Wiceprezes Rady Ministrów

zastępca prezesa Rady Ministrów
Ten artykuł dotyczy urzędu zastępcy premiera w polskim systemie konstytucyjnym. Zobacz też: Wicepremier.

Wiceprezes Rady Ministrów, do 1921 roku wiceprezydent ministrów, pot. wicepremier (z łac. primus – pierwszy oraz z łac. vice – zamiast) – w Polsce zastępca prezesa Rady Ministrów, członek Rady Ministrów i Prezydium Rady Ministrów.

Wiceprezes Rady Ministrów
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 1918
Pierwszy wicepremier Józef Mikułowski-Pomorski
Obecny wicepremier Piotr Gliński,
Jarosław Gowin,
Jarosław Kaczyński,
Jacek Sasin
Obecny od 16 listopada 2015 (P. Gliński)
4 czerwca 2019 (J. Sasin)
6 października 2020 (J. Gowin i J. Kaczyński)

W razie nieobecności prezesa Rady Ministrów lub w innym wypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pracami Rady Ministrów kieruje wyznaczony przez niego wiceprezes lub jeden z ministrów, jeżeli wiceprezes nie został powołany. Wiceprezes Rady Ministrów wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, zadania i kompetencje w zakresie powierzonym przez Prezesa Rady Ministrów[1].

Przed II wojną światową, w Królestwie Polskim i późniejszej II RP funkcję wicepremiera w danym momencie pełniła zawsze tylko jedna osoba. Dziś Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak wcześniej Mała Konstytucja i Konstytucja PRL, nie ogranicza liczby wicepremierów, którzy mogą zasiadać w Radzie Ministrów, ani nie obliguje do powołania takiego urzędu. Wiceprezes Rady Ministrów może jednocześnie kierować ministerstwem.

Wiceprezesi Rady MinistrówEdytuj

Lista została ułożona według daty objęcia urzędu.

Przed II wojną światowąEdytuj

Partie polityczne

     bezpartyjny

     PSL „Wyzwolenie”

     PPS

     ZLN

     PSChD

     PP

     BBWR

     OZN

Wiceprezes Partia Od Do Ministerstwo Rząd
   
Józef Mikułowski-Pomorski
(ur. 1868, zm. 1935)
bezpartyjny 26 listopada 1917 12 lutego 1918 minister rolnictwa i dóbr koronnych Rząd Jana Kucharzewskiego
   
Stanisław Dzierzbicki
(ur. 1854, zm. 1919)
bezpartyjny 27 lipca 1918 30 września 1918 minister rolnictwa i dóbr koronnych Rząd Jana Kantego Steczkowskiego
   
Bohdan Broniewski
(ur. 1855, zm. 1922)
bezpartyjny 30 września 1918 23 października 1918 minister przemysłu
   
Tomasz Nocznicki
(ur. 1862, zm. 1944)
PSL „Wyzwolenie” 17 listopada 1918 16 stycznia 1919 minister bez teki rząd Jędrzeja Moraczewskiego
   
Ignacy Daszyński
(ur. 1866, zm. 1936)
PPS 24 lipca 1920 4 stycznia 1921 minister bez teki pierwszy rząd Wincentego Witosa
   
Stanisław Głąbiński
(ur. 1862, zm. 1941)
ZLN 28 maja 1923 27 października 1923 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego drugi rząd Wincentego Witosa
   
Wojciech Korfanty
(ur. 1873, zm. 1939)
PSChD 27 października 1923 14 grudnia 1923 minister bez teki
   
Stanisław Thugutt
(ur. 1873, zm. 1941)
PSL „Wyzwolenie” 17 listopada 1924 21 maja 1925 minister bez teki drugi rząd Władysława Grabskiego
   
Kazimierz Bartel
(ur. 1882, zm. 1941)
PP 2 października 1926 27 czerwca 1928 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
(do 9 I 1927)
pierwszy rząd Józefa Piłsudskiego
minister bez teki
(od 9 I 1927)
   
Józef Beck
(ur. 1894, zm. 1944)
bezpartyjny 25 sierpnia 1930 4 grudnia 1930 minister bez teki drugi rząd Józefa Piłsudskiego
   
Bronisław Pieracki
(ur. 1895, zm. 1934)
BBWR 5 grudnia 1930 22 czerwca 1931 minister bez teki drugi rząd Walerego Sławka
rząd Aleksandra Prystora
   
Eugeniusz Kwiatkowski
(ur. 1888, zm. 1974)
bezpartyjny 13 października 1935 30 września 1939 minister Skarbu rząd Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
  OZN
(od 1937)[2]
rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1939–1990)Edytuj

Imię i nazwisko od do ministerstwo rząd
 
Stanisław Stroński
(ur. 1882, zm. 1955)
grudzień 1939 3 września 1941 minister bez teki drugi rząd Władysława Sikorskiego
minister informacji trzeci rząd Władysława Sikorskiego
 
Stanisław Mikołajczyk
(ur. 1901, zm. 1966)
3 września 1941 4 lipca 1943 minister spraw wewnętrznych
 
Jan Kwapiński
(ur. 1885, zm. 1964)
14 lipca 1943 2 lipca 1947 minister bez teki
(do 24 XI 1944)
rząd Stanisława Mikołajczyka,
rząd Tomasza Arciszewskiego
minister Skarbu
(od 24 XI 1944)
 
