Rząd Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego

Rząd Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego – 2 kwietnia 1980 niedawno mianowany premier Edward Babiuch złożył dymisję rządu, którą Sejm przyjął i jednocześnie powołał go ponownie na stanowisko prezesa Rady Ministrów. 3 kwietnia 1980 Sejm powołał rząd w składzie przez niego zaproponowanym. Edward Babiuch został odwołany w wyniku strajków z sierpnia 1980. Zastąpił go Józef Pińkowski jako p.o. prezesa Rady Ministrów. Pełnoprawnym premierem został on 5 września 1980, a 11 lutego 1981 decyzją Sejmu został odwołany i jego miejsce zajął Wojciech Jaruzelski, który m.in. rozpoczął przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego. Rząd istniał do 12 listopada 1985.

Rząd Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego
 Polska
Premier

Edward Babiuch,
Józef Pińkowski,
Wojciech Jaruzelski

Partie

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne

Kadencja

od 3 kwietnia 1980
do 12 listopada 1985

Poprzedni

rząd Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha

Następny

rząd Zbigniewa Messnera

Był to rząd wyjątkowy – z 41 początkowych członków do końca zostało tylko dwóch (Wojciech Jaruzelski i Roman Malinowski), ogółem w wyniku zmian personalnych w rządzie zasiadało 160 osób.

Rada Ministrów Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego (1980–1985) edytuj

