelnego "Trybuny Samorządu Robotniczego", komentator ekonomiczny "Gazety Krakowskiej", sekretarz naukowy Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W przedziale lat 1987–2002 piastował następujące funkcje: inicjator i członek zarządu 'The Australian "Solidarity with Poland" Fund', członek zarządu Fundacji Polska Praca, członek Prezydium Rady Krajowej Unii Pracy (w 1998 wystąpił z Unii Pracy), członek Rady Nadzorczej Fabryki "Fazos" SA w Tarnowskich Górach, członek Rady Banku PKO BP, przewodniczący Rady Nadzorczej Radomskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego. Od 2005 przewodniczący Rady Poczty Polskiej.

W 2004 bez powodzenia kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, a w 2007 był członkiem Komitetu Honorowego Poparcia tej partii w wyborach parlamentarnych.

W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju[2].

OdznaczeniaEdytuj

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Szok poakcesyjny, w: "Polska po przejściach, Barometr społeczno-ekonomiczny 2001–2003", Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa, 2003
 • Namysł jest konieczny, (współautor Ryszard Bugaj), Studia i Materiały Nr 3, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa, 2003
 • O warunkach akcesji, do Unii Europejskiej, negocjacjach i negocjatorach, Studia i Materiały Nr 3, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa, 2003
 • W drodze do Eurolandu czy Eurofederacji? w: "Polskie przemiany. Uwarunkowania i spory", Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2002
 • Działania na rzecz poprawy sytuacji płatniczej w: "Polska przed nowymi problemami, Barometr społeczno-ekonomiczny", Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 1999
 • Economic transformation in East Central Europe w: "After the Revolution, Democracy in East Central Europe", ed. Mark Salter
 • Life and Peace Institute, Uppsala, 1996
 • Wymienialność walut – Zasady i praktyka Międzynarodowego Funduszu Walutowego, PWN, Warszawa 1987,
 • Poland's Debt and the IMF, mat. Konferencji Poland's Financial Crisis and the West, Center for Russian and East European Studies, University of Michigan, Ann Arbor, 1987
 • Centrally Directed Economies and the IMF, ANU Canberra, 1986,
 • "Solidarity's" Economic Proposals, Griffith University, School of Social and Industrial Administration, Occasional Paper, No 53, 1984
 • Currency Convertibility and the Centrally Planned Economies, wyd. jw. No 54, 1984
 • Polish Crisis – An Economic Aspect, wyd. jw. No 55, 1984
 • Upłynnienie kursu złotego niebezpieczne i przedwczesne, "Rzeczpospolita", 19.4.1995
 • Lepiej mieć instrument w ręku, "Rzeczpospolita", 5.5.1995
 • Uwolnić kurs od polityki, "Gazeta Wyborcza", 15.9.1995
 • Polska wobec Zachodu, partner czy klient?, "Kultura" Nr 10, 1995
 • Deficyt w handlu zagranicznym, "Gazeta Bankowa", 26.1.1997
 • Barwy konkurencyjności, "Gazeta Bankowa", 9.2.1997
 • Inwestycje zagraniczne, Efekt niespodziewany, "Gazeta Wyborcza", 10.7.1997
 • Groźba załamania, "Życie", 24.7.1997
 • Monetarystyczne zaklęcia, "Życie", 12.8.1997
 • Systemowa słabość eksportu, "Rzeczpospolita", 4.9.1997
 • Czy Polsce grozi kryzys walutowy?, "Gazeta Wyborcza", 25.2.1998
 • Liczą się warunki (o inwestycjach zagranicznych), "Europa", 2/98
 • Dajmy szansę eksportowi, "Gazeta Wyborcza", 22.3.1999
 • Nie można wiecznie żyć z ujemnym bilansem płatniczym, "Polityka", 2/2000, 8.1.2000
 • Siła złotego jest sztuczna, "Gazeta Wyborcza" 25-26.3 2000
 • Kurs nierównowagi, "Rzeczpospolita", 4.5.2000
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce, "Kultura" Nr 10, październik 2000
 • Wielki sukces czy błąd, "Rzeczpospolita", 17-18.2.2001
 • Spór o prawo dewizowe, "Rzeczpospolita", 5-6.5.2001
 • Zyskać na podatku importowym, "Gazeta Wyborcza", 12.12.2001
 • O skutkach monetaryzmu, "Prawo i Gospodarka, Magazyn finansowy", 5.8.2002
 • Wsparcie dla eksporterów, "Rzeczpospolita", 26-28.3.2005

Wybrane artykuły naukowe

 • Przyszłość Unii Europejskiej. Wnioski z analizy ekonomicznego mechanizmu integracji "Sprawy Międzynarodowe", Nr 4, 2005
 • The Future of the European Union. Conclusions from an Economic Analysis of the Integration Mechanism "The Polish Quarterely of International Affairs", Autumn 2005
 • Czy sprostamy konkurencji na rynku Unii Europejskiej? "Sprawy Międzynarodowe", Nr 1, 1997
 • Can Poland Compete on the European Union Market? "The Polish Quarterly of International Affairs", No.1, 1997
 • Czy inwestować w miedź?, "Handel Zagraniczny" Nr 3, 1966
 • Rachunek efektywności handlu zagranicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach" , Nr 3, 1968
 • Kierunki zmian w metodach powiązań z zagranica systemu ekonomicznego Polski, "Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach", Nr 1, 1969
 • Problemy wprowadzenia kursu walutowego, "Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach" , Nr 1, 1971
 • System planowanie handlu zagranicznego w warunkach działania kursu Walutowego, "Handel Zagraniczny" Nr 4, 1972
 • Instrumenty uzupełniające działanie kursu walutowego, "Handel Zagraniczny", Nr 2, 1972
 • Integracja ekonomiczna krajów socjalistycznych i jej mechanizm, "Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach", Nr 1, 1972
 • Jednolitość kursu walutowego, "Handel Zagraniczny", Nr 3, 1974
 • Reforma kierowania handlem zagranicznym w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach", Nr 3, 1974
 • System kierowania handlem zagranicznym w ocenie przedsiębiorstw eksportujących, (współautor), "Handel Zagraniczny" , Nr 9, 1977
 • O sztuce posługiwania się kursem walutowym, "Handel Zagraniczny", Nr 7-8, 1980
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy – zasady tworzenia i wykorzystywania jego zasobów, "Handel Zagraniczny" , Nr 5, 1981
 • Koncepcje wymienialności walut w Umowie o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, "Handel Zagraniczny" , Nr 2, 1983
 • Specjalne Prawa Ciągnienia, Funkcje, zasady rozdziału i kasacji oraz wartość SDR, "Handel Zagraniczny" , Nr 11-12, 1983
 • Specjalne Prawa Ciągnienia, Rodzaje oraz zasady operacji i transakcji, "Handel Zagraniczny" , Nr 1, 1984
 • Wymienialność walut i zasady stosowania ograniczeń płatniczych w Umowie o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, "Problemy Prawne Handlu Zagranicznego" , Tom 8, 1984

PrzypisyEdytuj

 1. Wyższa Szkoła Humanitas w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2018-12-08].
 2. Członkowie Narodowej Rady Rozwoju. www.prezydent.pl. [dostęp 16-10-2015].
 3. Sprawiedliwości staje się zadość, www.prezydent.pl, 11 listopada 2008 [dostęp 2019-07-08].
 4. M.P. z 2016 r. nr , poz. 127

Linki zewnętrzneEdytuj