Jan Stanisław Jankowski
(ur. 1882, zm. 1953)
27 lipca 1944 28 marca 1945 minister bez teki
Jerzy Gawenda
(ur. 1917, zm. 2000)
18 lipca 1972 15 lipca 1976 minister bez teki pierwszy rząd Alfreda Urbańskiego
drugi rząd Alfreda Urbańskiego
Stanisław Borczyk
(ur. 1907, zm. 1997)
12 lipca 1978 22 grudnia 1990 minister Skarbu drugi rząd Kazimierza Sabbata
trzeci rząd Kazimierza Sabbata
czwarty rząd Kazimierza Sabbata
pierwszy rząd Edwarda Szczepanika

Polska LudowaEdytuj

Partia polityczna

     bezpartyjny

     PPR

     PZPR

     SL

     SD

     PSL (lata 40.)

     ZSL

Imię i nazwisko partia od do ministerstwo rząd
   
Wanda Wasilewska
(ur. 1905, zm. 1964)
PPR 21 lipca 1944 31 grudnia 1944 minister bez teki Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
  Andrzej Witos
(ur. 1878, zm. 1973)
SL 21 lipca 1944 9 października 1944 Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
  Stanisław Janusz
(ur. 1890, zm. 1970)
SL 9 października 1944 28 czerwca 1945 minister bez teki Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej
   
Władysław Gomułka
(ur. 1905, zm. 1982)
PPR
(do 1948)
31 grudnia 1944 20 stycznia 1949 minister bez teki
(do 13 XI 1945)
Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
minister Ziem Odzyskanych
(od 13 XI 1945)
pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza
  PZPR
(od 1948)
   
Stanisław Mikołajczyk
(ur. 1901, zm. 1966)
PSL 28 czerwca 1945 6 lutego 1947 minister rolnictwa i reform rolnych Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
 
Antoni Korzycki
(ur. 1904, zm. 1990)
SL
(do 1949)
6 lutego 1947 20 listopada 1952 minister bez teki pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza
  ZSL
(od 1949)
   
Aleksander Zawadzki
(ur. 1899, zm. 1964)
PZPR 20 stycznia 1949 10 czerwca 1949 minister bez teki pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza
   
Hilary Minc
(ur. 1905, zm. 1974)
PZPR 20 kwietnia 1949 20 lutego 1957 minister bez teki pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza
 
Aleksander Zawadzki
(ur. 1899, zm. 1964)
PZPR 28 kwietnia 1950 20 listopada 1952 minister bez teki pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza
  Hilary Chełchowski
(ur. 1908, zm. 1983)
PZPR 10 czerwca 1950 20 listopada 1952 minister bez teki
(do 29 V 1951)
pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza
Minister PGR
(od 29 V 1951)
 
Zenon Nowak
(ur. 1905, zm. 1980)
PZPR 27 lutego 1951 24 czerwca 1965 minister bez teki rząd Bolesława Bieruta
drugi rząd Józefa Cyrankiewicza
trzeci rząd Józefa Cyrankiewicza
   
Stefan Jędrychowski
(ur. 1910, zm. 1996)
PZPR 12 grudnia 1951 20 listopada 1952 minister bez teki pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza
 
Tadeusz Gede
(ur. 1911, zm. 1982)
PZPR 30 czerwca 1952 20 listopada 1952 minister handlu zagranicznego
(do 20 XI 1952)
pierwszy rząd Józefa
minister bez teki
(od 20 XI 1952)
rząd Bolesława Bieruta
 
Władysław Dworakowski
(ur. 1908, zm. 1976)
PZPR 20 listopada 1952 18 marca 1954 minister bez teki rząd Bolesława Bieruta
   
Piotr Jaroszewicz
(ur. 1909, zm. 1992)
PZPR 20 listopada 1952 23 grudnia 1970 minister bez teki
(do 14 V 1954)
rząd Bolesława Bieruta
drugi rząd Józefa Cyrankiewicza
minister górnictwa
(14 V 1954 – 18 IV 1955)
minister górnictwa węglowego
(18 IV 1955 – 23 III 1956)
minister bez teki
(od 23 III 1956)
trzeci rząd Józefa Cyrankiewicza
czwarty rząd Józefa Cyrankiewicza
piąty rząd Józefa Cyrankiewicza
   
Konstanty Rokossowski
(ur. 1896, zm. 1968)
PZPR 20 listopada 1952 18 marca 1954 minister obrony narodowej rząd Bolesława Bieruta
   
Józef Cyrankiewicz
(ur. 1911, zm. 1989)
PZPR 21 listopada 1952 18 marca 1954 minister bez teki rząd Bolesława Bieruta
   
Jakub Berman
(ur. 1901, zm. 1984)
PZPR 18 marca 1954 4 maja 1956 minister bez teki rząd Bolesława Bieruta
  Stanisław Łapot
(ur. 1914, zm. 1972)
PZPR 14 maja 1954 20 lutego 1957 minister bez teki rząd Bolesława Bieruta
 
Franciszek Jóźwiak
(ur. 1895, zm. 1966)
PZPR 16 kwietnia 1955 20 lutego 1957 minister bez teki rząd Bolesława Bieruta
 
