Kombinatoryka

dział matematyki

Kombinatoryka – dział matematyki, zajmujący się badaniem struktur skończonych[1] lub nieskończonych, ale przeliczalnych. Np. określenie, ile jest podzbiorów k-elementowych w zbiorze n-elementowym stanowi jedno z typowych zagadnień kombinatoryki.

Liczba ustawień kostki Rubika to przykład problemu kombinatorycznego niezwiązanego wprost z jej korzeniami jak algebra czy probabilistyka. Zarazem kostka ta jest też badana przez teorię grup.

Kombinatoryka swój rozwój zawdzięcza rachunkowi prawdopodobieństwa, teorii grafów, teorii informacji i innym działom matematyki stosowanej. Stanowi jeden z działów matematyki dyskretnej.

Kombinatoryka posługuje się terminologią niewystępującą w innych działach matematyki, stąd pozorna jej odrębność. Najważniejszym jej zadaniem jest konstruowanie spełniających pewne określone warunki odwzorowań jednego zbioru skończonego w drugi oraz znajdowanie wzorów na liczbę tych odwzorowań.

PrzypisyEdytuj

  1. Kombinatoryka, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-22].