Senatorowie II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1991–1993)

lista w projekcie Wikimedia

Senatorowie II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 27 października 1991. Senatorowie złożyli ślubowaniu na pierwszym posiedzeniu Senatu II kadencji wyznaczonym na 26 listopada 1991, ich kadencja upłynęła 31 maja 1993 w dniu wejścia w życie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozwiązania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej[1][2].

August Chełkowski – marszałek Senatu II kadencji

100 senatorów wyłoniono w 49 okręgach wyborczych (każdy obejmował obszar jednego województwa), w których wybierano 2 senatorów na zasadzie większości względnej (województwo katowickie i warszawskie – 3 senatorów)[a].

1. posiedzenie Senatu II kadencji rozpoczęło się w dniu 26 listopada 1991, funkcję marszałka seniora pełnił najstarszy wiekiem senator – Jan Zamoyski[3].

W trakcie kadencji nie wygasł żaden mandat senatorski.

Kluby i koła w Senacie w trakcie kadencji Edytuj

Dane zbiorcze o senatorach Edytuj

21 nowo wybranych senatorów reprezentowało Unię Demokratyczną (UD), 11 – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ), po 9 – Porozumienie Obywatelskie Centrum (POC) i Wyborczą Akcję Katolicką (WAK), 8 – Polskiego Stronnictwa Ludowego Sojusz Programowy (PSL SP), 7 – Ruch Ludowy „Porozumienie Ludowe” (PL), 6 – Kongres Liberalno-Demokratyczny, po 4 – Konfederację Polski Niepodległej i Sojusz Lewicy Demokratycznej, 3 – Partię Chrześcijańskich Demokratów, 2 – komitety nawiązujące do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i po 1 inne komitety wyborcze (łącznie 16). Brak przynależności partyjnej deklarowało 42 wybranych senatorów[9]. 27 członków izby wyższej obroniło swój mandat z poprzedniej kadencji.

W izbie zasiadło 8 kobiet i 92 mężczyzn[10]. 31 senatorów posiadało doświadczenie parlamentarne (w tym: 26 było wcześniej wyłącznie senatorami; 1 – senatorem i posłem na Sejm; 4 – wyłącznie posłami). 69 osób wybrano do parlamentu po raz pierwszy.

Prezydium Senatu II kadencji Edytuj

Senator Funkcja Klub Czas pełnienia funkcji
Od Do
Jan Zamoyski Marszałek senior KP Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego 1991-11-26 26 listopada 1991(dts)
Marszałek senior przewodniczy obradom Senatu przed wyborem Prezydium
August Chełkowski Marszałek Senatu KP NSZZ „Solidarność” 1991-11-26 26 listopada 1991(dts)[11]
31
maja
1993
1993-10-14 14 października 1993(dts)[12]
Andrzej Czapski Wicemarszałek Senatu KP Polski Program Liberalny 1991-11-27 27 listopada 1991(dts)[13] 1993-10-14 14 października 1993(dts)[12]
Alicja Grześkowiak Wicemarszałek Senatu PK Porozumienia Centrum 1991-11-27 27 listopada 1991(dts)[13] 1993-10-14 14 października 1993(dts)[12]
Józef Ślisz Wicemarszałek Senatu KP Konwencja Polska 1991-11-27 27 listopada 1991(dts)[13] 1993-10-14 14 października 1993(dts)[12]

Ponadto 27 listopada 1991 wybrano 7 sekretarzy: Tadeusza Brzozowskiego (PL), Marka Czemplika (UD), Tomasza Jagodzińskiego (KSN), Leszka Lewoca (ZChN), Wiktora Stasiaka (NSZZ) i Adama Struzika (PSL).