Eugeniusz Stawiński
(ur. 1905, zm. 1989)
PZPR 4 maja 1956 24 października 1956 minister przemysłu lekkiego rząd Bolesława Bieruta
 
Stefan Ignar
(ur. 1908, zm. 1992)
ZSL 24 października 1956 27 czerwca 1969 minister bez teki rząd Bolesława Bieruta
drugi rząd Józefa Cyrankiewicza
trzeci rząd Józefa Cyrankiewicza
czwarty rząd Józefa Cyrankiewicza
   
Eugeniusz Szyr
(ur. 1915, zm. 2000)
PZPR 27 października 1959 28 marca 1972 minister bez teki drugi rząd Józefa Cyrankiewicza
trzeci rząd Józefa Cyrankiewicza
czwarty rząd Józefa Cyrankiewicza
piąty rząd Józefa Cyrankiewicza
  Julian Tokarski
(ur. 1903, zm. 1977)
PZPR 18 maja 1961 27 czerwca 1969 minister bez teki drugi rząd Józefa Cyrankiewicza
trzeci rząd Józefa Cyrankiewicza
czwarty rząd Józefa Cyrankiewicza
  Franciszek Waniołka
(ur. 1912, zm. 1971)
PZPR 28 lipca 1962 22 grudnia 1968 minister bez teki trzeci rząd Józefa Cyrankiewicza
czwarty rząd Józefa Cyrankiewicza
   
Zenon Nowak
(ur. 1905, zm. 1980)
PZPR 25 czerwca 1968 22 grudnia 1968 minister bez teki czwarty rząd Józefa Cyrankiewicza
  Stanisław Majewski
(ur. 1915, zm. 1985)
ZSL 28 czerwca 1969 13 lutego 1971 minister bez teki piąty rząd Józefa Cyrankiewicza
  Marian Olewiński
(ur. 1912, zm. 1982)
PZPR 28 czerwca 1969 30 czerwca 1970 minister bez teki piąty rząd Józefa Cyrankiewicza
   
Stanisław Kociołek
(ur. 1933, zm. 2015)
PZPR 30 czerwca 1970 23 grudnia 1970 minister bez teki piąty rząd Józefa Cyrankiewicza
  Józef Kulesza
(ur. 1919, zm. 1985)
PZPR 6 marca 1970 28 marca 1972 minister bez teki piąty rząd Józefa Cyrankiewicza
   
Mieczysław Jagielski
(ur. 1924, zm. 1997)
PZPR 30 czerwca 1970 31 lipca 1981 minister bez teki piąty rząd Józefa Cyrankiewicza
pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
drugi rząd Piotra Jaroszewicza
rząd Edwarda Babiucha
rząd Józefa Pińkowskiego
rząd Wojciecha Jaruzelskiego
  Franciszek Kaim
(ur. 1919, zm. 1996)
PZPR 23 grudnia 1970 8 lutego 1979 minister bez teki pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
drugi rząd Piotra Jaroszewicza
minister hutnictwa drugi rząd Piotra Jaroszewicza
 
Wincenty Kraśko
(ur. 1916, zm. 1976)
PZPR 13 lutego 1971 28 marca 1972 minister bez teki piąty rząd Józefa Cyrankiewicza
 
Józef Tejchma
(ur. 1927)
PZPR 29 marca 1972 8 lutego 1979 minister bez teki
(do 8 II 1979)
pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
drugi rząd Piotra Jaroszewicza
minister kultury i sztuki
(8 II 1979 – 2 IV 1980)
minister bez teki
(od 2 IV 1980)
   
Franciszek Szlachcic
(ur. 1920, zm. 1990)
PZPR 29 maja 1974 25 marca 1976 minister bez teki pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
  Alojzy Karkoszka
(ur. 1929, zm. 2001)
PZPR 28 maja 1975 2 grudnia 1976 minister bez teki pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
drugi rząd Piotra Jaroszewicza
  Tadeusz Wrzaszczyk
(ur. 1932, zm. 2002)
PZPR 23 października 1975 24 sierpnia 1980 minister bez teki pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
drugi rząd Piotra Jaroszewicza
rząd Edwarda Babiucha
   
Jan Mitręga
(ur. 1917, zm. 2007)
PZPR 23 grudnia 1970 21 lutego 1975 minister górnictwa i energetyki
(do 24 IX 1974)
pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
minister bez teki
(do 24 IX 1974)
  Kazimierz Olszewski
(ur. 1917, zm. 2014)
PZPR 29 marca 1972 17 grudnia 1977 minister bez teki
(do 10 IV 1974)
pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
minister handlu zagranicznego
(od 10 IV 1974)
drugi rząd Piotra Jaroszewicza
  Tadeusz Pyka
(ur. 1930, zm. 2009)
PZPR 23 października 1975 24 sierpnia 1980 minister bez teki pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
drugi rząd Piotra Jaroszewicza
rząd Edwarda Babiucha
  Longin Cegielski
(ur. 1920, zm. 1987)
ZSL 27 marca 1976 2 kwietnia 1980 minister bez teki drugi rząd Piotra Jaroszewicza
  Zdzisław Tomal
(ur. 1921, zm. 1984)
ZSL 28 czerwca 1969 25 czerwca 1976 minister bez teki piąty rząd Józefa Cyrankiewicza
pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
  Jan Szydlak
(ur. 1925, zm. 1997)
PZPR 2 grudnia 1976 18 lutego 1980 minister bez teki drugi rząd Piotra Jaroszewicza
  Józef Kępa
(ur. 1928, zm. 1998)
PZPR 2 grudnia 1976 8 lutego 1979 minister bez teki drugi rząd Piotra Jaroszewicza
   