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Edward Babiuch (PZPR) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[1] 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[2]
Wiceprezes Rady Ministrów Kazimierz Barcikowski (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[4]
Wiceprezes Rady Ministrów Mieczysław Jagielski (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-07-31 31 lipca 1981(dts)[5]
Wiceprezes Rady Ministrów Roman Malinowski (ZSL) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister przemysłu spożywczego i skupu 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[6]
Wiceprezes Rady Ministrów Tadeusz Pyka (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7]
Wiceprezes Rady Ministrów Tadeusz Wrzaszczyk (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7]
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7]
Minister sprawiedliwości Jerzy Bafia (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[8]
Minister energetyki i energii atomowej Zbigniew Bartosiewicz (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[9]
Minister Tadeusz Bejm (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[10]
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Adam Glazur (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-06-23 23 czerwca 1980(dts)[11]
Minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Janusz Górski (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[12]
Minister Eugeniusz Grochal (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7]
Minister do spraw kombatantów Mieczysław Grudzień (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-10-31 31 października 1981(dts)[13]
Minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1983-11-22 22 listopada 1983(dts)[14]
Prezes Rady Ministrów 1981-02-11 11 lutego 1981(dts)[15] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
Minister przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych Andrzej Jedynak (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[16]
Wiceprezes Rady Ministrów 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[17] 1982-10-09 9 października 1982(dts)[18]
Minister hutnictwa Franciszek Kaim (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[19]
Minister Jan Kamiński (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[20]
Minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Karski (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[21]
Minister handlu zagranicznego 1981-07-10 10 lipca 1981(dts)[21][22] 1981-10-31 31 października 1981(dts)[23]
Minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Józef Kępa (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-07-31 31 lipca 1981(dts)[24]
Minister finansów Henryk Kisiel (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7]
Wiceprezes Rady Ministrów 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7] 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[25]
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7] 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[25]
Minister rolnictwa Leon Kłonica (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[26]
Minister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7]
Wiceprezes Rady Ministrów 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7] 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[27]
Minister spraw wewnętrznych Stanisław Kowalczyk (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[28]
Wiceprezes Rady Ministrów 1980-10-08 8 października 1980(dts)[29] 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[30]
Minister handlu wewnętrznego i usług Adam Kowalik (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[31]
Minister oświaty i wychowania Krzysztof Kruszewski (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[32]
Minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Jerzy Kuberski (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1982-05-26 26 maja 1982(dts)[33]
Minister górnictwa Włodzimierz Lejczak (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[34]
Minister przemysłu lekkiego Stanisław Mach (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[35]
Wiceprezes Rady Ministrów 1980-10-08 8 października 1980(dts)[36] 1981-10-31 31 października 1981(dts)[37]
Minister pracy, płac i spraw socjalnych Maria Milczarek (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-11-21 21 listopada 1980(dts)[38]
Prezes Najwyższej Izby kontroli Mieczysław Moczar (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[39]
Minister kultury i sztuki Zygmunt Najdowski (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[40]
Minister przemysłu chemicznego Henryk Pruchniewicz (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[41]
Minister łączności Zbigniew Rudnicki (SD) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[42]
Minister Tadeusz Rudolf (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[43]
Minister Wiktor Sielanko 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[44]
Minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Tadeusz Skwirzyński (ZSL) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[45]
Minister gospodarki materiałowej Eugeniusz Szyr (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-10-31 31 października 1981(dts)[46]
Minister zdrowia i opieki społecznej Marian Śliwiński (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-11-21 21 listopada 1980(dts)[47]
Minister Maciej Wirowski (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-11-21 21 listopada 1980(dts)[48]
Minister spraw zagranicznych Emil Wojtaszek (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7]
