Jurij Fiodorowicz Samarin (ur. 3 maja 1819 w Petersburgu - zm. 31 marca 1876 w Berlinie), rosyjski historyk, działacz społeczny i publicysta. Od lat 40. jeden z ideologów ruchu słowianofili, głosił teorię 3 okresów rozwoju narodowości rosyjskiej. W roku 1861 brał udział w przygotowaniu reformy uwłaszczeniowej. Główne prace historyczne poświęcił stosunkom społeczno-ekonomicznymi narodowym w krajach bałtyckich oraz historii rosyjskiej Cerkwi.

Jurij Samarin (1878)

10 tomowe wydanie јеgo dzieł zebranych: Сочинения (1877 - 1911).

Zobacz też: