Wiceprezes Rady Ministrów

zastępca prezesa Rady Ministrów
Ten artykuł dotyczy urzędu zastępcy premiera w polskim systemie konstytucyjnym. Zobacz też: Wicepremier.

Wiceprezes Rady Ministrów, do 1921 roku wiceprezydent ministrów, pot. wicepremier (z łac. primus – pierwszy oraz z łac. vice – zamiast) – w Polsce zastępca prezesa Rady Ministrów, członek Rady Ministrów i Prezydium Rady Ministrów.

Wiceprezes Rady Ministrów
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 27 grudnia 1917 (pierwsze ustanowienie stanowiska)
Pierwszy wicepremier Józef Mikułowski-Pomorski
Obecny wicepremier Piotr Gliński,
Jarosław Gowin,
Jarosław Kaczyński,
Jacek Sasin
Obecny od 16 listopada 2015 (P. Gliński)
4 czerwca 2019 (J. Sasin)
6 października 2020 (J. Gowin i J. Kaczyński)

Podstawa prawnaEdytuj

Urząd Wiceprezesa Rady Ministrów w Polsce funkcjonuje na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nią w skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów, którzy mogą pełnić także funkcję ministra[1].

Zakres obowiązków Wiceprezesa Rady Ministrów określa Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 o Radzie Ministrów. W razie nieobecności Prezesa Rady Ministrów lub w wypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pracami Rady Ministrów kieruje Wiceprezes Rady Ministrów (lub jeden z ministrów, jeżeli wicepremier nie został powołany)[2].

HistoriaEdytuj

Urząd zastępcy szefa rządu po raz pierwszy pojawił się w Polsce w czasie rządów Rady Regencyjnej. Zakres jej kompetencji określił dekret z 3 stycznia 1918 o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Na wniosek prezydenta ministrów Rada Regencyjna mogła spośród członków rządu mianować wiceprezydenta ministrów. Zastępca prezydenta ministrów miał w założeniu zastępować szefa gabinetu we wszystkich czynnościach w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji. Rada nigdy nie obsadziła tego stanowiska, ale sama funkcja była wykonywana przez jednego z ministrów[3].

Konstytucja marcowa II RP z 17 marca 1921 przewidywała, że Prezes Rady Ministrów w razie potrzeby powierza swoje zastępstwo jednemu z ministrów[4].

Urząd zastępcy Prezesa Rady Ministrów istniał również w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie od 30 września 1939[5]. Osobnym urzędem było stanowisko określane w ustawie jako Wicepremier[6]. Mianem tym określano delegata rządu na uchodźstwie, będącego jednocześnie przewodniczącym Krajowej Rady Ministrów – tymczasowego rządu działającego na terytorium okupowanej przez Niemcy Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej[7][6]. Urząd ten był sprawowany tylko przez Jana Stanisława Jankowskiego[7].

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 określała możliwość powołania Wiceprezesa Rady Ministrów[8], jednak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej urząd ten istniał od 21 lipca 1944. Po raz pierwszy mianowano wtedy więcej, niż jednego zastępcę polskiego Prezesa Rady Ministrów[9]. Wszyscy wicepremierzy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełnili również funkcję wiceprzewodniczącego PKWN, z wyjątkiem Hilarego Minca od 18 marca 1954 do 10 października 1956 i Zenona Nowaka od 18 marca 1954 do 24 października 1956. Obaj pełnili wówczas urząd określany jako Pierwszy zastępca Prezesa Rady Ministrów[10].

Lista wiceprezesów Rady MinistrówEdytuj

Lista została ułożona według daty objęcia urzędu.

Jako inne funkcje w rządzie zostały wymienione tylko te sprawowane w czasie pełnienia urzędu wicepremiera.

Okupowane Królestwo PolskieEdytuj

Zakres kompetencji rządu Rady Regencyjnej określił dekret z 3 stycznia 1918 o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Na wniosek prezydenta ministrów Rada Regencyjna mogła spośród członków rządu mianować wiceprezydenta ministrów. Zastępca prezydenta ministrów miał w założeniu zastępować szefa gabinetu we wszystkich czynnościach w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji. Rada nigdy nie obsadziła tego stanowiska, ale sama funkcja była wykonywana przez jednego z ministrów[11].

Pełniący obowiązki zastępcy prezydenta ministrów
Zdjęcie Imię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządzie Partia Premier (rząd)
  Józef Mikułowski-Pomorski
(1868–1935)
1917-12-2727 grudnia 1917
[12]
1918-02-2727 lutego 1918
[13][14]
62 dni Jan Kucharzewski
  Stanisław Dzierzbicki
(1854–1919)
1918-07-2727 lipca 1918
[15]
1918-09-3030 września 1918
[16]
65 dni Liga Państwowości Polskiej[17] Jan Kantey Steczkowski
  Bohdan Broniewski
(1855–1922)
1918-09-3030 września 1918
[16]
1918-10-2323 października 1918
[18]
23 dni Jan Kantey Steczkowski;
Bohdan Broniewski (p.o.)

II Rzeczpospolita[19]Edytuj

Wiceprezesi Rady Ministrów
Zdjęcie Imię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządzie Partia Premier (rząd)
  Ignacy Daszyński
(1866–1936)
1920-07-2424 lipca 1920
[20]
1921-01-044 stycznia 1921
[21]
164 dni Polska Partia Socjalistyczna[21] Wincenty Witos (I)
  Stanisław Głąbiński
(1862–1941)
1923-05-2828 maja 1923
[22][23]
1923-09-1414 września 1923
[22][23]
109 dni Związek Ludowo-Narodowy[24] Wincenty Witos (II)
  Wojciech Korfanty
(1873–1939)
1923-10-2727 października 1923
[25]
1923-12-1414 grudnia 1923
[25]
48 dni Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy[26] Wincenty Witos (II)
  Stanisław Thugutt
(1873–1941)
1924-11-1717 listopada 1924
[27]
1925-05-2828 maja 1925
[28]
192 dni Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”[29] Władysław Grabski (II)
  Kazimierz Bartel
(1882–1941)
1926-10-022 października 1926
[30]
1928-06-2727 czerwca 1928
[31]
634 dni Partia Pracy[33] Józef Piłsudski (I)
  Józef Beck
(1894–1944)
1930-08-2525 sierpnia 1930
[34]
1930-12-044 grudnia 1930
[34]
101 dni Walery Sławek (I);
Józef Piłsudski (II)
  Bronisław Pieracki
(1895–1934)
1930-12-044 grudnia 1930[35][36] 1931-06-2222 czerwca 1931
[37]
200 dni Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem[37] Walery Sławek (II);
Aleksander Prystor
  Władysław Marian Zawadzki 1932-03-2020 marca 1932
[38]
1932-09-066 września 1932
[39]
170 dni Aleksandr Prystor
  Eugeniusz Kwiatkowski
(1888–1974)
1935-10-1414 października 1935
[40]
1939-09-3030 września 1939
[41]
1447 dni Obóz Zjednoczenia Narodowego[42] (od 1937[43]) Marian Zyndram-Kościałkowski;
Felicjan Sławoj Składkowski

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwieEdytuj

Zastępcy prezesa Rady Ministrów na uchodźstwie
Zdjęcie Imię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządzie Partia Premier (rząd)
  Stanisław Stroński
(1882–1955)
1939-09-3030 września 1939
[5]
grudzień 1939
[44][45]
62–92 dni Stronnictwo Narodowe[47] Władysław Sikorski (II)
  Stanisław Kot
(1882–1955)
1939-12-077 grudnia 1939
[48]
wrzesień 1940
[49]
269–298 dni Stronnictwo Ludowe[50] Władysław Sikorski (II i III)
  Stanisław Mikołajczyk
(1901–1966)
1941-09-033 września 1941
[51]
1943-07-1414 lipca 1943
[51]
679 dni Stronnictwo Ludowe[52] Władysław Sikorski (III)
  Jan Kwapiński
(1885–1964)
1943-07-1414 lipca 1943
[53]
1944-11-2424 listopada 1944
[54]
499 dni Polska Partia Socjalistyczna[55] Stanisław Mikołajczyk
  Jan Stanisław Jankowski
(1882–1953)
1944-04-2626 kwietnia 1944
[7]
1945-03-2828 marca 1945
(data aresztowania przez NKWD)
[56]
336 dni Stronnictwo Pracy[57] Stanisław Mikołajczyk;
Tomasz Arciszewski
Jerzy Gawenda
(1917–2000)
1972-07-1818 lipca 1972
[58]
1976
[59]
1262–1627 dni Alfred Urbański (I i II)
Stanisław Borczyk
(1907–1997)
1978-07-1212 lipca 1978
[61]
1979-04-099 kwietnia 1979
[62]
271 dni Polska Partia Socjalistyczna Kazimierz Sabbat (II)

Polska Rzeczpospolita LudowaEdytuj

Wszyscy wicepremierzy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełnili również funkcję wiceprzewodniczącego PKWN, z wyjątkiem Hilarego Minca od 18 marca 1954 do 10 października 1956 i Zenona Nowaka od 18 marca 1954 do 24 października 1956. Obaj pełnili wówczas urząd pierwszego zastępcy Prezesa Rady Ministrów[10].

Zdjęcie Imię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządzie Partia Premier (rząd)
  Wanda Wasilewska
(1905–1964)
1944-07-2121 lipca 1944
[9]
1944-12-3131 grudnia 1944
[9]
163 dni Polska Partia Robotnicza[9] Edward Osóbka-Morawski
(PKWN)
  Andrzej Witos
(1878–1973)
1944-07-2121 lipca 1944
[9]
1944-10-099 października 1944
[9]
80 dni Stronnictwo Ludowe (1944–1949)[9] Edward Osóbka-Morawski
(PKWN)
  Stanisław Janusz
(1890–1970)
1944-10-099 października 1944
[9]
1945-06-2828 czerwca 1945
[9]
262 dni Stronnictwo Ludowe (1944–1949)[9] Edward Osóbka-Morawski
(Rząd Tymczasowy)
  Władysław Gomułka
(1905–1982)
1944-12-3131 grudnia 1944
[9]
1949-01-2020 stycznia 1949
[9]
1481 dni Polska Partia Robotnicza (do 14 XII 1948[65]),
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (od 15 XII 1948[66])[9]
Edward Osóbka-Morawski
(Rząd Tymczasowy, TRJN);
Józef Cyrankiewicz (I)
  Stanisław Mikołajczyk
(1901–1966)
1945-06-2828 czerwca 1945
[9]
1947-02-055 lutego 1947
[9]
587 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[9] Edward Osóbka-Morawski
(TRJN)
  Antoni Korzycki
(1904–1990)
1947-02-066 lutego 1947
[9]
1952-11-2020 listopada 1952
[9]
2114 dni Stronnictwo Ludowe (do 26 XI 1949[67]),
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (od 27 XI 1949[68])[9]
Józef Cyrankiewicz (I)
  Aleksander Zawadzki
(1899–1964)
1949-01-2020 stycznia 1949
[9]
1949-06-1010 czerwca 1949
[9]
141 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I)
  Hilary Minc
(1905–1974)
1949-04-2020 kwietnia 1949
[9]
1956-10-1010 października 1956
[10]
2730 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9][10] Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
  Aleksander Zawadzki
(1899–1964)
1950-04-2828 kwietnia 1950
[9]
1952-11-2020 listopada 1952
[9]
937 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I)
  Hilary Chełchowski
(1908–1983)
1950-06-1010 czerwca 1950
[9]
1952-11-2020 listopada 1952
[9]
894 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I)
  Stefan Jędrychowski
(1910–1966)
1951-12-1212 grudnia 1951
[9]
1956-10-2424 października 1956
[9]
1778 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Tadeusz Gede
(1911–1982)
1952-06-3030 czerwca 1952
[9]
1956-10-2424 października 1956
[9]
1577 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
  Józef Cyrankiewicz
(1911–1989)
1952-11-2121 listopada 1952
[9]
1954-03-1818 marca 1954
[9]
482 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Bolesław Bierut
Władysław Dworakowski
(1908–1976)
1952-11-2121 listopada 1952
[9]
1954-03-1818 marca 1954
[9]
482 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Bolesław Bierut
  Piotr Jaroszewicz
(1909–1992)
1952-11-2121 listopada 1952
[9]
1970-12-2323 grudnia 1970
[9]
6606 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie, II, III, IV, V)
  Zenon Nowak
(1905–1980)
1952-11-2121 listopada 1952
[9]
1956-10-2424 października 1956
[10]
1433 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9][10] Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
  Konstanty Rokossowski
(1896–1968)
1952-11-2121 listopada 1952
[9]
1954-03-1818 marca 1954
[9]
482 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Bolesław Bierut
  Jakub Berman
(1901–1984)
1954-03-1818 marca 1954
[9]
1956-05-044 maja 1956
[9]
778 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Stanisław Łapot
(1914–1972)
1954-05-1414 maja 1954
[9]
1956-10-2424 października 1956
[9]
894 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
  Franciszek Jóźwiak
(1895–1966)
1955-04-1616 kwietnia 1955
[9]
1956-10-2424 października 1956
[9]
557 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Eugeniusz Stawiński
(1905–1989)
1956-05-044 maja 1956
[9]
1956-10-2424 października 1956
[9]
173 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Stefan Ignar
(1908–1992)
1956-10-2424 października 1956
[9]
1969-06-2727 czerwca 1969
[9]
4629 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
;
Józef Cyrankiewicz (II, III, IV)
  Zenon Nowak
(1905–1980)
1956-10-2424 października 1956
[9]
1968-12-2222 grudnia 1968
[9]
4442 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
;
Józef Cyrankiewicz (II, III, IV)
  Eugeniusz Szyr
(1915–2000)
1959-10-2727 października 1959
[9]
1972-03-2828 marca 1972
[9]
4536 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (II, III, IV, V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Julian Tokarski
(1903–1977)
1959-10-2727 października 1959
[9]
1965-12-1414 grudnia 1965
[9]
2240 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (II, III, IV)
Franciszek Waniołka
(1912–1971)
1962-07-2828 lipca 1962
[9]
1968-12-2222 grudnia 1968
[9]
2339 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (III, IV)
Stanisław Majewski
(1915–1985)
1969-06-2828 czerwca 1969
[9]
1971-02-1313 lutego 1971
[9]
595 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Marian Olewiński
(1912–1982)
1969-06-2828 czerwca 1969
[9]
1970-06-3030 czerwca 1970
[9]
367 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (V)
  Zdzisław Tomal
(1921–1984)
1969-06-2828 czerwca 1969
[9]
1976-03-2525 marca 1976
[9]
2462 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[9] Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I)
Józef Kulesza
(1919–1985)
1970-03-066 marca 1970
[9]
1971-02-033 lutego 1971
[9]
334 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu)
  Mieczysław Jagielski
(1924–1997)
1970-06-3030 czerwca 1970
[9]
1981-07-3131 lipca 1981
[9]
334 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch;
Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
  Stanisław Kociołek
(1933–2015)
1970-06-3030 czerwca 1970
[9]
1970-12-2323 grudnia 1970
[9]
176 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (V)
Franciszek Kaim
(1919–1996)
1970-12-2323 grudnia 1970
[9]
1979-02-088 lutego 1979
[9]
2969 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
[9]
Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
  Jan Mitręga
(1917–2007)
1970-12-2323 grudnia 1970
[9]
1975-02-2121 lutego 1975
[9]
1521 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
[9]
Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I)
  Wincenty Kraśko
(1916–1976)
1971-02-1313 lutego 1971
[9]
1972-03-2828 marca 1972
[9]
409 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Kazimierz Olszewski
(1917–2014)
1972-03-2929 marca 1972
[9]
1977-12-1717 grudnia 1977
[9]
2089 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
Józef Tejchma
(ur. 1927)
1972-03-2929 marca 1972
[9]
1979-02-088 lutego 1979
[9]
2507 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
  Franciszek Szlachcic
(1920–1990)
1974-05-2929 maja 1974
[9]
1976-03-2525 marca 1976
[9]
666 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I)
  Alojzy Karkoszka
(1929–2001)
1975-05-2828 maja 1975
[9]
1976-12-022 grudnia 1976
[9]
554 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
Tadeusz Pyka
(1930–2009)
1975-10-2323 października 1975
[9]
1980-08-2424 sierpnia 1980
[9]
1767 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
Tadeusz Wrzaszczyk
(1932–2002)
1975-10-2323 października 1975
[9]
1980-08-2424 sierpnia 1980
[9]
1767 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
Longin Cegielski
(1920–1987)
1976-03-2727 marca 1976
[9]
1980-04-022 kwietnia 1980
[9]
1467 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[9] Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
  Józef Kępa
(1929–1998)
1976-12-022 grudnia 1976
[9]
1979-02-088 lutego 1979
[9]
798 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (II)
  Kazimierz Secomski
(1910–2002)
1976-12-022 grudnia 1976
[9]
1980-04-022 kwietnia 1980
[9]
1217 dni Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu)
  Jan Szydlak
(1925–1997)
1976-12-022 grudnia 1976
[9]
1980-02-1818 lutego 1980
[9]
1173 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (II); Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
  Kazimierz Barcikowski
(1927–2007)
1980-02-1818 lutego 1980
[9]
1980-10-088 października 1980
[9]
233 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Edward Babiuch
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch;
Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski
  Roman Malinowski
(ur. 1935)
1980-04-033 kwietnia 1980
[9]
1985-11-066 listopada 1985
(odwołanie)
[9]
1985-11-1212 listopada 1985
(koniec urzędowania)
[82][83]
2049 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[9] Edward Babiuch;
Józef Pińkowski;
Józef Pińkowski (p.o.);
Wojciech Jaruzelski
  Józef Pińkowski
(1929–2000)
1980-08-2424 sierpnia 1980
[9]
1980-09-055 września 1980
[9]
12 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Pińkowski (p.o.)
Tadeusz Grabski
(1929–1998)
1980-08-2424 sierpnia 1980
[9]
1980-10-088 października 1980
[9]
45 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski
  Henryk Kisiel
(1921–2000)
1980-08-2424 sierpnia 1980
[9]
1981-06-1212 czerwca 1981
[9]
292 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski
  Aleksander Kopeć
(1932–2015)
1980-08-2424 sierpnia 1980
[9]
1981-02-1212 lutego 1981
[9]
172 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Stanisław Kowalczyk
(1924–1998)
1980-10-088 października 1980
[85]
1981-02-1212 lutego 1981
[85]
127 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Stanisław Mach
(ur. 1938)
1980-10-088 października 1980
[85]
1981-10-3131 października 1981
[85]
388 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Jerzy Ozdowski
(1925–1994)
1980-11-2121 listopada 1980
[85]
1982-07-2121 lipca 1982
[85]
607 dni Polski Związek Katolicko-Społeczny[85] Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Andrzej Jedynak
(ur. 1932)
1981-02-1212 lutego 1981
[85]
1982-10-099 października 1982
[85]
604 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Wojciech Jaruzelski
  Mieczysław Rakowski
(1926–2008)
1981-02-1212 lutego 1981
[85]
1985-11-066 listopada 1985
(odwołanie)
[85]
1985-11-1212 listopada 1985
(koniec urzędowania)
[82][83]
1734 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Wojciech Jaruzelski
Zbigniew Madej
(ur. 1932)
1981-04-1212 kwietnia 1981
[85]
1983-11-2222 listopada 1983
[85]
954 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Wojciech Jaruzelski
Janusz Obodowski
(1930–2011)
1981-07-3131 lipca 1981
[85]
1985-11-066 listopada 1985
(odwołanie)
[85]
1985-11-1212 listopada 1985
(koniec urzędowania)
[82][83]
1565 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Wojciech Jaruzelski
Edward Kowalczyk
(1924–2000)
1981-10-3131 października 1981
[85]
1985-11-066 listopada 1985
(odwołanie)
[85]
1985-11-1212 listopada 1985
(koniec urzędowania)
[82][83]
1473 dni Stronnictwo Demokratyczne[85] Wojciech Jaruzelski
  Zenon Komender
(1923–1993)
1982-07-2121 lipca 1982
[85]
1985-11-066 listopada 1985
(odwołanie)
[85]
1985-11-1212 listopada 1985
(koniec urzędowania)
[82][83]
1210 dni Bezpartyjny członek Stowarzyszenia „Pax”[85] Wojciech Jaruzelski
Zbigniew Szałajda
(ur. 1934)
1982-10-099 października 1982
[85]
1988-09-1919 września 1988
(odwołanie)
[85]
1988-10-1414 października 1988
(koniec urzędowania)
[87][88]
2197 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
[85]
Wojciech Jaruzelski,
Zbigniew Messner
Manfred Gorywoda
(ur. 1942)
1983-11-2222 listopada 1983
[85]
1987-10-2424 października 1987
[85]
1432 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
[85]
Wojciech Jaruzelski,
Zbigniew Messner
  Zbigniew Messner
(1929–2014)
1983-11-2222 listopada 1983
[85]
1985-11-066 listopada 1985
(odwołanie)
[85]
1985-11-1212 listopada 1985
(koniec urzędowania)
[82][83]
721 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Wojciech Jaruzelski
Zbigniew Gertych
(1922–2008)
1985-11-1212 listopada 1985
[85]
1987-04-1616 kwietnia 1987
[85]
520 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Zbigniew Messner
Władysław Gwiazda
(1935–1998)
1985-11-1212 listopada 1985
[85]
1987-10-2424 października 1987
[85]
711 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Zbigniew Messner
Józef Kozioł
(ur. 1939)
1985-11-1212 listopada 1985
[85]
1988-09-1919 września 1988
(odwołanie)
[85]
1988-10-1414 października 1988
(koniec urzędowania)
[87][88]
1067 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[85] Zbigniew Messner
Zdzisław Sadowski
(1925–2018)
1987-04-1616 kwietnia 1987
[85]
1988-09-1919 września 1988
(odwołanie)
[85]
1988-10-1414 października 1988
(koniec urzędowania)
[87][88]
547 dni Zbigniew Messner
Kazimierz Olesiak
(ur. 1937)
1988-10-1414 października 1988
[85]
1989-08-011 sierpnia 1989
[85]
291 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[85] Mieczysław Rakowski
Janusz Patorski
(ur. 1946)
1988-10-1414 października 1988
[85]
1989-08-011 sierpnia 1989
[85]
291 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Mieczysław Rakowski
Ireneusz Sekuła
(1943–2000)
1988-10-1414 października 1988
[85]
1989-08-011 sierpnia 1989
[85]
291 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[85] Mieczysław Rakowski
  Leszek Balcerowicz
(ur. 1947)
1989-09-1212 września 1989
[85]
1991-12-055 grudnia 1991
[90]
814 dni Bezpartyjny członek NSZZ „Solidarność”[85] Tadeusz Mazowiecki;
Jan Krzysztof Bielecki
  Czesław Janicki
(1926–2012)
1989-09-1212 września 1989
[85]
1990-07-066 lipca 1990
[85]
297 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (do 26 XI 1989[93])
Polskie Stronnictwo Ludowe (po 26 XI 1989[93])
[85]
Tadeusz Mazowiecki
Jan Janowski
(1928–1998)
1989-09-1212 września 1989
[85]
1990-12-1414 grudnia 1990
[85]
458 dni Stronnictwo Demokratyczne[85] Tadeusz Mazowiecki
  Czesław Kiszczak
(1925–2015)
1989-09-1212 września 1989
[85]
1990-07-066 lipca 1990
[85]
297 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (do 29 I 1990[97])[85] Tadeusz Mazowiecki

III RzeczpospolitaEdytuj

Zdjęcie Imię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządzie Partia Premier (rząd)
  Leszek Balcerowicz
(ur. 1947)
1989-09-1212 września 1989
[85]
1991-12-055 grudnia 1991
[90]
814 dni Bezpartyjny członek NSZZ „Solidarność”[85] Tadeusz Mazowiecki;
Jan Krzysztof Bielecki
  Czesław Janicki
(1926–2012)
1989-09-1212 września 1989
[85]
1990-07-066 lipca 1990
[85]
297 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (do 26 XI 1989[93])
Polskie Stronnictwo Ludowe (po 26 XI 1989[93])
[85]
Tadeusz Mazowiecki
Jan Janowski
(1928–1998)
1989-09-1212 września 1989
[85]
1990-12-1414 grudnia 1990
[85]
458 dni Stronnictwo Demokratyczne[85] Tadeusz Mazowiecki
  Czesław Kiszczak
(1925–2015)
1989-09-1212 września 1989
[85]
1990-07-066 lipca 1990
[85]
297 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (do 29 I 1990[97])[85] Tadeusz Mazowiecki
  Henryk Goryszewski
(ur. 1941)
1992-07-1111 lipca 1992
[98]
1993-10-2626 października 1993
[98]
472 dni Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe[98] Hanna Suchocka
Paweł Łączkowski
(ur. 1942)
1992-07-1111 lipca 1992
[99]
1993-10-2626 października 1993
[100]
472 dni Partia Chrześcijańskich Demokratów[100] Hanna Suchocka
  Marek Borowski
(ur. 1946)
1993-10-2626 października 1993
[101]
1994-02-088 lutego 1994
[102]
105 dni Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej[103] Waldemar Pawlak
  Włodzimierz Cimoszewicz
(ur. 1950)
1993-10-2626 października 1993
[101]
1995-03-066 marca 1995
[104]
496 dni Bezpartyjny członek Klubu Parlamentarnego SLD[105] Waldemar Pawlak
Aleksander Łuczak
(ur. 1943)
1993-10-2626 października 1993
[101]
1996-02-077 lutego 1996
[106]
834 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[108] Waldemar Pawlak,
Józef Oleksy
  Grzegorz Kołodko
(ur. 1949)
1994-04-2828 kwietnia 1994
[109]
1997-02-044 lutego 1997
[110]
1013 dni Waldemar Pawlak,
Józef Oleksy,
Włodzimierz Cimoszewicz
  Roman Jagieliński
(ur. 1947)
1995-03-077 marca 1995
[111]
1997-04-1010 kwietnia 1997
[112]
765 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[114] Józef Oleksy,
Włodzimierz Cimoszewicz
Mirosław Pietrewicz
(ur. 1941)
1996-02-077 lutego 1996
[106]
1997-10-3131 października 1997
[115]
997 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[118] Włodzimierz Cimoszewicz
  Marek Belka
(ur. 1952)
1997-02-044 lutego 1997
[110]
1997-10-3131 października 1997
[119]
269 dni Włodzimierz Cimoszewicz
  Jarosław Kalinowski
(ur. 1962)
1997-04-2525 kwietnia 1997
[120]
1997-10-3131 października 1997
[121]
189 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[121] Włodzimierz Cimoszewicz
  Leszek Balcerowicz
(ur. 1947)
1997-10-3131 października 1997
[122]
2000-06-088 czerwca 2000
[123]
951 dni Unia Wolności[124] Jerzy Buzek
Janusz Tomaszewski
(ur. 1956)
1997-10-3131 października 1997
[122]
2000-09-033 września 2000
[125]
1038 dni Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność Jerzy Buzek
  Longin Komołowski
(1948–2016)
1999-10-1919 października 1999
[126]
2001-10-1919 października 2001
[127]
731 dni Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność Jerzy Buzek
  Janusz Steinhoff
(ur. 1946)
2000-06-1212 czerwca 2000
[128]
2001-10-1919 października 2001
[129]
494 dni Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów Jerzy Buzek
  Marek Belka
(ur. 1952)
2001-10-1919 października 2001
[130]
2002-07-066 lipca 2002
[131]
260 dni Leszek Miller
  Jarosław Kalinowski
(ur. 1962)
2001-10-1919 października 2001
[130]
2003-03-033 marca 2003
[132]
500 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[133] Leszek Miller
  Marek Pol
(ur. 1953)
2001-10-1919 października 2001
[130]
2 maja 2004
[134]
926 Unia Pracy[134] Leszek Miller
  Grzegorz Kołodko
(ur. 1949)
2002-07-066 lipca 2002
[135]
2003-06-1616 czerwca 2003
[136]
345 dni Leszek Miller
  Jerzy Hausner
(ur. 1949)
2003-06-1616 czerwca 2003
[137]
2005-03-3131 marca 2005
[138]
654 dni Sojusz Lewicy Demokratycznej (do 7 lutego 2005)[139] Leszek Miller;

Marek Belka (I, II)

  Józef Oleksy
( 1946-2015)
2004-01-2121 stycznia 2004
[140]
2004-04-2121 kwietnia 2004
[141]
91 dni Sojusz Lewicy Demokratycznej[143] Leszek Miller
  Izabela Jaruga-Nowacka
(1950-2010)
2004-05-022 maja 2004
[144]
2005-10-3131 października 2005
[145]
547 dni Unia Pracy (od IV 2005)[147],
Unia Lewicy (od 7 V 2005)[148]
Marek Belka (I, II)
  Ludwik Dorn
(ur. 1954)
2005-11-2121 listopada 2005
[149]
2007-04-2727 kwietnia 2007
[150]
522 dni Prawo i Sprawiedliwość[152] Kazimierz Marcinkiewicz;
Jarosław Kaczyński
  Zyta Gilowska
(1949–2016)
2006-01-077 stycznia 2006
[153]
2006-06-2424 czerwca 2006
[154]
168 dni Kazimierz Marcinkiewicz
  Roman Giertych
(ur. 1971)
2006-05-055 maja 2006
[155]
2007-08-1313 sierpnia 2007
[156]
465 dni Liga Polskich Rodzin[157] Kazimierz Marcinkiewicz;
Jarosław Kaczyński
  Andrzej Lepper
(1954–2011)
2006-05-055 maja 2006
[155]
2006-09-2222 września 2006
[158]
140 dni Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej[159] Kazimierz Marcinkiewicz
  Zyta Gilowska
(1949–2016)
2006-09-2222 września 2006
[160]
2007-09-077 września 2007
[161]
350 dni Jarosław Kaczyński
  Andrzej Lepper
(1954–2011)
2006-10-1616 października 2006
[162]
2007-07-099 lipca 2007
[163]
266 dni Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej[159] Jarosław Kaczyński
  Przemysław Gosiewski
(1964–2010)
2007-05-088 maja 2007
[164]
2007-09-077 września 2007
[161]
122 dni Prawo i Sprawiedliwość[166] Jarosław Kaczyński
  Zyta Gilowska
(1949–2016)
2007-09-1010 września 2007
[167]
2007-11-1616 listopada 2007
[168]
67 dni Jarosław Kaczyński
  Przemysław Gosiewski
(1964–2010)
2007-09-1111 września 2007
[169]
2007-11-1616 listopada 2007
[170]
66 dni Prawo i Sprawiedliwość[166] Jarosław Kaczyński
  Waldemar Pawlak
(ur. 1959)
2007-11-1616 listopada 2007
[171]
2012-11-2727 listopada 2012
[172]
1838 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[173] Donald Tusk (I, II)
  Grzegorz Schetyna
(ur. 1963)
2007-11-1616 listopada 2007
[174]
2009-10-1313 października 2009
[175]
697 dni Platforma Obywatelska[176] Donald Tusk (I)
  Janusz Piechociński
(ur. 1960)
2012-12-066 grudnia 2012
[177]
2015-11-1616 listopada 2015
[178]
1075 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[178] Donald Tusk (II);
Ewa Kopacz
  Jacek Rostowski
(ur. 1951)
2013-02-2525 lutego 2013
[179]
2013-11-2727 listopada 2013
[180]
275 dni Platforma Obywatelska[182] Donald Tusk (II)
  Elżbieta Bieńkowska
(ur. 1964)
2013-11-2727 listopada 2013
[183]
2014-09-2222 września 2014
[184]
299 dni Donald Tusk (II)
  Tomasz Siemoniak
(ur. 1967)
2014-09-2222 września 2014
[185]
2015-11-1616 listopada 2015
[186]
420 dni Platforma Obywatelska[187] Donald Tusk (II);
Ewa Kopacz
  Piotr Gliński
(ur. 1954)
2015-11-1616 listopada 2015
[188]
2038 dni Prawo i Sprawiedliwość[190] Beata Szydło;

Mateusz Morawiecki (I, II)

  Jarosław Gowin
(ur. 1961)
2015-11-1616 listopada 2015
[191]
2020-04-088 kwietnia 2020
[192]
1605 dni Porozumienie Jarosława Gowina[193] Beata Szydło;
Mateusz Morawiecki (I, II)
  Mateusz Morawiecki
(ur. 1968)
2015-11-1616 listopada 2015
[194]
2017-12-1111 grudnia 2017
[195]
756 dni Prawo i Sprawiedliwość[198] Beata Szydło
  Beata Szydło
(ur. 1963)
2017-12-1111 grudnia 2017
[199]
2019-06-033 czerwca 2019
[200]
539 dni Prawo i Sprawiedliwość[201] Mateusz Morawiecki (I)
  Jacek Sasin
(ur. 1969)
2019-06-044 czerwca 2019
[202]
742 dni Prawo i Sprawiedliwość[204] Mateusz Morawiecki (I, II)
  Jadwiga Emilewicz
(ur. 1974)
2020-04-099 kwietnia 2020
[205]
2020-10-066 października 2020
[206]
180 dni Porozumienie Jarosława Gowina[207] Mateusz Morawiecki (II)
  Jarosław Gowin
(ur. 1961)
2020-10-066 października 2020
[208]
252 dni Porozumienie Jarosława Gowina[193] Mateusz Morawiecki (II)
  Jarosław Kaczyński
(ur. 1949)
2020-10-066 października 2020
[208]
252 dni Prawo i Sprawiedliwość[209] Mateusz Morawiecki (II)

StatystykiEdytuj

Józef Pińkowski pełnił ten urząd najkrócej w PRL i w całej historii Polski – 12 dni. Piotr Jaroszewicz był wicepremierem przez 6607 dni, czyli najdłużej w PRL i w całej historii Polski.

W III Rzeczypospolitej najkrócej sprawującym swój urząd wicepremierem był Józef Oleksy – 91 dni – a najdłużej Piotr Gliński – ponad 1900 dni.

Zyta Gilowska jest jedyną osobą, która trzykrotnie obejmowała ten urząd, nie pełniąc do czasu powołania obowiązków wicepremiera.

Żyjący byli wiceprezesi Rady MinistrówEdytuj

 1. Józef Tejchma (ur. 1927)
 2. Zbigniew Madej (ur. 1932)
 3. Andrzej Jedynak (ur. 1932)
 4. Zbigniew Szałajda (ur. 1934)
 5. Roman Malinowski (ur. 1935)
 6. Kazimierz Olesiak (ur. 1937)
 7. Stanisław Mach (ur. 1938)
 8. Józef Kozioł (ur. 1939)
 9. Mirosław Pietrewicz (ur. 1941)
 10. Henryk Goryszewski (ur. 1941)
 11. Paweł Łączkowski (ur. 1942)
 12. Manfred Gorywoda (ur. 1942)
 13. Aleksander Łuczak (ur. 1943)
 14. Marek Borowski (ur. 1946), senator X kadencji z ramienia KO (PO)
 15. Janusz Patorski (ur. 1946)
 16. Janusz Steinhoff (ur. 1946)
 17. Roman Jagieliński (ur. 1947)
 18. Leszek Balcerowicz (ur. 1947), przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju
 19. Grzegorz Kołodko (ur. 1949)
 20. Jerzy Hausner (ur. 1949)
 21. Włodzimierz Cimoszewicz (ur. 1950), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia Lewicy dla Europy
 22. Jan Vincent-Rostowski (ur. 1951)
 23. Marek Belka (ur. 1952), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia Lewicy dla Europy
 24. Marek Pol (ur. 1953)
 25. Ludwik Dorn (ur. 1954)
 26. Janusz Tomaszewski (ur. 1956)
 27. Waldemar Pawlak (ur. 1959), członek Rady Naczelnej PSL oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 28. Janusz Piechociński (ur. 1960)
 29. Jarosław Kalinowski (ur. 1962), przewodniczący Rady Naczelnej PSL oraz poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
 30. Grzegorz Schetyna (ur. 1963), poseł na Sejm IX kadencji z ramienia KO (PO)
 31. Beata Szydło (ur. 1963), wiceprezes PiS oraz poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
 32. Elżbieta Bieńkowska (ur. 1964)
 33. Tomasz Siemoniak (ur. 1967), wiceprzewodniczący PO oraz poseł na Sejm IX kadencji
 34. Mateusz Morawiecki (ur. 1968), Prezes Rady Ministrów (PiS)
 35. Roman Giertych (ur. 1971)
 36. Jadwiga Emilewicz (ur. 1974), poseł na Sejm IX kadencji (klub PiS)

PrzypisyEdytuj

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdz. VII, Art. 147. [dostęp 2021-03-09] (pol.).
 2. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2021 r. poz. 178).
 3. Jacek Goclon, Zakres kompetencji Rady Ministrów, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 151 (pol.).
 4. Konstytucja marcowa, Rozdz. III, Art. 62.
 5. a b M.P. z 1939 r. Nr 218, poz. 3.
 6. a b c Dz.U. z 1944 r. Nr 1, poz. 2.
 7. a b c Grzegorz Ostasz, Krakowska Okre̦gowa Delegatura Rza̦du na Kraj, 1941-1945, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 1996, s. 41, ISBN 978-83-86705-58-0 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 8. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rozdz. 4, Art. 39 (pol.).
 9. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et Wiceprzewodniczący PKWN. Wiceprezesi Rady Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 175, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 10. a b c d e f Pierwsi zastępcy Prezesa Rady Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 174, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 11. Jacek Goclon, Zakres kompetencji Rady Ministrów, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 151 (pol.).
 12. a b Jacek Goclon, Rząd Jana Kucharzewskiego, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 156 (pol.).
 13. Jacek Goclon, Rząd Jana Kucharzewskiego, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 156, 157, Cytat: Dopiero 9 stycznia 1918 roku Józef Mikułowski-Pomorski jako wiceprezydent ministrów przesłał do zatwierdzenia Radzie Regencyjnej uchwałę Komisji Przejściowej TRS z 13 grudnia 1917 roku w sprawie przekazywania funkcji przez poszczególne departamenty Komisji odpowiednim ministerstwom. (pol.).
 14. Jacek Goclon, Rząd Jana Steczkowskiego, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 162, Cytat: Formalne przyjęcie dymisji gabinetu Jana Kucharzewskiego nastąpiło w dniu 27 lutego 1918 roku (pol.).
 15. a b Dział Urzędowy. „Monitor Polski”. 107, 27 Lipca 1918 (pol.). 
 16. a b c Dział Urzędowy. „Monitor Polski”. 163, 1 Października 1918 (pol.). 
 17. D̊zieje najnowsze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 18. Rocznik polityczny i gospodarczy, Państwowe Wyd. Ekonomiczne, 1937, s. 27 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 19. Polish ministries etc., Rulers.org [dostęp 2021-02-28] (ang.).
 20. Rząd Obrony Narodowej – symbol jedności przeciw bolszewikom, Polskie Radio, 24 lipca 2020 [dostęp 2021-02-25] (pol.).
 21. a b Rys Biograficzny, [w:] Robert Gębicki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ignacy Daszyński, Warszawa 2018, s. 13, ISBN 978-83-65681-37-9 [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 22. a b c Głąbiński Stanisław, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-02-23].
 23. a b Machteld Venken, Peripheries at the Centre: Borderland Schooling in Interwar Europe, Berghahn Books, 1 marca 2021, s. 215, ISBN 978-1-78920-967-9 [dostęp 2021-02-23] (ang.).
 24. Związek Ludowo-Narodowy Romana Dmowskiego, Nowa historia – Mobilna INTERIA.PL, 14 sierpnia 2016 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 25. a b Schyłek kariery, [w:] Aleksandra Goniewicz, Korfantówka – jednodniówka śląska, Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 20 kwietnia 2009, s. 5 [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 26. Chrześcijańska Demokracja, Nowa historia – Mobilna INTERIA.PL, 14 sierpnia 2016 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 27. Rekonstrukcja gabinetu dokonana., „Ilustrowana Republika”, 315, 17 listopada 1924, s. 1 (pol.).
 28. Dymisja p. Thugutta została przyjęta, „Robotnik” (147), 29 maja 1925, s. 1 (pol.).
 29. Jak było w praktyce, [w:] Włodzimierz Knap, 30 rządów II Rzeczpospolitej, Dziennik Polski, 27 maja 2014 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 30. Benon Dymek, Niezależna Partia Chłopska, 1924-1927, Ksiażka i Wiedza, 1972, s. 256 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 31. KC PZPR Zakład Historii Partii, Posłowie rewolucyjni w Sejmmie, lata 1920–1935: wybór przemówień, interpelacji i wniosków, Książka i Wiedza, 1961, s. 297 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 32. Z Polski. Zmiany w polskim rządzie., „Katolik Codzienny” (7), 11 stycznia 1927, s. 2 (pol.).
 33. Edward Długajczyk, Sanacja śląska, 1926-1939: zarys dziejów politycznych, Wyd. „Śląsk”, 1983, s. 72, ISBN 978-83-216-0308-7 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 34. a b Józef Beck 2 XI 1932 – 30 IX 1939, Gov.pl, 27 grudnia 2018 [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 35. Nowi Ministrowie, „Przegląd Wieczorny”, 281, 5 grudnia 1930, s. 1 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 36. Joanna Kułakowska-Lis, Polska w starej fotografii, Bosz, 2005, s. 185, ISBN 978-83-89747-05-1 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 37. a b Artur Jachna, 86. rocznica zabójstwa ministra Pierackiego, Patriotyczny Kraków (Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej), 15 maja 2020 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 38. Gospodarka narodowa, Instytut Gospodarki Narodowej, 2005, s. 3 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 39. Gospodarka narodowa, Instytut Gospodarki Narodowej, 2005, s. 4 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 40. a b Jerzy Krasuski, Między wojnami: polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985, s. 144, ISBN 978-83-06-01202-6 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 41. Marian Marek Drozdowski, Jan Krzysztof Wasilewski, Centralny Okręg Przemysłowy 1937 – 1939 – Eugeniusz Kwiatkowski, KUL – Biblioteka Uniwersytecka [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 42. Tomasz Nałęcz, Eugeniusz Kwiatkowski, [w:] Henryk Samsonowicz, KSAP XX lat, Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010, s. 138, ISBN 978-83-61713-48-7 [dostęp 2021-03-01].
 43. Obóz Zjednoczenia Narodowego, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-03-01].
 44. Wojciech Rojek, Stanisław Stroński, iPSB [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 45. Eugeniusz Duraczyński, Rząd Polski na uchodźstwie, 1939-1945: organizacja, personalia, polityka, Książka i Wiedza, 1993, s. 163, ISBN 978-83-05-12615-1 [dostęp 2021-03-02], Cytat: Początkowo najważniejszym urzędem było Prezydium Rady Ministrów, zwłaszcza od czasu, kiedy zaczął tam pracować (w grudniu 1939 r. w randze podsekretarza stanu) minister bez teki Stanisław Kot, którego później zaczęto nazywać wicepremierem. Urząd taki pełnił natomiast oficjalnie Stanisław Stroński od 30 września do grudnia 1939 r., kiedy zrezygnowano z tej funkcji na rzecz innego rozwiązania (pol.).
 46. Krzysztof A. Tochman, Z ziemi obcej do Polski: losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy powrócili do kraju po II wojnie światowej, na zlec. Obywatelskiego Stowarzyszenia „Ostoja”, 2006, s. 111, ISBN 978-83-915295-9-1 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 47. Olena Zaremba-Blatonowa, Lidia Ciołkoszowa, Wanda Czapska-Jordan, „My tu żyjemy jak w obozie warownym”: listy PPS-WRN Warszawa-Londyn 1940-1945, Puls, 1992, s. 104, ISBN 978-0-907587-61-3 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 48. Przegląd polonijny, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 1985, s. 82 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 49. Janusz Gmitruk, Informacje na temat Stanisława Kota zebrane przez Brytyjczyków w 1943 r., Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2018, s. 289, Cytat: Od grudnia 1939 r. do września 1940 r. był faktycznym zastępcą premiera (pol.).
 50. Stanisław Kot – historyk w dziejowej zawierusze, Polskie Radio [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 51. a b c Przemysław Hauser, Stanisław Żerko, Słownik polityków polskich XX wieku, Wyd. Poznańskie, 1998, s. 220, ISBN 978-83-86138-55-5 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 52. 65. rocznica śmierci gen. Sikorskiego, Wirtualna Polska, 2 lipca 2008 [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 53. Włodzimierz Bonusiak, Polska podczas II wojny światowej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 239, ISBN 978-83-7338-017-2 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 54. a b Adam Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Wyd. Adam Marszałek, 2002, s. 123, ISBN 978-83-7322-235-9 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 55. Kwapiński Jan, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-03-02].
 56. Powstańcze Biogramy – Jan Jankowski, Muzeum Powstania Warszawskiego [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 57. Jan Stanisław Jankowski – delegat, który zatwierdził Powstanie, Polskie Radio [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 58. a b Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie, Londyn , 21 lipca 1972.
 59. Marian Kałuski, Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa, Kworum, 19 grudnia 2020 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 60. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie, Londyn , 8 lutego 1974.
 61. Dz.U. 1978 nr 4, poz. 6.
 62. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie, Londyn , 26 czerwca 1979.
 63. a b Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 206, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 64. Ministerstwo Ziem Odzyskanych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-03] (pol.).
 65. Polska Partia Robotnicza, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 245, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 66. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 67. Stronnictwo Ludowe, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 269, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 68. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 272, ISBN 83-01-10386-8 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 69. a b Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 176, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 70. Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 197, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 71. Ministerstwo Handlu Zagranicznego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 188, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02].
 72. Ministerstwo Górnictwa Węglowego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 187, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 73. Ministerstwo Obrony Narodowej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 195, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02].
 74. Minister Przemysłu Lekkiego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 202, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-03] (pol.).
 75. Komitet Nauki i Techniki, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 216, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
 76. a b c d Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 176, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