Minister komunikacji Mieczysław Zajfryd (PZPR) 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)[3] 1981-10-31 31 października 1981(dts)[49]
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Edward Barszcz (PZPR) 1980-06-23 23 czerwca 1980(dts)[50] 1980-11-21 21 listopada 1980(dts)[51]
Wiceprezes Rady Ministrów[a] Józef Pińkowski (PZPR) 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7] 1980-09-05 5 września 1980(dts)[52]
Prezes Rady Ministrów 1980-09-05 5 września 1980(dts)[52] 1981-02-11 11 lutego 1981(dts)[53]
Wiceprezes Rady Ministrów Tadeusz Grabski (PZPR) 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[54]
Minister spraw zagranicznych Józef Czyrek (PZPR) 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7] 1982-07-21 21 lipca 1982(dts)[55]
Minister przemysłu maszynowego Henryk Gawroński (PZPR) 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[56]
Minister-członek Rady Ministrów Jerzy Gawrysiak (PZPR) 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7] 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[57]
Minister finansów Marian Krzak (PZPR) 1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)[7] 1982-10-09 9 października 1982(dts)[58]
Minister górnictwa Mieczysław Glanowski (PZPR) 1980-10-08 8 października 1980(dts)[59] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[60]
Minister przemysłu lekkiego Władysław Jabłoński (PZPR) 1980-10-08 8 października 1980(dts)[61] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[62]
Minister 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[62] 1983-12-05 5 grudnia 1983(dts)[63]
Minister spraw wewnętrznych Mirosław Milewski (PZPR) 1980-10-08 8 października 1980(dts)[64] 1981-07-31 31 lipca 1981(dts)[65]
Minister hutnictwa Zbigniew Szałajda (PZPR) 1980-10-08 8 października 1980(dts)[66] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[67]
Minister hutnictwa i przemysłu maszynowego 1981-07-10 10 lipca 1981(dts)[67][68] 1982-10-09 9 października 1982(dts)[69]
Wiceprezes Rady Ministrów 1982-10-09 9 października 1982(dts)[70] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister kultury i sztuki Józef Tejchma (PZPR) 1980-10-08 8 października 1980(dts)[71] 1982-10-09 9 października 1982(dts)[72]
Minister przemysłu spożywczego i skupu Jan Załęski (ZSL) 1980-10-08 8 października 1980(dts)[73] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[74]
Wiceprezes Rady Ministrów Jerzy Ozdowski 1980-11-21 21 listopada 1980(dts)[75] 1982-07-21 21 lipca 1982(dts)[76]
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Jerzy Brzostek (PZPR) 1980-11-21 21 listopada 1980(dts)[77] 1981-09-25 25 września 1981(dts)[78]
Minister-członek Rady Ministrów Stanisław Ciosek (PZPR) 1980-11-21 21 listopada 1980(dts)[79] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister pracy, płac i spraw socjalnych 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[80] 1984-05-30 30 maja 1984(dts)[81]
Minister pracy, płac i spraw socjalnych Janusz Obodowski (PZPR) 1980-11-21 21 listopada 1980(dts)[82] 1981-07-31 31 lipca 1981(dts)[83]
Wiceprezes Rady Ministrów 1981-07-31 31 lipca 1981(dts)[84] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1982-10-09 9 października 1982(dts)[85] 1983-11-22 22 listopada 1983(dts)[86]
Wiceprezes Rady Ministrów Mieczysław Rakowski (PZPR) 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[87] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister oświaty i wychowania Bolesław Faron (PZPR) 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[88] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister przemysłu chemicznego Kazimierz Klęk (PZPR) 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[89] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[90]
Minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Waldemar Kozłowski (ZSL) 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[91] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister zdrowia i opieki społecznej Tadeusz Szelachowski (ZSL) 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[92] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister rolnictwa Jerzy Wojtecki (PZPR) 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[93] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[94]
Minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1981-07-10 10 lipca 1981(dts)[94][95] 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[96]
Minister przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych Stanisław Wyłupek (PZPR) 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[97] 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[98]
Wiceprezes Rady Ministrów Zbigniew Madej (PZPR) 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[99] 1983-11-22 22 listopada 1983(dts)[100]
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[99] 1982-10-09 9 października 1982(dts)[101]
Minister-członek Rady Ministrów Zdzisław Krasiński 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[102] 1982-02-27 27 lutego 1982(dts)[103]
Minister do spraw cen 1982-03-09 9 marca 1982(dts)[103][104] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister handlu wewnętrznego i usług Zygmunt Łakomiec (PZPR) 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[105] 1981-10-31 31 października 1981(dts)[106]
Minister handlu wewnętrznego i usług 1982-07-21 21 lipca 1982(dts)[107] 1984-03-31 31 marca 1984(dts)
Minister łączności Władysław Majewski (SD) 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[108] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister sprawiedliwości Sylwester Zawadzki (PZPR) 1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)[109] 1983-11-22 22 listopada 1983(dts)[110]
