Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji (1991–1993)

kadencja Sejmu 1991-1993

Sejm I kadencji – skład Sejmu I kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 27 października 1991.

Kadencja Sejmu

edytuj

Kadencja Sejmu rozpoczęła się 25 listopada 1991, a upłynęła 30 maja 1993.

Urząd marszałka w trakcie kadencji i w okresie rozwiązania obu izb pełnił poseł ZChN Wiesław Chrzanowski.

Posłowie

edytuj

Prace Sejmu

edytuj

Posiedzenia Sejmu

edytuj
Terminarz posiedzeń Sejmu[2]
 1. posiedzenie: 25 i 26 XI, 5 i 6 XII 1991
 2. posiedzenie: 17 i 18 XII 1991
 3. posiedzenie: 21 XII 1991
 4. posiedzenie: 23 XII 1991
 5. posiedzenie: 3 i 4 I 1992
 6. posiedzenie: 23, 24 i 25 I 1992
 7. posiedzenie: 30, 31 I, 1 II 1992
 8. posiedzenie: 13, 14, 15 II 1992
 9. posiedzenie: 26, 27 i 28 II 1992
 10. posiedzenie: 5 i 6 III 1992
 11. posiedzenie: 19, 20 i 21 III 1992
 12. posiedzenie: 2, 3 i 4 IV 1992
 13. posiedzenie: 23, 24 i 25 IV 1992
 14. posiedzenie: 6, 7, 9, i 9 V 1992
 15. posiedzenie: 21, 22, 23 V 1992
 16. posiedzenie: 28 V 1992
 17. posiedzenie: 4, 5, i 6 VI 1992
 18. posiedzenie: 19 i 20 VI 1992
 19. posiedzenie: 1, 2, 3 i 4 VII 1992
 20. posiedzenie: 10 i 11 VII 1992
 21. posiedzenie: 22, 23, 24 i 25 VII 1992
 22. posiedzenie: 29, 30, 31 VII oraz 1 VIII 1992
 23. posiedzenie: 3, 4 i 5 IX 1992
 24. posiedzenie: 17, 18, 19 i 30 IX 1992
 25. posiedzenie: 1, 2, 3, i 7 X 1992
 26. posiedzenie: 8 i 9 X 1992
 27. posiedzenie: 15, 16 i 17 X 1992
 28. posiedzenie: 28, 29 i 30 X oraz 5 XI 1992
 29. posiedzenie: 5, 6, 7 i 26 XI 1992
 30. posiedzenie: 26, 27 i 28 XI 1992

Lista komisji

edytuj

Stan w dniu 30 XI 1992[3]

Nazwa liczba członków
Administracji i Spraw Wewnętrznych 34
do Spraw Unii Europejskiej 24
Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego 28
Handlu i Usług 23
Kultury i Środków Przekazu 35
Łączności z Polakami za Granicą 30
Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu 21
Mniejszości Narodowych i Etnicznych 21
Obrony Narodowej 26
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 25
Odpowiedzialności Konstytucyjnej 17
Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów 34
Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej 22
Polityki Społecznej 27
Przekształceń Własnościowych 30
Regulaminowa i Spraw Poselskich 24
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 38
Samorządu Terytorialnego 33
Sprawiedliwości 18
Spraw Zagranicznych 39
Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej 37
Systemu Gospodarczego i Przemysłu 28
Ustawodawcza 20
Zdrowia 22

Rozwiązanie Sejmu i Senatu

edytuj

Konsekwencją polityczną udzielenia przez Sejm wotum nieufności rządowi Suchockiej było rozwiązanie obu izb przez prezydenta Lecha Wałęsę. Oznaczało to brak władzy ustawodawczej w okresie od 31 maja 1993 do 18 września 1993 (de iure), a de facto do 14 października 1993, czyli do momentu zebrania się nowej izby pochodzącej z wyborów z 19 września 1993.

W związku z art. 10 Małej Konstytucji z 17 października 1992 urzędy Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu zachowywali dotychczasowi marszałkowie. Wiązało się to z ciągłością władzy wynikającej z przepisów ustrojowych dotyczących pełnienia obowiązków głowy państwa w razie opróżnienia urzędu Prezydenta RP.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencja – Informacje o pracy w pierwszym roku kadencji (od 25 listopada 1991 do 30 listopada 1992). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1992.