Kazimierz Secomski
(ur. 1910, zm. 2002)
bezpartyjny 2 grudnia 1976 3 kwietnia 1980 minister bez teki drugi rząd Piotra Jaroszewicza
   
Roman Malinowski
(ur. 1935)
ZSL 3 kwietnia 1980 12 listopada 1985 minister przemysłu spożywczego i skupu
(do 8 XI 1980)
rząd Edwarda Babiucha
rząd Józefa Pińkowskiego
minister bez teki
(od 8 XI 1980)
rząd Wojciecha Jaruzelskiego
  Kazimierz Barcikowski
(ur. 1927, zm. 2007)
PZPR 3 kwietnia 1980 8 października 1980 minister bez teki rząd Edwarda Babiucha
rząd Józefa Pińkowskiego
  Aleksander Kopeć
(ur. 1932, zm. 2015)
PZPR 24 sierpnia 1980 12 lutego 1981 minister bez teki rząd Józefa Pińkowskiego
  Stanisław Mach
(ur. 1938)
PZPR 8 października 1980 31 października 1981 minister bez teki rząd Józefa Pińkowskiego
rząd Wojciecha Jaruzelskiego
  Jerzy Ozdowski
(ur. 1925, zm. 1994)
bezpartyjny 21 listopada 1980 12 lutego 1981 minister bez teki rząd Józefa Pińkowskiego
rząd Wojciecha Jaruzelskiego
  Stanisław Kowalczyk
(ur. 1924, zm. 1998)
PZPR 21 listopada 1980 12 lutego 1981 minister bez teki rząd Józefa Pińkowskiego
  Józef Pińkowski
(ur. 1929, zm. 2000)
PZPR 24 sierpnia 1980 5 września 1980 minister bez teki rząd Józefa Pińkowskiego
  Tadeusz Grabski
(ur. 1929, zm. 1998)
PZPR 24 sierpnia 1980 8 października 1980 minister bez teki rząd Józefa Pińkowskiego
  Henryk Kisiel
(ur. 1921, zm. 2000)
PZPR 24 sierpnia 1980 12 czerwca 1981 minister bez teki rząd Józefa Pińkowskiego
rząd Wojciecha Jaruzelskiego
  Andrzej Jedynak
(ur. 1932)
PZPR 12 lutego 1981 9 października 1982 minister bez teki rząd Wojciecha Jaruzelskiego
   
Mieczysław Rakowski
(ur. 1926, zm. 2008)
PZPR 12 lutego 1981 12 listopada 1985 minister bez teki rząd Wojciecha Jaruzelskiego
  Zbigniew Madej
(ur. 1932)
PZPR 12 czerwca 1981 9 października 1982 minister bez teki rząd Wojciecha Jaruzelskiego
  Janusz Obodowski
(ur. 1930, zm. 2011)
PZPR 31 lipca 1981 6 listopada 1985 minister bez teki rząd Wojciecha Jaruzelskiego
  Edward Kowalczyk
(ur. 1924, zm. 2000)
SD 31 października 1981 12 listopada 1985 minister bez teki rząd Wojciecha Jaruzelskiego
  Zbigniew Szałajda
(ur. 1934)
PZPR 9 października 1982 14 października 1988 minister bez teki rząd Wojciecha Jaruzelskiego
rząd Zbigniewa Messnera
   
Zenon Komender
(ur. 1923, zm. 1993)
bezpartyjny 21 lipca 1982 12 listopada 1985 minister bez teki rząd Wojciecha Jaruzelskiego
  Manfred Gorywoda
(ur. 1942)
PZPR 22 listopada 1983 23 października 1987 minister bez teki rząd Wojciecha Jaruzelskiego
rząd Zbigniewa Messnera
   
Zbigniew Messner
(ur. 1929, zm. 2014)
PZPR 22 listopada 1983 12 listopada 1985 minister bez teki rząd Wojciecha Jaruzelskiego
 
Józef Kozioł
(ur. 1939)
ZSL 12 listopada 1985 14 października 1988 minister bez teki rząd Zbigniewa Messnera
  Władysław Gwiazda
(ur. 1935, zm. 1998)
PZPR 12 listopada 1985 23 października 1987 minister bez teki rząd Zbigniewa Messnera
  Zbigniew Gertych
(ur. 1922, zm. 2008)
PZPR 12 listopada 1985 16 kwietnia 1987 minister bez teki rząd Zbigniewa Messnera
  Zdzisław Sadowski
(ur. 1925, zm. 2018)
bezpartyjny 23 października 1987 14 października 1988 minister bez teki rząd Zbigniewa Messnera
  Janusz Patorski
(ur. 1946)
PZPR 14 października 1988 1 sierpnia 1989 minister bez teki rząd Mieczysława Rakowskiego
 
