Otwórz menu główne

Jan Łowicki herbu Nałęcz (zm. w 1640 roku) – marszałek sejmu nadzwyczajnego w Warszawie w 1624 roku[1], kasztelan inowrocławski w latach 1633-1640, kasztelan lądzki w latach 1628-1633, podkomorzy brzeskokujawski w latach 1620-1623, sędzia ziemski województwa brzeskokujawskiego w latach 1618-1620, sekretarz królewski od 1610, starosta brzeskokujawski w latach 1623-1630, starosta bobrownicki w 1623 roku, lipiński, starosta gąbiński w 1633 roku[2], sekretarz królewski w latach 1610-1620,

Jan Łowicki
Ilustracja
Data urodzenia (nieznana)
Data śmierci 1640
Marszałek Sejmu
Okres od 11 lutego 1624
do marzec 1624
Poprzednik Jakub Sobieski
Następca Jan Drucki-Sokoliński

Studiował w Krakowie w 1596 roku, w Padwie w 1604 roku, Bolonii w 1605 roku i w Rzymie w latach 1606-1607[3], gdzie przed 1606 uzyskał doktorat obojga praw. W 1610 wybrany posłem na sejm przez sejmik w Środzie Wielkopolskiej. Poseł na kolejne sejmy w 1619, 1620 i 1621 (z województwa brzeskokujawskiego i inowrocławskiego[4]), 1623, 1624, 1625, 1626 (dwa), 1627 i 1628, 1631, 1632, 1633.

Poseł województwa brzeskokujawskiego na sejm zwyczajny 1626 roku, deputat na Trybunał Skarbowy Koronny w 1626 roku[5]. Jako poseł na sejm 1620 roku wyznaczony do lustracji dóbr królewskich w Wielkopolsce[6].

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa kaliskiego w 1632 roku[7].

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 147-148.
  2. w tym roku uzyskał dożywocie na starostwo gąbińskie wraz z Ewą Zadzikówną, Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 319.
  3. Marcin Broniarczyk, Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV, w: Kwartalnik Historyczny, rocznik CXIX, 2012, 2, s. 288.
  4. Jerzy Pietrzak, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621, Wrocław 1983, s. 168.
  5. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 237.
  6. Volumina Legum., tom III, Petersburg 1859, s. 187.
  7. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]