Kalendarium rządu Zbigniewa Messnera

Kalendarium rządu Zbigniewa Messnera opisuje powołanie rządu Zbigniewa Messnera, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów.

Zmiany w rządzie edytuj

Lista zmian personalnych na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

Rok 1985 edytuj

Powołanie Odwołanie
6 listopada 1985
12 listopada 1985

Rok 1986 edytuj

Powołanie Odwołanie
17 lipca 1986
 • Józefa Niewiadomskiego z urzędu ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Stanisława Nieckarza z urzędu ministra finansów (powołany na ten urząd 12 listopada 1985).
29 września 1986

Rok 1987 edytuj

Powołanie Odwołanie
16 kwietnia 1987
 • Zbigniewa Gertycha z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Stanisława Gębali z urzędu ministra pracy, płac i spraw socjalnych (powołany na ten urząd 12 listopada 1985).
7 maja 1987
 • Adama Łopatki z urzędu ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań (powołany na ten urząd 12 listopada 1985).
24 października 1987
 • Jerzego Bajszczaka z urzędu ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej (powołany na ten urząd 17 lipca 1986),
 • Mirosława Cybulki z urzędu ministra zdrowia i opieki społecznej (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Manfreda Gorywody z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (powołany na te urzędy 12 listopada 1985),
 • Edwarda Grzywy z urzędu ministra przemysłu chemicznego i lekkiego (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Władysława Gwiazdy z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Stefana Jarzębskiego z urzędu ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Jerzego Jóźwiaka z urzędu ministra handlu wewnętrznego i usług (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Janusza Kamińskiego z urzędu ministra komunikacji (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Aleksandra Kwaśniewskiego z urzędu ministra-członka Rady Ministrów (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Janusza Maciejewicza z urzędu ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Władysława Majewskiego z urzędu ministra łączności (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Joanny Michałowskiej-Gumowskiej z urzędu ministra oświaty i wychowania (powołana na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Benona Miśkiewicza z urzędu ministra nauki i szkolnictwa wyższego (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Adama Nowotnika z urzędu ministra-kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Janusza Pawłowskiego z urzędu ministra pracy, płac i spraw socjalnych (powołany na ten urząd 16 kwietnia 1987),
 • Jana Szlachty z urzędu ministra górnictwa i energetyki (powołany na ten urząd 29 września 1986),
 • Jerzego Woźniaka z urzędu ministra gospodarki materiałowej i paliwowej (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Andrzeja Wójcika z urzędu ministra handlu zagranicznego (powołany na ten urząd 12 listopada 1985).

Rok 1988 edytuj

Powołanie Odwołanie
11 lutego 1988
 • Janusza Pawłowskiego z urzędu ministra pracy i polityki socjalnej (powołany na ten urząd 24 października 1987).
17 czerwca 1988
19 września 1988
 • Sejm PRL przyjął ustąpienie rządu i powierzył dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu[1].
27 września 1988
 • Zbigniewa Messnera z urzędu prezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 6 listopada 1985).
14 października 1988
 • Józefa Kozioła z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Zbigniewa Szałajdy z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Władysława Gwiazdy z urzędu ministra współpracy gospodarczej z zagranicą (powołany na ten urząd 24 października 1987),
 • Lecha Domerackiego z urzędu ministra sprawiedliwości (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Michała Janiszewskiego z urzędu ministra-szefa Urzędu Rady Ministrów (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Jerzego Jóźwiaka z urzędu ministra rynku wewnętrznego (powołany na ten urząd 24 października 1987),
 • Janusza Kamińskiego z urzędu ministra transportu, żeglugi i łączności (powołany na ten urząd 24 października 1987),
 • Czesława Kiszczaka z urzędu ministra spraw wewnętrznych (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Floriana Siwickiego z urzędu ministra obrony narodowej (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Konrada Totta z urzędu ministra-kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Stanisława Zięby z urzędu ministra rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej (powołany na ten urząd 12 listopada 1985),
 • Bazylego Samojlika z urzędu ministra finansów (powołany na ten urząd 17 lipca 1986),
 • Aleksandra Krawczuka z urzędu ministra kultury i sztuki (powołany na ten urząd 29 września 1986),
 • Zdzisława Sadowskiego z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 16 kwietnia 1987) oraz przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (powołany na ten urząd 24 października 1987),
 • Władysława Loranca z urzędu ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań (powołany na ten urząd 7 maja 1987),
 • Henryka Bednarskiego z urzędu ministra edukacji narodowej (powołany na ten urząd 24 października 1987),
 • Jerzego Bilipa z urzędu ministra przemysłu (powołany na ten urząd 24 października 1987),
 • Bogumiła Ferensztajna z urzędu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa (powołany na ten urząd 24 października 1987),
 • Janusza Komendera z urzędu ministra zdrowia i opieki społecznej (powołany na ten urząd 24 października 1987),
 • Waldemara Michny z urzędu ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych (powołany na ten urząd 24 października 1987),
 • Ireneusza Sekuły z urzędu ministra pracy i polityki socjalnej (powołany na ten urząd 11 lutego 1988),
 • Tadeusza Olechowskiego z urzędu ministra spraw zagranicznych (powołany na ten urząd 17 czerwca 1988).

Przypisy edytuj