Kazimierz Olesiak
(ur. 1937)
ZSL 14 października 1988 1 sierpnia 1989 minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej rząd Mieczysława Rakowskiego
  Ireneusz Sekuła
(ur. 1943, zm. 2000)
PZPR 14 października 1988 1 sierpnia 1989 minister bez teki rząd Mieczysława Rakowskiego

III RzeczpospolitaEdytuj

Partia polityczna

     bezpartyjny

     PSL

     SD

     ZChN

     PChD

     SdRP

     RS AWS

     UW

     PPChD

     SLD

     UP

     PiS

     LPR

     Samoobrona

     PO

     Porozumienie

Wiceprezes Rady Ministrów Zdjęcie Od Do Partia Rada Ministrów
Leszek Balcerowicz
minister finansów (1989–1991)
(ur. 1947)
  1989-09-1212 września 1989 1991-12-2323 grudnia 1991 rząd Tadeusza Mazowieckiego
rząd Jana Bieleckiego
Czesław Janicki
minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej (1989–1990)
(1926–2012)
  1989-09-1212 września 1989 1990-07-066 lipca 1990 Polskie Stronnictwo Ludowe rząd Tadeusza Mazowieckiego
Jan Janowski
minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (1989–1991)
(1928–1998)
  1989-09-1212 września 1989 1991-01-1212 stycznia 1991 Stronnictwo Demokratyczne rząd Tadeusza Mazowieckiego
Czesław Kiszczak
minister spraw wewnętrznych (1981–1990)
(1925–2015)
1989-09-1212 września 1989 1990-07-066 lipca 1990 rząd Tadeusza Mazowieckiego
Henryk Goryszewski
(ur. 1941)
  1992-07-1111 lipca 1992 1993-10-2626 października 1993 Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe rząd Hanny Suchockiej
Paweł Łączkowski
(ur. 1942)
1992-07-1111 lipca 1992 1993-10-2626 października 1993 Partia Chrześcijańskich Demokratów rząd Hanny Suchockiej
Marek Borowski
minister finansów (1993–1994)
(ur. 1946)
  1993-10-2626 października 1993 1994-02-088 lutego 1994 Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej rząd Waldemara Pawlaka
Włodzimierz Cimoszewicz
minister sprawiedliwości (1993–1995)
(ur. 1950)
  1993-10-2626 października 1993 1995-03-066 marca 1995 rząd Waldemara Pawlaka
Aleksander Łuczak
minister edukacji narodowej (1993–1995)
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych (1995–1997)
(ur. 1943)
  1993-10-2626 października 1993 1996-02-077 lutego 1996 Polskie Stronnictwo Ludowe rząd Waldemara Pawlaka
rząd Józefa Oleksego
Grzegorz Kołodko
minister finansów (1994–1997)
(ur. 1949)
  1994-04-2828 kwietnia 1994 1997-02-044 lutego 1997 rząd Waldemara Pawlaka
rząd Józefa Oleksego
rząd Włodzimierza Cimoszewicza
Roman Jagieliński
minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej (1995–1997)
(ur. 1947)
  1995-03-077 marca 1995 1997-04-1010 kwietnia 1997 Polskie Stronnictwo Ludowe rząd Józefa Oleksego
rząd Włodzimierza Cimoszewicza
Mirosław Pietrewicz
minister-kierownik Centralnego Urzędu Planowania (1993–1996)
minister skarbu państwa (1996–1997)
(ur. 1941)
  1996-02-077 lutego 1996 1997-10-3131 października 1997 Polskie Stronnictwo Ludowe rząd Włodzimierza Cimoszewicza
Marek Belka
minister finansów (1997)
(ur. 1952)
  1997-02-044 lutego 1997 1997-10-3131 października 1997 rząd Włodzimierza Cimoszewicza
Jarosław Kalinowski
minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej (1997)
(ur. 1962)
  1997-04-2525 kwietnia 1997 1997-10-3131 października 1997 Polskie Stronnictwo Ludowe rząd Włodzimierza Cimoszewicza
Leszek Balcerowicz
minister finansów (1997–2000)
(ur. 1947)
  1997-10-3131 października 1997 2000-06-088 czerwca 2000 Unia Wolności rząd Jerzego Buzka
Janusz Tomaszewski
minister spraw wewnętrznych i administracji (1997–1999)
(ur. 1956)
  1997-10-3131 października 1997 1999-09-033 września 1999 Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność rząd Jerzego Buzka
Longin Komołowski
minister pracy i polityki socjalnej (1997–1999)
minister pracy i polityki społecznej (1999–2001)
(1948–2016)
  1999-10-1919 października 1999 2001-10-1919 października 2001 Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność rząd Jerzego Buzka
Janusz Steinhoff
minister gospodarki (1997–2001)
(ur. 1946)
2000-06-1212 czerwca 2000 2001-10-1919 października 2001 Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów rząd Jerzego Buzka
Marek Belka
minister finansów (2001–2002)
(ur. 1952)
  2001-10-1919 października 2001 2002-07-066 lipca 2002 Sojusz Lewicy Demokratycznej rząd Leszka Millera
Jarosław Kalinowski
minister rolnictwa i rozwoju wsi (2001–2003)
(ur. 1962)
  2001-10-1919 października 2001 2003-03-033 marca 2003 Polskie Stronnictwo Ludowe rząd Leszka Millera
Marek Pol
minister infrastruktury (2001–2004)
(ur. 1953)
  2001-10-1919 października 2001 2004-05-022 maja 2004 Unia Pracy rząd Leszka Millera
Grzegorz Kołodko
minister finansów (2002–2003)
(ur. 1949)
  2002-07-066 lipca 2002 2003-06-1616 czerwca 2003 rząd Leszka Millera
Jerzy Hausner
minister gospodarki, pracy i polityki społecznej (2003–2004)
minister gospodarki i pracy (2004–2005)
(ur. 1949)
  2003-06-1616 czerwca 2003 2005-03-3131 marca 2005 rząd Leszka Millera
pierwszy rząd Marka Belki
drugi rząd Marka Belki
Józef Oleksy
minister spraw wewnętrznych i administracji (2004)
(1946–2015)
  2004-01-2121 stycznia 2004 2004-04-2121 kwietnia 2004 Sojusz Lewicy Demokratycznej rząd Leszka Millera
Izabela Jaruga-Nowacka
minister-członek Rady Ministrów (2004)
minister polityki społecznej (2004–2005)
(1950–2010)
  2004-05-022 maja 2004 2005-10-3131 października 2005 Unia Lewicy III RP pierwszy rząd Marka Belki
drugi rząd Marka Belki
Ludwik Dorn
minister spraw wewnętrznych i administracji (2005–2007)
(ur. 1954)
  2005-11-2121 listopada 2005 2007-04-2727 kwietnia 2007 Prawo i Sprawiedliwość rząd Kazimierza Marcinkiewicza
rząd Jarosława Kaczyńskiego
Zyta Gilowska
minister finansów (2006)
(1949–2016)
  2006-01-077 stycznia 2006 2006-06-2424 czerwca 2006 rząd Kazimierza Marcinkiewicza
Roman Giertych
minister edukacji narodowej (2006–2007)
(ur. 1971)
  2006-05-055 maja 2006 2007-08-1313 sierpnia 2007 Liga Polskich Rodzin rząd Kazimierza Marcinkiewicza
rząd Jarosława Kaczyńskiego
Andrzej Lepper
minister rolnictwa i rozwoju wsi (2006)
(1954–2011)
  2006-05-055 maja 2006 2006-09-2222 września 2006 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej rząd Kazimierza Marcinkiewicza
rząd Jarosława Kaczyńskiego
Zyta Gilowska
minister finansów (2006–2007)
(1949–2016)
  2006-09-2222 września 2006 2007-09-077 września 2007 rząd Jarosława Kaczyńskiego
Andrzej Lepper
minister rolnictwa i rozwoju wsi (2006–2007)
(1954–2011)
  2006-10-1616 października 2006 2007-07-099 lipca 2007 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej rząd Jarosława Kaczyńskiego
Przemysław Gosiewski
minister-członek Rady Ministrów (2006–2007)
(1964–2010)
  2007-05-088 maja 2007 2007-09-077 września 2007 Prawo i Sprawiedliwość rząd Jarosława Kaczyńskiego
Zyta Gilowska
minister finansów (2007)
(1949–2016)
  2007-09-1010 września 2007 2007-11-1616 listopada 2007 rząd Jarosława Kaczyńskiego
Przemysław Gosiewski
minister-członek Rady Ministrów (2007)
(1964–2010)
  2007-09-1111 września 2007 2007-11-1616 listopada 2007 Prawo i Sprawiedliwość rząd Jarosława Kaczyńskiego
Waldemar Pawlak
minister gospodarki (2007–2012)
(ur. 1959)
  2007-11-1616 listopada 2007 2012-11-2727 listopada 2012 Polskie Stronnictwo Ludowe pierwszy rząd Donalda Tuska
drugi rząd Donalda Tuska
Grzegorz Schetyna
minister spraw wewnętrznych i administracji (2007–2009)
(ur. 1963)
  2007-11-1616 listopada 2007 2009-10-1313 października 2009 Platforma Obywatelska RP pierwszy rząd Donalda Tuska
Janusz Piechociński
minister gospodarki (2012–2015)
(ur. 1960)
  2012-12-066 grudnia 2012 2015-11-1616 listopada 2015 Polskie Stronnictwo Ludowe drugi rząd Donalda Tuska
rząd Ewy Kopacz
Jan Vincent-Rostowski
minister finansów (2007–2013)
(ur. 1967)
  2013-02-2525 lutego 2013 2013-11-2727 listopada 2013 Platforma Obywatelska RP drugi rząd Donalda Tuska
Elżbieta Bieńkowska
minister infrastruktury i rozwoju (2013–2014)
(ur. 1964)
  2013-11-2727 listopada 2013 2014-09-2222 września 2014 drugi rząd Donalda Tuska
Tomasz Siemoniak
minister obrony narodowej (2011–2015)
(ur. 1967)
  2014-09-2222 września 2014 2015-11-1616 listopada 2015 Platforma Obywatelska RP rząd Ewy Kopacz
Piotr Gliński
minister kultury i dziedzictwa narodowego (2015–)
przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (2017–)
(ur. 1954)
  2015-11-1616 listopada 2015 Prawo i Sprawiedliwość rząd Beaty Szydło
pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego
drugi rząd Mateusza Morawieckiego
Jarosław Gowin
minister nauki i szkolnictwa wyższego (2015–2020)
(ur. 1961)
  2015-11-1616 listopada 2015 2020-04-088 kwietnia 2020 Porozumienie Jarosława Gowina rząd Beaty Szydło
pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego
drugi rząd Mateusza Morawieckiego
Mateusz Morawiecki
minister rozwoju (2015–2016)
minister rozwoju i finansów (2016–2017)
(ur. 1968)
  2015-11-1616 listopada 2015 2017-12-1111 grudnia 2017 Prawo i Sprawiedliwość rząd Beaty Szydło
Beata Szydło

(ur. 1963)

  2017-12-1111 grudnia 2017 2019-06-044 czerwca 2019 Prawo i Sprawiedliwość pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego
Jacek Sasin

minister aktywów państwowych (2019–)
(ur. 1969)

  2019-06-044 czerwca 2019 Prawo i Sprawiedliwość pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego
drugi rząd Mateusza Morawieckiego
Jadwiga Emilewicz

minister rozwoju (2019–2020)
(ur. 1974)

  2020-04-099 kwietnia 2020 2020-10-066 października 2020 Porozumienie[3] drugi rząd Mateusza Morawieckiego
Jarosław Gowin

minister rozwoju, pracy i technologii (2020–)
(ur. 1961)

  2020-10-066 października 2020 Porozumienie drugi rząd Mateusza Morawieckiego
Jarosław Kaczyński

(ur. 1949)

  2020-10-066 października 2020 Prawo i Sprawiedliwość drugi rząd Mateusza Morawieckiego

Długość urzędowania wiceprezesów rady ministrówEdytuj

Obecni wiceprezesi rady ministrówEdytuj

Imię i nazwisko dni
1. Piotr Gliński 1841
2. Jacek Sasin 545
3. Jarosław Gowin 55
4. Jarosław Kaczyński 55

Byli wiceprezesi rady ministrówEdytuj

Legenda
II RP
PRL
III RP
Imię i nazwisko dni Uwagi
1. Piotr Jaroszewicz 6607
2. Zenon Nowak 5411 Pełnił urząd dwukrotnie – po 5231 i 180 dni
3. Stefan Ignar 4629
4. Eugeniusz Szyr 4536
5. Mieczysław Jagielski 4049
6. Hilary Minc 2863
7. Franciszek Kaim 2969
8. Julian Tokarski 2962
9. Zdzisław Tomal 2554
10. Józef Tejchma 2507 Pełnił urząd najdłużej ze wszystkich obecnie żyjących byłych wiceprezesów rady ministrów
11. Franciszek Waniołka 2339
12. Zbigniew Szałajda 2197
13. Antoni Korzycki 2114
14. Kazimierz Olszewski 2089
15. Roman Malinowski 2049
16. Waldemar Pawlak 1838
17. Leszek Balcerowicz 1783
 • Pełnił urząd dwukrotnie – po 832 i 951 dni
 • Pełnił urząd wiceprezesa rady ministrów na przełomie PRL i III RP
18. Tadeusz Pyka 1767
Tadeusz Wrzaszczyk 1767
19. Mieczysław Rakowski 1734
20. Jarosław Gowin 1605
21. Janusz Obodowski 1559
22. Jan Mitręga 1521
23. Władysław Gomułka 1481
24. Edward Kowalczyk 1473
25. Longin Cegielski 1467
26. Eugeniusz Kwiatkowski 1448 Najdłużej urzędujący wiceprezes rady ministrów w II Rzeczypospolitej
27. Manfred Gorywoda 1431
28. Grzegorz Kołodko 1358 Pełnił urząd dwukrotnie – po 1013 i 345 dni
29. Kazimierz Secomski 1218
30. Zenon Komender 1210
31. Jan Szydlak 1173
32. Aleksander Zawadzki 1078 Pełnił urząd dwukrotnie – po 141 i 937 dni
33. Janusz Piechociński 1075
34. Józef Kozioł 1067
35. Stanisław Łapot 1013
36. Hilary Chełchowski 894
37. Marek Pol 839
38. Aleksander Łuczak 834
39. Józef Kępa 798
40. Jakub Berman 778
41. Roman Jagieliński 765
42. Mateusz Morawiecki 756 Pełnił urząd dwukrotnie – po 317 i 439 dni
43. Józef Kulesza 753
44. Longin Komołowski 731
45. Zbigniew Messner 721
46. Władysław Gwiazda 710
47. Grzegorz Schetyna 697
48. Jarosław Kalinowski 689 Pełnił urząd dwukrotnie – po 189 i 500 dni
49. Franciszek Jóźwiak 676
50. Janusz Tomaszewski 672
51. Franciszek Szlachcic 666
52. Jerzy Hausner 654
53. Kazimierz Bartel 634
54. Mirosław Pietrewicz 632
55. Andrzej Jedynak 604
56. Stanisław Mach 595
57. Stanisław Majewski 595
58. Stanisław Mikołajczyk 588
59. Alojzy Karkoszka 554
60. Zyta Gilowska 585 Pełniła urząd trzykrotnie – po 168, 350 i 67 dni
61. Izabela Jaruga-Nowacka 547
62. Beata Szydło 540
63. Marek Belka 529 Pełnił urząd dwukrotnie – po 189 i 500 dni
64. Zbigniew Gertych 520
65 Ludwik Dorn 518
66 Włodzimierz Cimoszewicz 496
67 Janusz Steinhoff 494
68 Jan Janowski 487 Pełnił urząd wiceprezesa rady ministrów na przełomie PRL i III RP
69 Zbigniew Madej 484
70 Władysław Dworakowski 483
Konstanty Rokossowski
71 Józef Cyrankiewicz 482
72 Henryk Goryszewski 472
73 Paweł Łączkowski 472
74 Roman Giertych 465
75 Tomasz Siemoniak 420
76 Wincenty Kraśko 409
77 Andrzej Lepper 406 Pełnił urząd dwukrotnie – po 140 i 266 dni
78 Marian Olewiński 367
77 Zdzisław Sadowski 357
78 Stefan Jędrychowski 344
79 Elżbieta Bieńkowska 299
80 Czesław Janicki 297 Pełnił urząd wiceprezesa rady ministrów na przełomie PRL i III RP
81 Czesław Kiszczak 297 Pełnił urząd wiceprezesa rady ministrów na przełomie PRL i III RP
82 Henryk Kisiel 292
83 Janusz Patorski 291
Kazimierz Olesiak 291
Ireneusz Sekuła 291
84 Jan Vincent-Rostowski 275
85 Stanisław Janusz 262
86 Bronisław Pieracki 199
87 Kazimierz Barcikowski 188
88 Przemysław Gosiewski 188 Pełnił urząd dwukrotnie – po 122 i 66 dni
89 Stanisław August Thugutt 185
90 Jadwiga Emilewicz 180
91 Stanisław Kociołek 176
92 Eugeniusz Stawiński 173
93 Aleksander Kopeć 172
94 Ignacy Daszyński 164
95 Wanda Wasilewska 163
96 Stanisław Głąbiński 152
97 Tadeusz Gede 143
98 Marek Borowski 105
99 Józef Beck 101
100 Józef Oleksy 91 Najkrócej urzędujący wiceprezes rady ministrów w III Rzeczypospolitej
101 Stanisław Kowalczyk 83
102 Jerzy Ozdowski 83
103 Andrzej Witos 80
104 Józef Mikułowski-Pomorski 78
105 Stanisław Dzierzbicki 65
106 Tomasz Nocznicki 60
107 Wojciech Korfanty 48
108 Tadeusz Grabski 45
109 Bohdan Broniewski 23 Najkrócej urzędujący wiceprezes rady ministrów w II Rzeczypospolitej
110 Józef Pińkowski 12

