Otwórz menu główne

ŻyciorysEdytuj

Urodzony w Nowej Soli. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Zielonej Górze. W latach 1972-76 studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1976 uzyskał tytuł magistra matematyki. Pracę doktorską obronił 1 grudnia 1980 roku przedstawiając "Rozwiązania problemów M. Bendy, H.J. Keislera, E. Grzegorczyka, A. Szymańskiego oraz B. Węglorza". Stopień doktora habilitowanego, w zakresie teorii mnogości, uzyskał 21 lutego 1990 za rozprawę "O dwu-kardynalnych własnościach ideałów". W rozprawie tej podał uogólnienia współczynników kardynalnych ideałów. Na przykład, dla ideału   na przestrzeni   oraz liczb kardynalnych κ, λ, badał pojęcie zbiorów (κ,λ)-Łuzina, czyli takich zbiorów   mocy κ, że   dla każdego  .

Pracownik Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 19762001; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego od 1993 roku; w roku 2001 zrezygnował ze stanowiska profesora nadzwyczajnego. Od listopada 2001 pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Od sierpnia 2003 profesor, od grudnia 2006profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej.

Główny projektant Systemu Gospodarki Mostowej; system jest wdrożony w około 200 jednostkach administracji państwowej.

Dorobek naukowyEdytuj

Uhonorowaniem pierwszych badań nad szeregiem funkcji kardynalnych jest, nazwany od nazwiska profesora, diagram Cichonia.

Na dorobek naukowy składa się 40 publikacji oraz 3 książki:

  • J. Cichoń, A. Kharazishvili i B. Węglorz: Subsets of the Real Line, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995, ​ISBN 83-7016-834-5
  • J. Cichoń: Wykłady ze Wstępu do Matematyki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2003, ​ISBN 83-7125-111-4
  • J. Cichoń, M. Gogolewski i M. Kutyłowski: Logika dla informatyków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2006, ​ISBN 83-88018-30-2

Działalność dydaktycznaEdytuj

Prowadził szereg wykładów z analizy matematycznej, algebry, badań operacyjnych, baz danych, logiki, sztucznej inteligencji i wstępu do matematyki. Obecnie na Politechnice Wrocławskiej prowadzi wykłady ze wstępu do informatyki, matematyki dyskretnej, analizy matematycznej, logiki algorytmicznej, logiki i struktur formalnych, baz danych, grafiki komputerowej, automatycznej weryfikacji, algorytmów rozproszonych oraz kombinatoryki.

Działalność organizacyjnaEdytuj

W latach 1991-1993 prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego i zastępca dyrektora Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw naukowych. Organizator dwóch konferencji poświęconych teorii mnogości o zasięgu krajowym oraz jednej o zasięgu międzynarodowym.

Od 2006 roku kierownik grantu badawczego Komitetu Badań Naukowych nr. 3 T11C 054 30 pt. Problemy optymalizacji dyskretnej z nieprecyzyjnie określonymi parametrami.

Linki zewnętrzneEdytuj