Minister-członek Rady Ministrów Władysław Baka (PZPR) 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[109] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister-kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej Stanisław Bejger (PZPR) 1981-07-10 10 lipca 1981(dts)[111][112] 1982-01-26 26 stycznia 1982(dts)[113]
Minister przemysłu chemicznego i lekkiego Jan Knapik (PZPR) 1981-07-10 10 lipca 1981(dts)[68][114] 1982-02-27 27 lutego 1982(dts)[115]
Minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Jerzy Nawrocki (PZPR) 1981-07-03 3 lipca 1981(dts)[116] 1982-01-26 26 stycznia 1982(dts)[117]
Minister górnictwa i energetyki Czesław Piotrowski (PZPR) 1981-07-10 10 lipca 1981(dts)[118][119] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Tadeusz Hupałowski (PZPR) 1981-07-31 31 lipca 1981(dts)[120] 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[121]
Minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak (PZPR) 1981-07-31 31 lipca 1981(dts)[122] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister pracy, płac i spraw socjalnych Antoni Rajkiewicz (PZPR) 1981-07-31 31 lipca 1981(dts)[123] 1982-10-09 9 października 1982(dts)[124]
Wiceprezes Rady Ministrów Edward Kowalczyk (SD) 1981-10-31 31 października 1981(dts)[125] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister gospodarki materiałowej Jan Antosik (PZPR) 1981-10-31 31 października 1981(dts)[126] 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[127]
Minister komunikacji Janusz Kamiński (PZPR) 1981-10-31 31 października 1981(dts)[128] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister handlu wewnętrznego i usług Zenon Komender 1981-10-31 31 października 1981(dts)[129] 1982-07-21 21 lipca 1982(dts)[130]
Wiceprezes Rady Ministrów 1982-07-21 21 lipca 1982(dts)[130] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister handlu zagranicznego Tadeusz Nestorowicz (PZPR) 1981-10-31 31 października 1981(dts)[131] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Tadeusz Opolski 1981-10-31 31 października 1981(dts)[132] 1982-10-09 9 października 1982(dts)[133]
Minister-kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej Jerzy Korzonek (PZPR) 1982-01-26 26 stycznia 1982(dts)[134] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister nauki i szkolnictwa wyższego[b] Benon Miśkiewicz (PZPR) 1982-01-26 26 stycznia 1982(dts)[135] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister przemysłu chemicznego i lekkiego Edward Grzywa (PZPR) 1982-02-27 27 lutego 1982(dts)[136] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Adam Łopatka (PZPR) 1982-05-26 26 maja 1982(dts)[137] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski (PZPR) 1982-07-21 21 lipca 1982(dts)[138] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister-członek Rady Ministrów Andrzej Ornat (PZPR) 1982-07-21 21 lipca 1982(dts)[139] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Stanisław Kukuryka (PZPR) 1982-10-09 9 października 1982(dts)[140] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister hutnictwa i przemysłu maszynowego Edward Łukosz (PZPR) 1982-10-09 9 października 1982(dts)[141] 1984-05-30 30 maja 1984(dts)[142]
Minister finansów Stanisław Nieckarz (PZPR) 1982-10-09 9 października 1982(dts)[143] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister kultury i sztuki Kazimierz Żygulski 1982-10-09 9 października 1982(dts)[144] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Włodzimierz Oliwa (PZPR) 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[145] 1983-08-01T00:00:00.001 1 sierpnia 1983(dts)[146]
Minister administracji i gospodarki przestrzennej 1983-08-01T00:00:00.001 1 sierpnia 1983(dts)[146][147] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister gospodarki materiałowej Jerzy Woźniak (PZPR) 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[148] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Stanisław Zięba (PZPR) 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[149] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Manfred Gorywoda (PZPR) 1983-11-22 22 listopada 1983(dts)[150] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1983-11-22 22 listopada 1983(dts)[150] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Zbigniew Messner (PZPR) 1983-11-22 22 listopada 1983(dts)[151] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister sprawiedliwości Lech Domeracki (PZPR) 1983-11-22 22 listopada 1983(dts)[152] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister-kierownik Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stefan Jarzębski 1983-11-22 22 listopada 1983(dts)[153] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister obrony narodowej Florian Siwicki (PZPR) 1983-11-22 22 listopada 1983(dts)[154] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister pracy, płac i spraw socjalnych Stanisław Gębala (PZPR) 1984-05-30 30 maja 1984(dts)[155] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister handlu wewnętrznego i usług Anna Kędzierska (PZPR) 1984-05-30 30 maja 1984(dts)[156] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister hutnictwa i przemysłu maszynowego Janusz Maciejewicz (PZPR) 1984-05-30 30 maja 1984(dts)[157] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
Minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Konrad Tott (PZPR) 1985-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1985(dts)[158][159] 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)

