Języki khoisan

rodzina języków południowej Afryki

Języki khoisan (języki buszmeńsko-hotentockie, języki hotentocko-buszmeńskie) – grupa językowa obejmująca ponad 100 języków występujących w Afryce, głównie w krajach Afryki Południowej (RPA, Namibia, Angola, Botswana i Tanzania). Języki tej rodziny reprezentują typ języków mlaskowych, których cechą charakterystyczną jest występowanie tzw. mlasków, mających status fonemów.

Języki khoisan
Obszar

Afryka Południowa

Liczba mówiących

ok. 350 tys.

Kody rodziny językowej
ISO 639-5 khi
Występowanie
Ilustracja
Rozpowszechnienie geograficzne języków khoisan (kolor żółty)
Ta strona zawiera symbole fonetyczne MAF. Bez właściwego wsparcia renderowania wyświetlane mogą być puste prostokąty lub inne symbole zamiast znaków Unicode.

Większość języków tej grupy jest wymarłych lub zanikających. Współcześnie posługuje się nimi zaledwie ok. 350 tys. mówiących. Najważniejszym z języków khoisan jest język nama.

Jednym ze światowej sławy i renomy specjalistów zajmujących się językami mlaskowymi był polski etnograf i językoznawca Roman Stopa (1895–1995). Przed II wojną światową badał on ludy Bantu oraz Buszmenów i Hotentotów.

Klasyfikacja języków khoisan

edytuj

Powszechnie przyjmowana klasyfikacja języków khoisan jest klasyfikacją sztuczną. Za właściwe języki khoisan uważa się rodzinę języków khoe. Oprócz tego do grupy tej zalicza się spokrewnione z językami khoe rodziny języków tuu oraz Juu-ǂHoan, a także język sandawe.

Do języków khoisan zaliczany jest również używany przez Pigmejów w Tanzanii język hadza, pomimo iż jest on oddalony od pozostałych języków khoisan i niespokrewniony z nimi.

język hadza (ok. 975)
język sandawe (ok. 40 tys.)
języki khoe
kwadi
języki khoekhoe
nama (ok. 250 tys.)
eini
południowe
korana (6)
xiri (90)
języki tshu-kwe
wschodnie
shua (6 tys.)
tsoa (9,3 tys.)
zachodnie
kxoe (11 tys.)
naro (14 tys.)
gǁana-gǀwi (4,5 tys.)
języki tuu
języki taa
!Xóõ (4,2 tys.)
dolny nossob
języki ǃKwi
Nǁng (8)
ǀXam
ǂUngkue
ǁXegwi
języki juu-ǂhoan
ǂHõã (200)
języki juu (ok. 45 tys.)
!kung
juǀʼhoan

Bibliografia

edytuj