Otwórz menu główne

Język ogólny

ogół środków językowych akceptowanych i rozumianych przez wszystkich użytkowników języka

Język ogólny, język powszechny (niem. Gemeinsprache) – zespół środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, stylistycznych) akceptowanych i rozumianych przez ogół użytkowników języka[1]. Pojęcie ogólności może być rozumiane na różne sposoby: bywa odnoszone zarówno do zasięgu geograficznego języka, jak i do tematyki wypowiedzeń. Funkcjonuje kilka bardziej precyzyjnych ujęć tego terminu, wypracowanych przez różne szkoły i tradycje lingwistyczne:

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Kridalaksana 2013 ↓, s. 29.
 2. Dialekty i gwary ludowe a polszczyzna ogólna [w:] Halina Karaś, Podstawy dialektologii [w:] Dialekty i gwary polskie, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW, Towarzystwo Kultury Języka [dostęp 2019-05-13].
 3. Polański 1999 ↓, s. 118.
 4. Jadwiga Wronicz, Gwara jako element regionalnego dziedzictwa kulturowego [w:] Jan Adamowski, Katarzyna Smyk (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, Lublin–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2013, s. 232, ISBN 978-83-7784-426-7.
 5. Tomasz Piekot, Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu, Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2008, s. 15–16, ISBN 978-83-88425-38-7, OCLC 297524942.
 6. Peter Auer, Europe's sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations, Nicole Delbecque, Johan van der Auwera, Dirk Geeraerts (red.), Berlin–Nowy Jork: DE GRUYTER MOUTON, 2005, s. 2–3, DOI10.1515/9783110909579.7, ISBN 978-3-11-090957-9.
 7. Milena Hebal, Dystrybucja zakończeń imiesłowu przeszłego czynnego we współczesnym języku czeskim, „Bohemistyka”, III (4), 2003, s. 299, ISSN 1642–9893.
 8. Andrzej Sieczkowski, Co piszą o języku?, „Poradnik Językowy”, 3 (268), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, s. 171.
 9. Mary Snell-Hornby, Translation Studies: An integrated approach, John Benjamins Publishing, 1988, s. 37, ISBN 978-90-272-8621-5 (ang.).
 10. Arntz i Picht 1991 ↓, s. 16.
 11. Sambor Grucza, Lingwistyka języków specjalistycznych, wyd. 2 (Studi@ Naukowe), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, 2013, s. 30, ISBN 978-83-64020-02-5.

BibliografiaEdytuj