W dniu zaprzysiężenia 3 kwietnia 1980 edytuj

Zmiany w składzie Rady Ministrów edytuj

 • 5 września 1980
 • 8 października 1980
 • 21 listopada 1980
  • Odwołanie:
   • Edwarda Barszcza z urzędu ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych (powołany na ten urząd 23 czerwca 1980).
   • Marii Milczarek z urzędu ministra pracy, płac i spraw socjalnych (powołana na ten urząd 3 kwietnia 1980).
   • Mariana Śliwińskiego z urzędu ministra zdrowia i opieki społecznej (powołany na ten urząd 3 kwietnia 1980).
   • Macieja Wirowskiego z urzędu ministra (powołany na ten urząd 3 kwietnia 1980).
  • Powołanie:
 • 11 lutego 1981
 • 12 lutego 1981
 • 12 czerwca 1981
  • Odwołanie:
   • Jerzego Bafii z urzędu ministra sprawiedliwości (powołany na ten urząd 3 kwietnia 1980).
   • Jerzego Gawrysiaka z urzędu ministra-członka Rady Ministrów (powołany na ten urząd 24 sierpnia 1980).
   • Henryka Kisiela z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (powołany na te urzędy 24 sierpnia 1980).
   • Adama Kowalika z urzędu ministra handlu wewnętrznego i usług (powołany na ten urząd 3 kwietnia 1980).
   • Zbigniewa Rudnickiego z urzędu ministra łączności (powołany na ten urząd 3 kwietnia 1980).
  • Powołanie:
 • 3 lipca 1981
 • 10 lipca 1981
 • 31 lipca 1981
 • 25 września 1981
  • Odwołanie:
   • Jerzego Brzostka z urzędu ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych (powołany na ten urząd 21 listopada 1980).
 • 31 października 1981
 • 26 stycznia 1982
  • Odwołanie:
   • Stanisława Bejgra z urzędu ministra-kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej (powołany na ten urząd 3 lipca 1981).
   • Jerzego Nawrockiego z urzędu ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (powołany na ten urząd 3 lipca 1981).
  • Powołanie:
 • 27 lutego 1982
  • Odwołanie:
   • Jana Knapika z urzędu ministra przemysłu chemicznego i lekkiego (powołany na ten urząd 3 lipca 1981).
   • Zdzisława Krasińskiego z urzędu ministra-członka Rady Ministrów (powołany na ten urząd 12 czerwca 1981).
  • Powołanie:
 • 9 marca 1982
 • 26 maja 1982
  • Odwołanie:
   • Jerzego Kuberskiego z urzędu ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań (powołany na ten urząd 3 kwietnia 1980).
  • Powołanie:
   • Adama Łopatki na urząd ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.
 • 21 lipca 1982
  • Odwołanie:
   • Józefa Czyrka z urzędu ministra spraw zagranicznych (powołany na ten urząd 24 sierpnia 1980).
   • Zenona Komendera z urzędu ministra handlu wewnętrznego i usług (powołany na ten urząd 31 października 1981).
   • Jerzego Ozdowskiego z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 21 listopada 1980).
  • Powołanie:
 • 9 października 1982
  • Odwołanie:
   • Andrzeja Jedynaka z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 12 lutego 1981).
   • Mariana Krzaka z urzędu ministra finansów (powołany na ten urząd 24 sierpnia 1980).
   • Zbigniewa Madeja z urzędu przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (powołany na ten urząd 12 czerwca 1981).
   • Tadeusza Opolskiego z urzędu ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych (powołany na ten urząd 31 października 1981).
   • Antoniego Rajkiewicza z urzędu ministra pracy, płac i spraw socjalnych (powołany na ten urząd 31 lipca 1981).
   • Zbigniewa Szałajdy z urzędu ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego (powołany na ten urząd 3 lipca 1981).
   • Józefa Tejchmy z urzędu ministra kultury i sztuki (powołany na ten urząd 8 października 1980).
  • Powołanie:
 • 23 marca 1983
  • Odwołanie:
   • Jana Antosika z urzędu ministra gospodarki materiałowej (powołany na ten urząd 31 października 1981).
   • Tadeusza Hupałowskiego z urzędu ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska (powołany na ten urząd 31 lipca 1981).
   • Jerzego Wojteckiego z urzędu ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej (powołany na ten urząd 3 lipca 1981).
  • Powołanie:
 • 1 sierpnia 1983
  • Przekształcenie:
   • Zniesiono Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Włodzimierz Oliwa, minister administracji i gospodarki przestrzennej (powołany na ten urząd 23 marca 1983).
  • Powołanie:
 • 22 listopada 1983
 • 5 grudnia 1983
 • 31 marca 1984
  • Śmierć:
   • Zygmunta Łakomca, ministra handlu wewnętrznego i usług (powołany na ten urząd 21 lipca 1982).
 • 30 maja 1984
  • Odwołanie:
   • Stanisława Cioska z urzędu ministra pracy, płac i spraw socjalnych (powołany na ten urząd 23 marca 1983).
   • Edwarda Łukosza z urzędu ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego (powołany na ten urząd 9 października 1982).
  • Powołanie:
 • 1 stycznia 1985
  • Przekształcenie:
   • Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przekształcono w Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Powołanie:
   • Konrada Totta na urząd ministra-kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
 • 6 listopada 1985
  • Odwołanie:
   • Sejm PRL przyjął ustąpienie rządu i powierzył dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu[160].

