Komisja Ustawodawcza (Sejm)

Komisja Ustawodawcza (skrót: UST) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Do zakresu zadań komisji należą sprawy problematyki legislacyjnej i spójności prawa, współdziałania w organizowaniu procesu ustawodawczego i zapewnienia jego prawidłowości, rozpatrywania projektów ustaw i uchwał o szczególnym znaczeniu prawnym lub o znacznym stopniu złożoności legislacyjnej, sprawy związane z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także współudział w przeprowadzaniu kontroli wprowadzania w życie i wykonywania ustaw i uchwał Sejmu oraz koordynacja tych działań.

Informacja o trwającym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej


Prezydium Komisji w Sejmie X kadencji[1]

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie IX kadencji[2]

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VII kadencji[4]

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VI kadencji[5]

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie V kadencji[6]

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie IV kadencji[7]

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie II kadencji[8]

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie I kadencji[9]

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Komisja Ustawodawcza (UST) - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [online], sejm.gov.pl [dostęp 2023-12-18].
  2. Komisja Ustawodawcza (UST) [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2019-11-20].
  3. Komisja Ustawodawcza (UST) [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  4. Komisja Ustawodawcza (UST) [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  5. Komisja Ustawodawcza - skład komisji [online], orka.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  6. Komisja Ustawodawcza - skład komisji [online], orka.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  7. Komisja Ustawodawcza - skład komisji [online], orka.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  8. Komisje Sejmowe II kad. [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  9. Komisje Sejmowe I kad. [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].
  10. Komisje Sejmowe X kad. [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2020-03-18].