Komisja Ustawodawcza (Sejm)

Komisja Ustawodawcza (skrót: UST) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Do zakresu zadań komisji należą sprawy problematyki legislacyjnej i spójności prawa, współdziałania w organizowaniu procesu ustawodawczego i zapewnienia jego prawidłowości, rozpatrywania projektów ustaw i uchwał o szczególnym znaczeniu prawnym lub o znacznym stopniu złożoności legislacyjnej, sprawy związane z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także współudział w przeprowadzaniu kontroli wprowadzania w życie i wykonywania ustaw i uchwał Sejmu oraz koordynacja tych działań.

Informacja o trwającym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej

Prezydium Komisji w Sejmie IX kadencji[1]Edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VIII kadencji[2]Edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VII kadencji[3]Edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VI kadencji[4]Edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie V kadencji[5]Edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie IV kadencji[6]Edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie II kadencji[7]Edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie I kadencji[8]Edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie X kadencji PRL[9]Edytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Komisja Ustawodawcza (UST), www.sejm.gov.pl [dostęp 2019-11-20].
  2. Komisja Ustawodawcza (UST), www.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  3. Komisja Ustawodawcza (UST), www.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  4. Komisja Ustawodawcza - skład komisji, orka.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  5. Komisja Ustawodawcza - skład komisji, orka.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  6. Komisja Ustawodawcza - skład komisji, orka.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  7. Komisje Sejmowe II kad., www.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  8. Komisje Sejmowe I kad., www.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  9. Komisje Sejmowe X kad., www.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].