Kanadyjska Partia Reform

Kanadyjska Partia Reform, oficjalna nazwa angielska Reform Party of Canada – populistyczna partia polityczna działająca w Kanadzie od 1987 do 2000, gdy stała się częścią nowej partii Canadian Alliance.

Kanada
Godło Kanady
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Kanady
Portal Kanada

Partia Reform była najbardziej konserwatywną partią na kanadyjskiej scenie politycznej od końca lat osiemdziesiątych oraz przez lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Partia została rozwiązana w roku 2000 po sformowaniu wraz z secesjonistami z Partii Progresywno Konserwatywnej tzw. „czerwonymi TorysamiPorozumienie Konserwatywnego, które zaadaptowała program partii reform.

Głównymi aspektami programu partii reform były:

Gospodarka
Upowszechnienie wolności gospodarczych. Wymóg zbalansowanego budżetu. Dążenie do szybkiego spłacenia długu publicznego. Prosty i przejrzysty system podatkowy. Tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu. Wprowadzenie rynkowych mechanizmów sprzyjających rozwojowi rolnictwa.
Życie społeczne
poszerzenie i zagwarantowanie wolności osobistej przy jednoczesnym wymuszaniu odpowiedzialności osobistej. Zaostrzenie kar w kodeksie karnym w szczególności wobec naruszania dóbr osobistych i przestępstw na tle seksualnym. Kontynuowania wysokich standardów w służbie zdrowia. Umacnianie roli rodziny. Zrezygnowanie z finansowego wspierania polityki multikulturalizmu. Propagowanie kanadyjskiego dziedzictwa kulturowego. Wprowadzenie samorządów Indiańskich. Równouprawnienie obu języków urzędowych we wszystkich prowincjach, włączając w to Quebec.
Polityka
Jasne i przejrzyste zdefiniowania kompetencji każdego poziomu sprawowania władzy i administracji. Reforma ordynacji wyborczej w kierunku systemu proporcjonalnego. Wprowadzenie wyborów do Senatu. Wprowadzenie nadrzędności decyzji Parlamentu Kanady nad Sądu Najwyższego.

Partia Reform powstała w 1987 roku w Vancouver jako Reform Association of Canada, jako niezależna instytucja, powołana dla dbania o interesy ekonomiczne zachodniej Kanady. 300 delegatów biorących udział w spotkaniu zdecydowało o konieczności powołania nowej partii. Tego samego roku, na zjeździe założycielskim w Winnipegu partia została powołana do życia, a jej przywódcą został Preston Manning. W 1988 Partia Reform po raz pierwszy wzięła udział w wyborach do 34 Parlamentu Kanady nie zdobywając jednak żadnego mandatu. Sumaryczne 275,000 głosów oddane na kandydatów partii uznano za spory sukces. Pierwszym deputowanym z ramienia Partii Reform była Deborah Gray, zdobywająca swój mandat w wyborach uzupełniających w okręgu Beaver River w Albercie w 1989. Także w tym samym roku partia uzyskuje pierwszą nominację do Senatu. Przełomowym momentem w historii partii były wybory do 35 Parlamentu Kanady, w której partia zapewnia sobie znaczną reprezentacje gromadząc 52 mandaty. W wyborach do 36 Parlamentu, powtarza sukces zdobywając 60 mandatów oraz zapewniając sobie pozycje drugiej partii w parlamencie i status oficjalnej opozycji. Przed wyborami roku 2000 partia wchodzi w skład Kanadyjskiego Porozumienia Konserwatywnego.