Senatorowie II kadencji Edytuj

Zdjęcie Senator Komitet wyborczy Województwo Dotychczasowy staż parlamentarny % głosów
  Piotr Andrzejewski Wyborcza Akcja Katolicka piotrkowskie senator I kadencji (1989–1991)[14] 27,67
  Jan Antonowicz Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy ciechanowskie wybrany po raz pierwszy 21,95
  Jadwiga Bałtakis Unia Demokratyczna wałbrzyskie wybrana po raz pierwszy 20,85
  Janusz Baranowski Inicjatywa na rzecz Łodzi łódzkie wybrany po raz pierwszy 29,33
  Jarosław Barańczak Partia Chrześcijańskich Demokratów zielonogórskie poseł na Sejm X kadencji (1989–1991)[15] 32,33
  Wacław Bartnik Unia Demokratyczna olsztyńskie wybrany po raz pierwszy 17,58
  Gerhard Bartodziej Mniejszość Niemiecka opolskie wybrany po raz pierwszy 28,00
  Ryszard Bender Wyborcza Akcja Katolicka łomżyńskie poseł na Sejm VII i IX kadencji (1976–1980, 1985–1989)[16] 47,83
  Zbigniew Błaszczak Unia Demokratyczna elbląskie wybrany po raz pierwszy 18,45
  Anna Bogucka-Skowrońska Unia Demokratyczna słupskie senator I kadencji (1989–1991)[17] 40,00
  Waldemar Bohdanowicz Wyborcza Akcja Katolicka łódzkie wybrany po raz pierwszy 24,38
  Józef Borzyszkowski Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie gdańskie wybrany po raz pierwszy 30,80
  Tadeusz Brzozowski Porozumienie Ludowe siedleckie wybrany po raz pierwszy 16,78
  Andrzej Celiński Konfederacja Komitetów Obywatelskich woj. płockiego płockie senator I kadencji (1989–1991)[18] 51,55
  August Chełkowski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” katowickie senator I kadencji (1989–1991)[19] 20,80
  Jerzy Chmura Unia Demokratyczna szczecińskie wybrany po raz pierwszy 24,92
  Jan Chodkowski Porozumienie Ludowe ostrołęckie senator I kadencji (1989–1991)[20] 21,34
  Piotr Chojnacki Niezależny KW konińskie wybrany po raz pierwszy 34,22
  Ireneusz Choroszucha Porozumienie Obywatelskie Centrum białostockie wybrany po raz pierwszy 32,61
  Andrzej Czapski Kongres Liberalno-Demokratyczny bialskopodlaskie senator I kadencji (1989–1991)[21] 26,95
  Zdzisław Czarnobilski Ludowe Porozumienie Wyborcze „Piast” tarnowskie poseł na Sejm X kadencji (1989–1991)[22] 23,19
  Henryk Czarnocki Porozumienie Ludowe siedleckie wybrany po raz pierwszy 18,38
  Marek Czemplik Unia Demokratyczna kaliskie wybrany po raz pierwszy 13,76
  Jan Draus Regionalne Forum Wyborcze rzeszowskie wybrany po raz pierwszy 25,54
  Eugeniusz Dziekan Wyborcza Akcja Katolicka radomskie wybrany po raz pierwszy 23,77
  Zbigniew Filipkowski Kongres Liberalno-Demokratyczny suwalskie wybrany po raz pierwszy 25,05
  Władysław Findeisen Unia Demokratyczna warszawskie senator I kadencji (1989–1991)[23] 20,68
  Sylwester Gajewski Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy sieradzkie wybrany po raz pierwszy 18,34
  Janina Gościej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nowosądeckie wybrana po raz pierwszy 32,33
  Eugeniusz Grzeszczak Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy konińskie wybrany po raz pierwszy 21,28
  Alicja Grześkowiak Porozumienie Obywatelskie Centrum toruńskie senator I kadencji (1989–1991)[24] 32,11
  Józef Hałasa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” szczecińskie wybrany po raz pierwszy 20,32
