Otwórz menu główne

Jan Mironczuk (ur. 1966 w Bielsku Podlaskim[1]) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii[2], zajmuje się mniejszościami religijnymi.

Jan Mironczuk
Ilustracja
Jan Mironczuk, historyk (2017)
Data i miejsce urodzenia 1966
Bielsk Podlaski
Zawód, zajęcie historyk, publicysta

ŻyciorysEdytuj

Jest nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, a także wykładowcą w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie i wykładowcą[1] oraz członkiem Rady Naukowej Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie[3]. 19 kwietnia 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie[2][4].

Jest wiceprezesem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego[5].

Zapatrywania naukoweEdytuj

 
Jan Mironczuk, WSTS, inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Według Mironczuka powstanie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce w 1947 roku nie spotkało się z większym zainteresowaniem ze strony władz państwowych i była to autentyczna inicjatywa działaczy ugrupowań wyznaniowych tworzących ten związek religijny. Natomiast poszerzenie ZKE w 1953 roku o nowe środowiska wiernych dokonało się pod naciskiem władz, które dostrzegły dla siebie lepszą możliwość kontroli połączonego Kościoła[6].

Jego zdaniem aresztowania z roku 1950 dlatego nie objęły baptystów, ponieważ w przypadku tego ugrupowania pomoc zagraniczna była bardziej przejrzysta niż w przypadku pozostałych ugrupowań ewangelikalnych[7].

Mironczuk badał stosunek zielonoświątkowców do innych ugrupowań ewangelikalnych oraz ewangelikalnych do zielonoświątkowców i ewolucję tych stosunków na przestrzeni XX wieku. Zauważył, że sytuacja zaczęła się poprawiać na początku lat 30. XX wieku. W 1935 roku na łamach baptystycznego pisma „Słowa Prawdy” przyznano, że zielonoświątkowcy w niektórych sprawach mają rację[8].

Wyraża opinię, że ZKE po odsunięciu Krakiewicza w 1975 roku dokonało częściowego samooczyszczenia[9].

Wybrana bibliografia autorskaEdytuj

 
Jan Mironczuk w czytelni IPN-u (2017).
 • Relacje ewangelicko-katolickie na Mazowszu Północnym w I połowie XIX w. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” XIX, Ostrołęcka 2005, s. 42–51.
 • Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947–1989). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2006. ISBN 83-89100-95-9.
 • Ewangelicy w powiecie ostrołęckim do 1939 roku [w:] Ewangelicy na północno-wschodnim Mazowszu w XIX i XX w. Studia i materiały pod red. M. Gnatowskiego, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Łomża 2006, s. 87–110.
 • Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim (od schyłku XVIII w. do współczesności). Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, 2007. ISBN 83-86122-81-1.
 • Ruch Ewangeliczny na Białostocczyźnie w okresie stalinizmu (1948–1956) [w:] Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizm, zbiór studiów pod red. J. Kłaczkowa, Toruń 2009, s. 512–541.
 • Polski Narodowy Kościół Katolicki w Łomży – powstanie, oddziaływanie, zanik (1928–1944), „Studia Łomżyńskie” t. XX, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2009, s. 33–49.
 • Świadkowie Jehowy wobec władz Polski Ludowej – geneza kontestacji, [w:] Władze Polski Ludowej a mniejszościowe związki wyznaniowe, pod red. T.J. Zielińskiego, WBST w Warszawie, Warszawa-Katowice 2010, s. 85–101.
 • XXX lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980–2010). Warszawska Firma Wydawnicza, 2010. ISBN 978-83-61748-88-5.
 • Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej. Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, 2011. ISBN 978-83-62775-08-8.
 • Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2015. ISBN 978-83-7507-181-8.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Wykładowcy w roku akademickim 2015/16 (pol.). wbst.edu.pl. [dostęp 2016-05-07].
 2. a b dr hab. Jan Mironczuk (pol.). nauka-polska.pl. [dostęp 2016-05-07].
 3. Władze WBST (pol.). wbst.edu.pl. [dostęp 2016-05-07].
 4. Jan Mironczuk – doktorem habilitowanym! (pol.). wst.kei.pl. [dostęp 2016-05-07].
 5. Zarząd OTN
 6. Polityka państwa, 2006, s. 130–131.
 7. Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie, 2015, s. 160.
 8. Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie, 2015, s. 70.
 9. Polityka państwa, 2006, s. 223.

Linki zewnętrzneEdytuj