Uwagi edytuj

 1. Pełniący obowiązki Prezesa Rady Ministrów do 5 września 1980 (M.P. z 1980 r. nr 20, poz. 96).
 2. Do 1 stycznia 1985 minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (Dz.U. z 1984 r. nr 55, poz. 280).

Przypisy edytuj

 1. M.P. z 1980 r. nr 11, poz. 48.
 2. M.P. z 1980 r. nr 20, poz. 96.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap M.P. z 1980 r. nr 11, poz. 51.
 4. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 113.
 5. M.P. z 1981 r. nr 19, poz. 160.
 6. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 117.
 7. a b c d e f g h i j k l m n o p M.P. z 1980 r. nr 20, poz. 95.
 8. M.P. z 1981 r. nr 15, poz. 108.
 9. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 129.
 10. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 121.
 11. M.P. z 1980 r. nr 16, poz. 75.
 12. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 143.
 13. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 241.
 14. M.P. z 1983 r. nr 38, poz. 207.
 15. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 19.
 16. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 25.
 17. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 30.
 18. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 220.
 19. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 118.
 20. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 122.
 21. a b M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 137.
 22. Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 80.
 23. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 242.
 24. M.P. z 1981 r. nr 19, poz. 162.
 25. a b M.P. z 1981 r. nr 15, poz. 107.
 26. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 26.
 27. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 23.
 28. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 115.
 29. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 124.
 30. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 24.
 31. M.P. z 1981 r. nr 15, poz. 109.
 32. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 27.
 33. M.P. z 1982 r. nr 15, poz. 114.
 34. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 119.
 35. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 116.
 36. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 125.
 37. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 240.
 38. M.P. z 1980 r. nr 27, poz. 149.
 39. Dz.U. z 1980 r. nr 22, poz. 82.
 40. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 120.
 41. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 28.
 42. M.P. z 1981 r. nr 15, poz. 110.
 43. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 144.
 44. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 123.
 45. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 29.
 46. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 244.
 47. M.P. z 1980 r. nr 27, poz. 150.
 48. M.P. z 1980 r. nr 27, poz. 147.
 49. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 245.
 50. M.P. z 1980 r. nr 16, poz. 76.
 51. M.P. z 1980 r. nr 27, poz. 148.
 52. a b M.P. z 1980 r. nr 21, poz. 98.
 53. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 18.
 54. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 114.
 55. M.P. z 1982 r. nr 18, poz. 151.
 56. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 130.
 57. M.P. z 1981 r. nr 15, poz. 111.
 58. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 221.
 59. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 126.
 60. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 131.
 61. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 127.
 62. a b M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 138.
 63. M.P. z 1983 r. nr 39, poz. 226.
 64. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 128.
 65. M.P. z 1981 r. nr 19, poz. 161.
 66. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 129.
 67. a b M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 141.
 68. a b Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 79.
 69. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 225.
 70. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 226.
 71. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 130.
 72. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 224.
 73. M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 131.
