Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy

Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowyokręg przemysłowy w południowej Polsce, w środkowo-zachodniej części województwa małopolskiego oraz na środkowo-wschodnim krańcu województwa śląskiego (miasto Jaworzno). W literaturze naukowej i podręcznikach szkolnych prezentowane są różne opinie na temat jego nazwy oraz przynależności poszczególnych ośrodków przemysłowych do tego okręgu. Przez niektórych badaczy postrzegany jest jako część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, przez innych jako fragment Krakowskiego Okręgu Przemysłowego[1].

HistoriaEdytuj

Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy obejmuje obszary dawnego Zagłębia Krakowskiego. Jego obecna nazwa została wprowadzona w latach 70. XX w., równolegle z opracowywaną reformą administracyjną z roku 1975, w wyniku której zarówno Jaworzno jak i Chrzanów znalazły się w województwie katowickim. Przed reformą administracyjną z 1 czerwca 1975 r. w publikacjach naukowych z zakresu geografii gospodarczej Polski okręg składający się z powiatów chrzanowskiego, jaworznickiego (miejskiego), olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego nazywany był Zachodniokrakowskim Kompleksem Przemysłowym[2]. Kompleks ten wchodził w skład województwa krakowskiego i nie był podporządkowany GOP, który obejmował wyłącznie ośrodki przemysłowe województwa katowickiego w granicach sprzed reformy z 1975 r[3].

Osobny artykuł: Zagłębie Krakowskie.

ObszarEdytuj

Obszar okręgu wynosi niecałe 700 km² i jest zamieszkiwany przez około 270.000 osób.

Okręg obejmuje dwa duże ośrodki:

dwa średnie:

oraz szereg mniejszych:

Gałęzie przemysłuEdytuj

JaworznoEdytuj

 • Przemysł energetyczny
 • Górnictwo
 • Hutnictwo metali nieżelaznych
 • Przemysł elektrotechniczny
 • Przemysł chemiczny
  • Zakłady chemiczne Organika – Azot
 • Przemysł szklarski
  • Huta szkła

Powiat chrzanowskiEdytuj

ChrzanówEdytuj

 • Hutnictwo metali nieżelaznych
  • Zakłady Górniczo-Hutnicze Chrzanów
 • Przemysł materiałów budowlanych i wydobywczy
  • Kopalnia dolomitu
 • Przemysł środków transportu
  • Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar-Fablok

TrzebiniaEdytuj

 • Przemysł materiałów budowlanych i wydobywczy
  • Zakłady Surowców Ogniotrwałych Górka Cement
 • Przemysł petrochemiczny
 • Wydobycie rud cynku i ołowiu oraz produkcja koncentratów tych metali
  • Zakłady Górnicze "Trzebionka" (zlikwidowane)
 • Górnictwo
  • Kopalnia Węgla Kamiennego "Siersza" (zlikwidowana)
 • Hutnictwo metali nieżelaznych
  • Zakłady Metalurgiczne (zlikwidowane)
 • Przemysł energetyczny
 • Przemysł tekstylny i włókienniczy
  • Grevita

LibiążEdytuj

 • Górnictwo
 • Przemysł materiałów budowlanych i wydobywczy
  • Producent kostki brukowej "Libet"
  • Kopalnia dolomitu

AlwerniaEdytuj

 • Przemysł chemiczny

Powiat oświęcimskiEdytuj

ChełmekEdytuj

 • Przemysł maszynowy i metalowy
  • Wytwórnia Części Maszyn Obuwniczych
  • Zakłady Urządzeń Technicznych
 • Przemysł skórzano-obuwniczy
  • Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego Chełmek

Powiat olkuskiEdytuj

BukownoEdytuj

 • Hutnictwo metali nieżelaznych
  • Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. http://eszkola.pl/geografia/osrodki-i-okregi-przemyslowe-w-polsce-7577.html?strona=3 eszkola.pl, Ośrodki i okręgi przemysłowe w Polsce - charakterystyka - Geografia
 2. Pakuła L.: Procesy aglomeracyjne i integracyjne przemysłu na obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1973; tenże: Kształtowanie się i struktura Zachodnio-Krakowskiego Kompleksu Przemysłowego, Biul. KPZK PAN, Ser. A, z. 2, Warszawa 1965.
 3. Grabania M.: Górnośląski Okręg Przemysłowy. Liczby - fakty - problemy, Katowice 1964, s. 12, 17 [mapa zasięgu GOP].