Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego

Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego, powołany 16 maja 1936 roku przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego po dymisji rządu Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Był efektem kompromisu politycznego prezydenta i Edwarda Rydza-Śmigłego. Siedmiu z jedenastu członków tego rządu było żołnierzami Legionów Polskich i członkami Polskiej Organizacji Wojskowej: Składkowski, Kaliński, Kasprzycki, Kwiatkowski, Poniatowski, Ulrych i Zyndram-Kościałkowski. 23 czerwca 1937, ze względu na trwający konflikt wawelski, Składkowski demonstracyjnie złożył dymisję swojego rządu, która nie została jednak przyjęta przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego[1][2].

Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego
 Polska
Ilustracja
Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego po zaprzysiężeniu.
Premier Felicjan Sławoj Składkowski
Partie brak[a]
Kadencja od 16 maja 1936
do 30 października 1939
Poprzedni rząd Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Następny drugi rząd Władysława Sikorskiego
Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego z Edwardem Śmigłym-Rydzem po zaprzysiężeniu.

Rząd ustąpił 30 września 1939 roku. Był to ostatni rząd II Rzeczypospolitej rezydujący w Warszawie.

Rada Ministrów Felicjana Sławoja Składkowskiego (1936–1939)Edytuj

Funkcja Zdjęcie Imię i nazwisko Przynależność partyjna okres urzędowania
Prezes Rady Ministrów Felicjan Sławoj Składkowski Obóz Zjednoczenia Narodowego 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Wiceprezes Rady Ministrów Eugeniusz Kwiatkowski Obóz Zjednoczenia Narodowego 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Ministerstwo Komunikacji Juliusz Ulrych Obóz Zjednoczenia Narodowego 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Min. Poczt i Telegrafów Emil Kaliński Obóz Zjednoczenia Narodowego 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Min. Opieki Społecznej Marian Zyndram-Kościałkowski Obóz Zjednoczenia Narodowego 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Min. Przemysłu i Handlu Antoni Roman Obóz Zjednoczenia Narodowego 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Min. Rolnictwa i Reform Rolnych Juliusz Poniatowski Obóz Zjednoczenia Narodowego 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Min. Skarbu Eugeniusz Kwiatkowski Obóz Zjednoczenia Narodowego 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Min. Spraw Wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski Obóz Zjednoczenia Narodowego 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Min. Spraw Wojskowych Tadeusz Kasprzycki bezpartyjny 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Min. Spraw Zagranicznych Józef Beck bezpartyjny 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Min. Sprawiedliwości Witold Grabowski Obóz Zjednoczenia Narodowego 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciech Świętosławski 1936-05-1616 maja 1936
1939-10-3030 października 1939
Minister główny komisarz cywilny Wacław Kostek-Biernacki 1939-09-022 września 1939
1939-10-3030 października 1939
Minister koordynacji gospodarki wojennej Kazimierz Sosnkowski bezpartyjny 1939-09-033 września 1939
1939-10-3030 października 1939
Minister propagandy Michał Grażyński Obóz Zjednoczenia Narodowego 1939-09-055 września 1939
1939-10-3030 października 1939

W dniu zaprzysiężenia 16 maja 1936Edytuj

Zmiany w składzie Rady MinistrówEdytuj

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Główną siłą polityczną w rządzie był Obóz Zjednoczenia Narodowego.

PrzypisyEdytuj

  1. Nieprzyjęta dymisja rządu. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 140 z 25 czerwca 1937. 
  2. Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 369. ISBN 83-04-038547.
  3. M.P. z 1939 r. nr 203, poz. 496
  4. Adam Strzembosz, Rzeczpospolita Polska czasu wojny: Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski 1939-1945 str. 58.
  5. Wojewoda Grażyński ministrem propagandy. „Warszawski Dziennik Narodowy”. 246B, s. 2, 6 września 1939.