Żyjący byli wiceprezesi Rady MinistrówEdytuj

 1. Józef Tejchma (ur. 1927)
 2. Zbigniew Madej (ur. 1932)
 3. Andrzej Jedynak (ur. 1932)
 4. Zbigniew Szałajda (ur. 1934)
 5. Roman Malinowski (ur. 1935)
 6. Kazimierz Olesiak (ur. 1937)
 7. Stanisław Mach (ur. 1938)
 8. Józef Kozioł (ur. 1939)
 9. Mirosław Pietrewicz (ur. 1941)
 10. Henryk Goryszewski (ur. 1941)
 11. Paweł Łączkowski (ur. 1942)
 12. Manfred Gorywoda (ur. 1942)
 13. Aleksander Łuczak (ur. 1943)
 14. Marek Borowski (ur. 1946), senator X kadencji z ramienia KO
 15. Janusz Patorski (ur. 1946)
 16. Janusz Steinhoff (ur. 1946)
 17. Roman Jagieliński (ur. 1947)
 18. Leszek Balcerowicz (ur. 1947), przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju
 19. Grzegorz Kołodko (ur. 1949)
 20. Jerzy Hausner (ur. 1949)
 21. Włodzimierz Cimoszewicz (ur. 1950), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia Lewicy
 22. Jan Vincent-Rostowski (ur. 1951), członek zespołu doradców ekonomicznych PO
 23. Marek Belka (ur. 1952), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia Lewicy
 24. Marek Pol (ur. 1953)
 25. Ludwik Dorn (ur. 1954)
 26. Janusz Tomaszewski (ur. 1956)
 27. Waldemar Pawlak (ur. 1959), członek Rady Naczelnej PSL oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 28. Janusz Piechociński (ur. 1960)
 29. Jarosław Kalinowski (ur. 1962), przewodniczący Rady Naczelnej PSL oraz poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
 30. Grzegorz Schetyna (ur. 1963), poseł na Sejm IX kadencji z ramienia KO
 31. Beata Szydło (ur. 1963), wiceprezes PiS oraz poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
 32. Elżbieta Bieńkowska (ur. 1964)
 33. Tomasz Siemoniak (ur. 1967), wiceprzewodniczący PO oraz poseł na Sejm IX kadencji
 34. Mateusz Morawiecki (ur. 1968), Prezes Rady Ministrów (PiS)
 35. Roman Giertych (ur. 1971)
 36. Jadwiga Emilewicz (ur. 1974), poseł na Sejm IX kadencji (klub PiS)

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171)
 2. Paweł Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005, s. 30.
 3. do 26 września 2020, następnie bezpartyjna

BibliografiaEdytuj

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) – art. 147 ust. 2
 • Tadeusz Mołdawa: Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. ISBN 83-01-10386-8.