  Krzysztof Horodecki KW Krzysztofa Horodeckiego pilskie wybrany po raz pierwszy 36,96
  Zygmunt Hortmanowicz Porozumienie Ludowe krośnieńskie wybrany po raz pierwszy 28,30
  Edmund Jagiełło Regionowi i Polsce sieradzkie poseł na Sejm X kadencji (1989–1991)[25] 19,64
  Tomasz Jagodziński KW „Kandydat Niezależny” piotrkowskie wybrany po raz pierwszy 19,88
  Ryszard Jarzembowski Sojusz Lewicy Demokratycznej włocławskie wybrany po raz pierwszy 20,11
  Jan Jesionek Konfederacja Polski Niepodległej katowickie wybrany po raz pierwszy 20,74
  Stefan Jurczak Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” krakowskie wybrany po raz pierwszy 34,64
  Paweł Juros Porozumienie Obywatelskie Centrum legnickie wybrany po raz pierwszy 26,97
  Ryszard Juszkiewicz Komitet Obywatelski powołany z inicjatywy „Solidarności” ciechanowskie senator I kadencji (1989–1991)[26] 23,37
  Jerzy Kamiński Porozumienie Ludowe skierniewickie wybrany po raz pierwszy 30,70
  Tadeusz Kamiński Partia Chrześcijańskich Demokratów tarnowskie wybrany po raz pierwszy 18,24
  Andrzej Kaźmierowski Unia Demokratyczna legnickie wybrany po raz pierwszy 23,08
  Jerzy Kępa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” radomskie wybrany po raz pierwszy 23,89
  Zbigniew Komorowski Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy skierniewickie wybrany po raz pierwszy 31,75
  Jerzy Kopaczewski Sojusz Lewicy Demokratycznej włocławskie wybrany po raz pierwszy 23,31
  Stanisław Kostka Konfederacja Polski Niepodległej przemyskie wybrany po raz pierwszy 18,65
  Krzysztof Kozłowski Unia Demokratyczna krakowskie senator I kadencji (1989–1991)[27] 33,69
  Andrzej Kralczyński Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” bielskie senator I kadencji (1989–1991)[28] 28,65
  Wojciech Kruk Kongres Liberalno-Demokratyczny poznańskie wybrany po raz pierwszy 26,82
  Józef Kuczyński Sojusz Lewicy Demokratycznej elbląskie wybrany po raz pierwszy 17,17
  Zofia Kuratowska Unia Demokratyczna warszawskie senator I kadencji (1989–1991)[29] 28,42
  Leszek Lewoc Wyborcza Akcja Katolicka suwalskie wybrany po raz pierwszy 34,23
  Jerzy Madej KW Jerzego Madeja koszalińskie senator I kadencji (1989–1991)[30] 31,88
  Henryk Makarewicz Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy bialskopodlaskie wybrany po raz pierwszy 24,45
  Edmund Maliński Unia Demokratyczna jeleniogórskie wybrany po raz pierwszy 26,35
  Janusz Mazurek Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” lubelskie wybrany po raz pierwszy 16,02
  Jan Musiał Porozumienie Obywatelskie Centrum przemyskie senator I kadencji (1989–1991)[31] 30,42
  Piotr Pankanin Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” bydgoskie wybrany po raz pierwszy 17,48
  Andrzej Pawlik Unia Demokratyczna gorzowskie wybrany po raz pierwszy 16,95
  Krzysztof Pawłowski Partia Chrześcijańskich Demokratów nowosądeckie senator I kadencji (1989–1991)[32] 42,92
  Wiesław Perzanowski Wyborcza Akcja Katolicka ostrołęckie wybrany po raz pierwszy 26,58
  Alina Pienkowska Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” gdańskie wybrana po raz pierwszy 40,98
  Andrzej Piesiak Kongres Liberalno-Demokratyczny jeleniogórskie senator I kadencji (1989–1991)[33] 31,32
  Krzysztof Piesiewicz Porozumienie Obywatelskie Centrum warszawskie wybrany po raz pierwszy 22,70
  Leszek Piotrowski Porozumienie Obywatelskie Centrum katowickie senator I kadencji (1989–1991)[34] 22,89
  Walerian Piotrowski Chrześcijańska Demokracja zielonogórskie senator I kadencji (1989–1991)[35] 26,60
  Franciszek Połomski Unia Demokratyczna wrocławskie wybrany po raz pierwszy 22,49
  Kazimierz Poniatowski Porozumienie Obywatelskie Centrum krośnieńskie wybrany po raz pierwszy 30,16
  Zbigniew Pusz Wyborcza Akcja Katolicka gorzowskie wybrany po raz pierwszy 17,29
  Marian Rejniewicz Konfederacja Polski Niepodległej lubelskie wybrany po raz pierwszy 18,89
  Zbigniew Romaszewski KW do Senatu Zbigniewa Romaszewskiego tarnobrzeskie senator I kadencji (1989–1991)[36] 40,21
  Henryk Rossa Porozumienie Obywatelskie Centrum wrocławskie wybrany po raz pierwszy 20,21
  Michał Rupacz Wyborcza Akcja Katolicka łomżyńskie wybrany po raz pierwszy 36,10
  Elżbieta Rysak Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy chełmskie wybrana po raz pierwszy 22,85
  Andrzej Rzeźniczak Kongres Liberalno-Demokratyczny bydgoskie wybrany po raz pierwszy 26,51
  Dorota Simonides Unia Demokratyczna opolskie senator I kadencji (1990–1991); poseł na Sejm VIII kadencji (1980–1985)[37] 47,18
  Adam Skupiński Wyborcza Akcja Katolicka bielskie wybrany po raz pierwszy 20,41
  Wiktor Stasiak Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” tarnobrzeskie wybrany po raz pierwszy 24,45
  Jerzy Stępień Porozumienie Obywatelskie Centrum kieleckie senator I kadencji (1989–1991)[38] 26,85
  Henryk Stokłosa KW Henryka Stokłosy pilskie senator I kadencji (1989–1991)[39] 31,61
  Adam Struzik Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy płockie wybrany po raz pierwszy 26,81
  Jan Szafraniec Klub Inteligencji Katolickiej białostockie wybrany po raz pierwszy 26,91
  Bolesław Szudejko Unia Demokratyczna leszczyńskie wybrany po raz pierwszy 23,35
  Andrzej Szymanowski Unia Wielkopolan Okręgu Województwa Leszczyńskiego leszczyńskie wybrany po raz pierwszy 19,08
  Józef Ślisz Porozumienie Ludowe rzeszowskie senator I kadencji (1989–1991)[40] 31,86
  Stefan Śnieżko Kongres Liberalno-Demokratyczny olsztyńskie wybrany po raz pierwszy 18,90
  Konstanty Tukałło Unia Demokratyczna poznańskie wybrany po raz pierwszy 21,75
  Andrzej Tyc Unia Demokratyczna toruńskie wybrany po raz pierwszy 20,13
  Edward Wende Unia Demokratyczna kaliskie senator I kadencji (1989–1991)[41] 29,29
  Zygmunt Węgrzyn Konfederacja Polski Niepodległej częstochowskie wybrany po raz pierwszy 18,93
  Eugeniusz Wilkowski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” chełmskie senator I kadencji (1989–1991)[42] 37,91
  Mieczysław Włodyka Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy słupskie wybrany po raz pierwszy 25,07
  Janusz Woźnica Porozumienie Ludowe zamojskie senator I kadencji (1989–1991)[43] 41,55
  Wiesław Wójcik Unia Demokratyczna koszalińskie wybrany po raz pierwszy 18,41
  Mieczysław Wyględowski Sojusz Lewicy Demokratycznej częstochowskie wybrany po raz pierwszy 19,17
  Jan Wysoczański Unia Demokratyczna wałbrzyskie wybrany po raz pierwszy 25,19
  Jan Zamoyski Narodowy KW zamojskie wybrany po raz pierwszy 31,62
  Stanisław Żak Unia Demokratyczna kieleckie senator I kadencji (1989–1991)[44] 20,44

