Jadwiga mazowiecka

księżniczka mazowiecka

Jadwiga (ur. między 1389 a 1397, zm. po 19 lutego 1439) – księżniczka mazowiecka z dynastii Piastów.

Córka księcia mazowieckiego Siemowita IV i Aleksandry, siostry króla Polski i wielkiego księcia Litwy Władysława II Jagiełły. Żona węgierskiego magnata i barona królestwa węgierskiego Jana z Gary.

Data urodzenia edytuj

Jadwiga była najstarszą córką Siemowita IV i Aleksandry. Dokładna data jej narodzin nie jest znana. Można na podstawie dat urodzenia jej rodzeństwa jedynie określić zakres lat, w którym Piastówna przyszła na świat. Uznaje się bowiem, że Siemowit V był jej starszym bratem, zaś Cymbarka i Amelia były od niej młodsze. Zatem Jadwiga urodziła się między 1389 a 1397.

Małżeństwo z Janem z Gary edytuj

W styczniu 1410 Jadwiga została wydana za węgierskiego magnata Jana z Gary. Małżeństwo z baronem królestwa węgierskiego miało niewątpliwie cel polityczny. Ojciec Jadwigi, Siemowit IV w czasie wojny polsko-krzyżackiej chciał się zbliżyć do króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego, będącego wówczas jeszcze cichym sojusznikiem zakonu krzyżackiego. Nie jest wykluczone, że ślub córki swojego lennika z wpływowym magnatem węgierskim zaaprobował król Polski Władysław II Jagiełło, licząc na to, że po poprawie jego stosunków z Zygmuntem Luksemburskim król Węgier doprowadzi do zgody polsko-krzyżackiej. Rolę swatki pełniła zapewne Barbara Cylejska, królowa węgierska i kuzynka królowej polskiej Anny Cylejskiej.

Oskarżenie o mężobójstwo edytuj

W 1435 przed sejmem węgierskim rozpoczął się proces Jadwigi, oskarżonej o otrucie męża w 1428. Jadwiga miała popełnić mężobójstwo w obawie, że Jan z Gary dowie się o jej cudzołożnym związku z jednym z jego krewnych, Mikołajem (Miklósem) Széchenyim. Ponadto w toku procesu Piastównę oskarżono o namawianie do nierządu córki, Katarzyny. Zeznania rodziny Jana z Gary, należącej do elity węgierskiej, stanowiły wiarygodny dowód dla orzekającego w sprawie Zygmunta Luksemburskiego, który w obliczu ciężaru zarzucanych Jadwidze czynów wydał surowy wyrok. Cały jej majątek uległ konfiskacie, a ją samą dożywotnio uwięziono w zamku rodziny męża. Do końca życia Piastówna pozostała w więzieniu.

Genealogia edytuj

Siemowit III
ur. ok. 1320
zm. 16 VI 1381
Eufemia 1)
ur. ok. 1319
zm. przed 11 IX 1352
Olgierd
ur. ok. 1296
zm. 1377
Julianna
ur. ok. 1330
zm. wiosna 1392
         
     
  Siemowit IV
ur. ok. 1352
zm. styczeń 1426
Aleksandra
ur. ok. 1370
zm. 1434
     
   

Jan z Gary
ur. ok. 1371
zm. 1428
OO   styczeń 1410
Jadwiga
ur. 1389-1397
zm. po 19 II 1439
                   
                   
                   
Stefan
 
Jadwiga
 
Katarzyna
 
Dorota
 
  1. córka Mikołaja II

Bibliografia edytuj

  • Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań-Wrocław 1998, s. 111-114.
  • M. Wilamowski, Jadwiga, (w:) Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999, s. 312.