Kalendarium rządu Wojciecha Jaruzelskiego

Kalendarium rządu Wojciecha Jaruzelskiego opisuje powołanie rządu Wojciecha Jaruzelskiego, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów.

Zmiany w rządzie edytuj

Lista zmian personalnych na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

 • 11 lutego 1981
 • Powołanie:
  • gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezesa Rady Ministrów.
 • 12 lutego 1981
 • Odwołania:
  • Andrzeja Jedynaka, Leona Kłonicy, Aleksandra Kopcia, Stanisława Kowalczyka, Krzysztofa Kruszewskiego, Henryka Pruchniewicza, Tadeusza Skwirzyńskiego.
 • Powołania:
 • 12 czerwca 1981
 • Odwołania:
  • Jerzego Bafia, Jerzego Gawrysiaka, Henryka Kisiela, Adama Kowalika, Zbigniewa Rudnickiego.
 • Powołania:
 • 3 lipca 1981
 • Likwidacja:
  • urzędu ministra rolnictwa i ministra przemysłu spożywczego i skupu
 • Zniesienie:
  • ministra górnictwa i ministra energetyki i energii atomowej
  • ministra hutnictwa, ministra przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych oraz ministra przemysłu maszynowego
  • ministra przemysłu chemicznego i ministra przemysłu lekkiego
  • ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej
 • Utworzenie:
  • ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej
  • ministra górnictwa i energetyki
  • ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego
  • ministra przemysłu chemicznego i lekkiego
  • ministra handlu zagranicznego i Urzędu Gospodarki Morskiej z ministrem bez teki na czele
 • Odwołania:
  • Zbigniewa Bartosiewicza, Henryka Gawrońskiego, Mieczysława Glanowskiego, Janusza Górskiego, Władysława Jabłońskiego, Ryszarda Karskiego, Kazimierza Klęka, Tadeusza Rudolfa, Zbigniewa Szałajdy, Jerzego Wojteckiego, Stanisława Wyłupka, Jana Załęskiego.
 • Powołania:
 • 31 lipca 1981
 • Odwołania:
  • Mieczysława Jagielskiego, Józefa Kępy, Janusza Obodowskiego, Mirosława Milewskiego.
 • Powołania:
 • 25 września 1981
 • Odwołanie:
  • Jerzego Brzostka ze stanowiska ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
 • Powołanie:
  • Witolda Dąbrowskiego na stanowisko kierownika ministerstwa budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
 • 31 października 1981
 • Odwołania:
  • Mieczysława Grudnia, Ryszarda Karskiego, Zygmunta Łakomca, Stanisława Macha, Eugeniusza Szyra, Mieczysława Zajfryda.
 • Powołania:
 • 15 grudnia 1981
 • Dymisja:
  • ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. Jerzego Nawrockiego.
 • Powołanie:
 • 26 stycznia 1982
 • Odwołania:
  • Stanisława Bejgera i Jerzego Nawrockiego.
 • Powołania:
  • prof. Benon Miśkiewicz na stanowisko ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki,
  • Jerzy Korzonek na stanowisko ministra-kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej,
 • 26 lutego 1982
  • utworzenie urzędu ministra do spraw cen.
 • 27 lutego 1982
 • Odwołanie:
  • Jana Knapika ze stanowiska ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.
 • Powołania:
 • 26 maja 1982
  • przekształcenie urzędu ministra do spraw kombatantów w Urząd do Spraw Kombatantów.
 • Odwołanie:
  • Jerzego Kuberskiego ze stanowiska ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.
 • Powołanie:
  • prof. Adama Łopatki na stanowisko ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.
 • 21 lipca 1982
 • Odwołania:
  • Józefa Czyrka ze stanowiska ministra spraw zagranicznych,
  • Zenona Komendera ze stanowiska ministra handlu wewnętrznego,
  • Jerzego Ozdowskiego ze urzędu wiceprezesa Rady Ministrów.
 • Powołania:
 • 9 października 1982
 • Odwołania:
  • Andrzeja Jedynaka, Mariana Krzaka, Zbigniewa Madeja, Tadeusza Opolskiego, Antoniego Rajkiewicza, Zbigniewa Szałajdy i Józefa Tejchmy.
 • Powołania:
 • 23 marca 1983
 • Odwołania:
  • Jana Antosika, Tadeusza Hupałowskiego, Jerzego Wojteckiego.
 • Powołania:
 • 28 lipca 1983
 • Przekształcenie:
  • Urzędu ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska w urząd ministra administracji i gospodarki przestrzennej (minister Oliwa).
 • Utworzenie:
  • Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z ministrem-kierownikiem urzędu na czele.
 • 22 listopada 1983
  • Wojciech Jaruzelski zrezygnował ze stanowiska ministra obrony (Sejm rezygnację przyjął).
 • Odwołania:
  • Zbigniewa Madeja, Janusza Obodowskiego (z funkcji przew. Komisji Planowania), Sylwestra Zawadzkiego.
 • Powołania:
 • Odwołanie:
  • Władysława Jabłońskiego odwołany z członka Rady Ministrów.
 • 31 marca 1984
  • zmarł minister handlu wewnętrznego i usług Zygmunt Łakomiec (47 lat).
 • 30 maja 1984
 • Odwołania:
  • Stanisława Cioska (z ministra pracy) i Edwarda Łukosza.
 • Powołania:
 • 3 grudnia 1984
 • Utworzenie:
  • Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów (przewodniczącym był premier lub wyznaczony przez niego wicepremier)
  • Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z ministrem-kierownikiem na czele.
 • Przekształcenie:
  • Urzędu ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki w ministra nauki i szkolnictwa wyższego (minister Miśkiewicz).
 • 28 grudnia 1984
 • Powołania:
  • Konrad Tott na stanowisko ministra-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń,
  • Zbigniew Szałajda na stanowisko przewodniczącego Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego.