Komisja Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego

Komisja Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Komisja Rządząca Tymczasowa Litewska – organ tymczasowej administracji ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego wyzwolonych przez oddziały Wielkiej Armii w czasie wojny z Rosją w 1812. Powołana 1 lipca 1812 rozkazem dziennym cesarza Francuzów Napoleona I Bonaparte. Do głównych jej zadań należało stworzenie litewskich sił zbrojnych oraz zapewnienie aprowizacji wojskom napoleońskim.

Godło Wielkiego Księstwa Litewskiego
Stanisław Sołtan
Gubernie, które miały być podporządkowane komisji

Prezesi:

Sekretarz generalny:

Członkowie:

Nadzór nad komisją sprawował były rezydent francuski w Księstwie Warszawskim komisarz Louis Pierre Édouard Bignon. Faktyczą władzę sprawował jednak holenderski generał Dirk van Hogendorp, były gubernator Jawy, mianowany gubernatorem Wilna.

Napoleon wbrew pokładanym w nim przez Konfederację Generalną Królestwa Polskiego nadziejom nie przywrócił państwowości polskiej na ziemiach polsko-litewskich. Powołał na terenach wyzwolonych jedynie administrację tymczasową, unikając tym samym rozstrzygnięć ostatecznych do czasu pokonania Rosji. Józef Wybicki, wysłany 11 lipca do Wilna z deputacją Rady Generalnej Konfederacji bezskutecznie zabiegał u cesarza o ogłoszenie przywrócenia Królestwa Polskiego, także na ziemiach zabranych.

Dopiero 14 lipca 1812 komisja ta formalnie podporządkowała się Radzie Generalnej Konfederacji Królestwa Polskiego. Po wkroczeniu wojsk rosyjskich na ziemie litewskie pod koniec 1812, działała formalnie poza Litwą.

Bibliografia Edytuj