 74. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 134.
 75. M.P. z 1980 r. nr 27, poz. 146.
 76. M.P. z 1982 r. nr 18, poz. 150.
 77. M.P. z 1980 r. nr 27, poz. 151.
 78. M.P. z 1981 r. nr 26, poz. 225.
 79. M.P. z 1980 r. nr 27, poz. 153.
 80. M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 69.
 81. M.P. z 1984 r. nr 13, poz. 89.
 82. M.P. z 1980 r. nr 27, poz. 152.
 83. M.P. z 1981 r. nr 19, poz. 163.
 84. M.P. z 1981 r. nr 19, poz. 164.
 85. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 227.
 86. M.P. z 1983 r. nr 38, poz. 210.
 87. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 31.
 88. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 32.
 89. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 33.
 90. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 132.
 91. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 34.
 92. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 35.
 93. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 36.
 94. a b M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 142.
 95. Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 76.
 96. M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 70.
 97. M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 37.
 98. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 133.
 99. a b M.P. z 1981 r. nr 15, poz. 112.
 100. M.P. z 1983 r. nr 38, poz. 209.
 101. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 219.
 102. M.P. z 1981 r. nr 15, poz. 116.
 103. a b M.P. z 1982 r. nr 8, poz. 49.
 104. Dz.U. z 1982 r. nr 7, poz. 53.
 105. M.P. z 1981 r. nr 15, poz. 114.
 106. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 243.
 107. M.P. z 1982 r. nr 18, poz. 153.
 108. M.P. z 1981 r. nr 15, poz. 115.
 109. a b M.P. z 1981 r. nr 15, poz. 113.
 110. M.P. z 1983 r. nr 38, poz. 211.
 111. Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 81.
 112. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 136.
 113. M.P. z 1982 r. nr 5, poz. 22.
 114. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 139.
 115. M.P. z 1982 r. nr 8, poz. 47.
 116. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 145.
 117. M.P. z 1982 r. nr 5, poz. 23.
 118. Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 77.
 119. M.P. z 1981 r. nr 17, poz. 140.
 120. M.P. z 1981 r. nr 19, poz. 165.
 121. M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 67.
 122. M.P. z 1981 r. nr 19, poz. 166.
 123. M.P. z 1981 r. nr 19, poz. 167.
 124. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 223.
 125. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 246.
 126. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 247.
 127. M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 72.
 128. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 248.
 129. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 249.
 130. a b M.P. z 1982 r. nr 18, poz. 152.
 131. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 250.
 132. M.P. z 1981 r. nr 28, poz. 251.
 133. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 222.
 134. M.P. z 1982 r. nr 5, poz. 24.
 135. M.P. z 1982 r. nr 5, poz. 25.
 136. M.P. z 1982 r. nr 8, poz. 48.
 137. M.P. z 1982 r. nr 15, poz. 115.
 138. M.P. z 1982 r. nr 18, poz. 154.
 139. M.P. z 1982 r. nr 18, poz. 155.
 140. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 228.
 141. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 229.
 142. M.P. z 1984 r. nr 13, poz. 90.
 143. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 230.
 144. M.P. z 1982 r. nr 25, poz. 231.
 145. M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 68.
 146. a b Dz.U. z 1983 r. nr 44, poz. 200.
 147. M.P. z 1983 r. nr 26, poz. 138.
 148. M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 73.
 149. M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 71.
 150. a b M.P. z 1983 r. nr 38, poz. 212.
 151. M.P. z 1983 r. nr 38, poz. 213.
 152. M.P. z 1983 r. nr 38, poz. 214.
 153. M.P. z 1983 r. nr 38, poz. 215.
 154. M.P. z 1983 r. nr 38, poz. 216.
 155. M.P. z 1984 r. nr 13, poz. 91.
 156. M.P. z 1984 r. nr 13, poz. 92.
 157. M.P. z 1984 r. nr 13, poz. 93.
 158. Dz.U. z 1984 r. nr 55, poz. 280.
 159. M.P. z 1984 r. nr 29, poz. 197.
 160. M.P. z 1985 r. nr 32, poz. 214.