 77. Ministerstwo Hutnictwa, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 190, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
 78. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 186, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 79. Ministerstwo Żeglugi, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 212, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 80. Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 189, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05].
 81. Ministerstwo Kultury i Sztuki, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 192, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 82. a b c d e f M.P. z 1985 r. nr 32, poz. 214.
 83. a b c d e f M.P. z 1985 r. nr 33, poz. 222.
 84. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 205, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 85. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz Wiceprzewodniczący PKWN. Wiceprezesi Rady Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 176, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 86. a b c d Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 177, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 87. a b c M.P. z 1988 r. nr 26, poz. 228.
 88. a b c M.P. z 1988 r. nr 30, poz. 262.
 89. a b c Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 206, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 90. a b c d Leszek Balcerowicz, Business Insider [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 91. a b Ministerstwo Finansów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 184, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05].
 92. a b Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 206, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 93. a b c d Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 282, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 94. a b Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 215, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 95. a b Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 218, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 96. a b Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 208, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 97. a b Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 260, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 98. a b c Sprawa operacyjnej obserwacji kryptonim „Stażysta” – inwigilacja Andrzeja Czumy od stycznia 1965 r., [w:] Piotr Byszewski, Działania służby bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”, Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008, s. 37, ISBN 978-83-7629-543-5 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 99. M.P. z 1992 r. nr 23, poz. 168.
 100. a b Andrzej Anusz, ABC Akcji Wyborczej Solidarność: informator o AWS, Oficyna Wydawnicza Fulmen Poland, 1997, s. 53, ISBN 978-83-86445-12-7 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 101. a b c d e M.P. z 1993 r. nr 55, poz. 509.
 102. M.P. z 1994 r. nr 11, poz. 85.
 103. Marek Borowski, Gazeta Wyborcza [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 104. Włodzimierz Cimoszewicz, Wprost, 21 maja 2019 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 105. Wejście Cimoszewicza, Sekcja polska BBC, 28 czerwca 2005 [dostęp 2021-02-25] (pol.).
 106. a b Krystyna Leszczyńska, Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001: skład, organizacja i tryb funkcjonowania, Wyd. Adam Marszałek, 2006, s. 82, ISBN 978-83-7441-486-9 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 107. M.P. z 1995 r. nr 13, poz. 161.
 108. Eliza Olczyk, Łuczak: Każdy po zebraniu jedzie w swoją stronę, Rzeczpospolita, 10 lipca 2916 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 109. a b M.P. z 1994 r. nr 25, poz. 204.
 110. a b c M.P. z 1997 r. nr 6, poz. 44.
 111. M.P. z 1995 r. nr 13, poz. 161.
 112. M.P. z 1997 r. nr 21, poz. 205.
 113. M.P. z 1995 r. nr 13, poz. 161.
 114. Kim jest Roman Jagieliński, Gazeta Wyborcza, 11 czerwca 2003 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 115. a b MIROSŁAW PIETREWICZ, Money.pl [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 116. M.P. z 1996 r. nr 10, poz. 103.
 117. M.P. z 1996 r. nr 60, poz. 558.
 118. Mirosław Pietrewicz ministrem skarbu, Rzeczpospolita, 2 października 1996 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 119. Sylwetki kandydatów na ministrów, Wirtualna Polska, 10 października 2001 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 120. a b M.P. z 1997 r. nr 26, poz. 244.
 121. a b Anna Materska-Sosnowska, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Dom Wydawniczy Elipsa, 2006, ISBN 978-83-7151-469-2 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 122. a b c d e M.P. z 1997 r. nr 81, poz. 787.
 123. M.P. z 2000 r. nr 17, poz. 360.
 124. Dlaczego Balcerowicz wstąpił do Unii Wolności – Archiwum Rzeczpospolitej, Rzeczpospolita, 14 marca 1995 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 125. M.P. z 1999 r. nr 29, poz. 447.
 126. a b M.P. z 1999 r. nr 33, poz. 501.
 127. Leszek Wątróbski, Odsłonięcie obeliska pamięci Longina Komołowskiego. Skwer Wielkich Polaków w Parku „Solidarności” w Policach, Express. The Australian-Polish Magazine, 2 stycznia 2018 [dostęp 2021-03-06] (ang.).
 128. M.P. z 2000 r. nr 17, poz. 362.
 129. Janusz Steinhoff honorowym obywatelem Gliwic, Onet.pl, 1 czerwca 2015 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 130. a b c d e M.P. z 2001 r. nr 37, poz. 604.
 131. M.P. z 2002 r. nr 30, poz. 468.
 132. M.P. z 2003 r. nr 12, poz. 169.
 133. Rząd Millera zaczyna, Gazeta Wyborcza, 19 października 2001 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 134. a b c Adam Kowalewski, Maciej J. Nowak. Trzecia Rzeczpospolita – urbanistyka w kryzysie. „Studia KPZK”. 182, s. 42, 2018. Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. ISSN 0079-3507 (pol.). 
 135. a b M.P. z 2002 r. nr 30, poz. 468.
 136. M.P. z 2003 r. nr 34, poz. 439.
 137. a b M.P. z 2003 r. nr 34, poz. 440.
 138. M.P. z 2005 r. nr 21, poz. 327.
 139. Hausner wychodzi z SLD (i z rządu?), RMF24, 7 lutego 2005 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 140. M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 58.
 141. M.P. z 2004 r. nr 18, poz. 310.
 142. M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 58.
 143. Józef Oleksy, Onet, 12 listopada 2019 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 144. M.P. z 2004 r. nr 19, poz. 336.
 145. Dlaczego nazwiska Jarugi-Nowackiej nie ma na tablicy w KPRM? Jest odpowiedź. To nie przypadek, gazeta.pl, 19 kwietnia 2017 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 146. M.P. z 2004 r. nr 51, poz. 862.
 147. Izabela Jaruga-Nowacka odchodzi z Unii Pracy, Wirtualna Polska, 19 kwietnia 2005 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 148. O nas, Wolność i Równość [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 149. M.P. z 2005 r. nr 76, poz. 1064.
 150. M.P. z 2007 r. nr 31, poz. 357.
 151. M.P. z 2005 r. nr 67, poz. 929.
 152. Marlena Kostyńska, Ludwik Dorn, Wirtualna Polska, 22 czerwca 2017 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 153. a b M.P. z 2006 r. nr 4, poz. 53.
 154. M.P. z 2006 r. nr 47, poz. 506.
 155. a b c d M.P. z 2005 r. nr 34, poz. 367.
 156. M.P. z 2007 r. nr 50, poz. 574.
 157. Roman Giertych - poglądy, życiorys [SYLWETKA], Gazeta.pl, 24 września 2015 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 158. M.P. z 2006 r. nr 67, poz. 684.
 159. a b Andrzej Lepper, Onet, 20 lipca 2013 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 160. a b M.P. z 2006 r. nr 67, poz. 685.
 161. a b M.P. z 2007 r. nr 60, poz. 691.
 162. a b M.P. z 2006 r. nr 73, poz. 727.
 163. M.P. z 2007 r. nr 42, poz. 475.
 164. M.P. z 2007 r. nr 31, poz. 359.
 165. a b Kacper Świsłowski, 10 lat od powołania rządu Kaczyńskiego. Prezes PiS do zdobycia władzy wykorzystał... słowa Tuska, Wprost, 14 lipca 2016 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 166. a b Przemysław Gosiewski: symbol PiS, Newsweek, 11 kwietnia 2010 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 167. a b M.P. z 2007 r. nr 61, poz. 706.
 168. Zyta Gilowska nie żyje. Miała 67 lat, Gazeta Wrocławska, 5 kwietnia 2016 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 169. M.P. z 2007 r. nr 61, poz. 707.
 170. Na Wojskowych Powązkach odbył się pogrzeb Gosiewskiego, Money.pl, 23 marca 2012 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 171. a b M.P. z 2007 r. nr 87, poz. 947.
 172. M.P. z 2012 r. poz. 993.
 173. Waldemar Pawlak, Money.pl [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 174. a b M.P. z 2007 r. nr 87, poz. 947.
 175. M.P. z 2009 r. nr 67, poz. 871.
 176. Grzegorz Schetyna, Money.pl [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 177. a b M.P. z 2012 r. poz. 994.
 178. a b Marlena Kostyńska, Janusz Piechociński, Wirtualna Polska, 3 lipca 2017 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 179. M.P. z 2013 r. poz. 156.
 180. M.P. z 2013 r. poz. 1004.
 181. M.P. z 2011 r. nr 102, poz. 1027.
 182. Jacek Rostowski, Wprost, 18 lipca 2018 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 183. a b M.P. z 2013 r. poz. 1005.
 184. Elżbieta Bieńkowska, Business Insider [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 185. a b M.P. z 2014 r. poz. 806.
 186. Macierewicz: miejmy nadzieję, że polska młodzież nie będzie musiała przelewać krwi, TVN24, 16 listopada 2015 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 187. Tomasz Siemoniak, Gazeta Wyborcza [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 188. a b M.P. z 2015 r. poz. 1091.
 189. M.P. z 2017 r. poz. 1060.
 190. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości powołała Radę Programową. pis.org.pl, 15 lutego 2014. [dostęp 2014-04-08].
 191. a b M.P. z 2015 r. poz. 1091.
 192. M.P. z 2020 r. poz. 343.
 193. a b Porozumienie, czyli nowa partia Jarosława Gowina, rp.pl, 4 listopada 2017 [dostęp 2017-11-04].
 194. a b M.P. z 2015 r. poz. 1091.
 195. Mateusz Morawiecki, Wprost, 22 maja 2018 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 196. M.P. z 2016 r. poz. 941.
 197. M.P. z 2016 r. poz. 942.
 198. Morawiecki wstąpił do PiS. tvn24.pl, 16 marca 2016. [dostęp 2016-03-16].
 199. M.P. z 2017 r. poz. 1152.
 200. M.P. z 2019 r. poz. 476.
 201. Beata Szydło chciała kiedyś do Platformy. dziennik.pl, 25 października 2012. [dostęp 2015-11-28].
 202. M.P. z 2019 r. poz. 477.
 203. M.P. z 2019 r. poz. 1092.
 204. Jacek Sasin, Business Insider [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 205. M.P. z 2020 r. poz. 344.
 206. M.P. z 2020 r. poz. 895.
 207. Jarosław Gowin i Jadwiga Emilewicz: nie jesteśmy jak PiS, Onet, 23 lutego 2019 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 208. a b c M.P. z 2020 r. poz. 896.
 209. Jarosław Kaczyński, gov.pl (pol.).

BibliografiaEdytuj

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) – art. 147 ust. 2
 • Tadeusz Mołdawa: Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. ISBN 83-01-10386-8.