Przynależność klubowa (1993) Edytuj

Senatorowie II kadencji zrzeszeni byli w następujących klubach parlamentarnych (według stanu na 1993)[45]:

Ponadto 3 senatorów było niezrzeszonych.

Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego[f]
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Klub Parlamentarny NSZZ „Solidarność”
Klub Parlamentarny Konwencja Polska
Klub Parlamentarny Polski Program Liberalny[s]
Klub Senatorów Niezależnych
Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
Klub Parlamentarny „Porozumienie Ludowe”
Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodległej
Klub Parlamentarny Ruch dla Rzeczypospolitej
Senatorowie niezrzeszeni

Przewodniczący komisji Edytuj

Komisja Data wyboru Przewodniczący komisji
Komisja Gospodarki Narodowej[46] 6 grudnia 1991 Janusz Baranowski (KSN)
19 lutego 1993 Andrzej Piesiak (PPL)
Komisja Inicjatyw i Prac Ustawodawczych[47] 6 grudnia 1991 Walerian Piotrowski (ZChN)
Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej[48] 6 grudnia 1991 Władysław Findeisen (UD)
Komisja Obrony Narodowej[49] 6 grudnia 1991 Zbigniew Komorowski (PSL)
Komisja Konstytucyjna[50] 6 grudnia 1991 Leszek Piotrowski (PC)
Komisja Ochrony Środowiska[51] 6 grudnia 1991 Jerzy Madej (KSN)
Komisja Praw Człowieka i Praworządności[52] 6 grudnia 1991 Zbigniew Romaszewski (RdR)
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia[53] 6 grudnia 1991 Adam Struzik (PSL)
Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich[54] 6 grudnia 1991 Stefan Śnieżko (PPL)
Komisja Rolnictwa[55] 6 grudnia 1991 Sylwester Gajewski (PSL)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej[aa][56] 6 grudnia 1991 Jerzy Stępień (KP)
Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą[57] 6 grudnia 1991 Dorota Simonides (UD)
Komisja Spraw Zagranicznych[58] 6 grudnia 1991 Edward Wende (UD)
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu[59] 27 listopada 1991 Walerian Piotrowski (ZChN)
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską[60] 30 kwietnia 1992 Krzysztof Pawłowski (KP)
Komisja Nadzwyczajna do Spraw Górnictwa[61] 18 grudnia 1992 Stefan Jurczak (NSZZ)
Komisja Nadzwyczajna do Spraw Integracji Europejskiej[62] 29 stycznia 1993 Krzysztof Pawłowski (KP)

3 senatorów pełniło tę samą funkcję w Senacie I kadencji: Władysław Findeisen[63], Jerzy Stępień[64] i Zbigniew Romaszewski[65].

Zobacz też Edytuj

Uwagi Edytuj

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1991 r. nr 27, poz. 285).
 2. Por. uwagi w sekcji Przynależność klubowa (stan na koniec kadencji).
 3. W tym Andrzej Celiński wybrany z ramienia Konfederacji Komitetów Obywatelskich woj. płockiego.
 4. W tym Józef Borzyszkowski wybrany z ramienia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
 5. Senatorowie, którzy nie przystąpili do żadnego z klubów parlamentarnych bądź opuścili je w trakcie kadencji.
 6. a b Klub senatorów wybranych z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej.
 7. Polskie Stronnictwo Ludowe startowało w wyborach jako Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy.
 8. Porozumienie Centrum startowało w wyborach jako Porozumienie Obywatelskie Centrum.
 9. Wybrany z ramienia Konfederacja Obywatelska woj. płockiego
 10. a b c d e f g Wybrani z ramienia własnych komitetów wyborczych.
 11. Wybrany z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji.
 12. Wybrany z ramienia Klubu Inteligencji Katolickiej.
 13. Wybrany z ramienia Narodowego Komitetu Wyborczego.
 14. Wybrany z ramienia Ludowego Porozumienia Wyborczego „Piast”.
 15. a b c Wybrani z ramienia Partii Chrześcijańskich Demokratów.
 16. a b Wybrani z ramienia Ruchu Ludowego „Porozumienie Ludowe”.
 17. Wybrany z ramienia Regionalnego Forum Wyborczego.
 18. a b c Wybrani z ramienia Porozumienia Obywatelskiego Centrum.
 19. Klub senatorów wybranych z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
 20. Wybrany z ramienia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
 21. Wybrany z ramienia Mniejszości Niemieckiej.
 22. Wybrany z ramienia Regionowi i Polsce.
 23. Wybrany z ramienia Unii Wielkopolan Okręgu Województwa Leszczyńskiego.
 24. a b Wybrani z ramienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
 25. Wybrany z ramienia Wybrany z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej.
 26. Wybrany z ramienia Wybrany z ramienia Komitetu Obywatelskiego powołanego z inicjatywy „Solidarności”.
 27. Do 7 sierpnia 1992 pod nazwą Komisja Samorządu Terytorialnego.

Przypisy Edytuj

 1. Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od 1989 r. Analiza aktów prawnych. senat.gov.pl, listopad 2012. [dostęp 2018-12-03].
 2. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1993 r. w sprawie rozwiązania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 1993 r. nr 27, poz. 285).
 3. Sprawozdanie stenograficzne z 1. posiedzenia Senatu RP II kadencji w dniach 26-27 listopada 1991 r.. senat.pl. [dostęp 2015-11-10].
 4. Mała statystyka Senatu od pierwszej do ósmej kadencji. senat.gov.pl. [dostęp 2019-12-05].
 5. Kluby Parlamentarne Senatu RP II Kadencji: stan na grudzień 1991 r.. senat.pl. [dostęp 2019-12-05].
 6. Klub Liberalno-Demokratyczny. senat.pl. [dostęp 2019-12-05].
 7. Klub Parlamentarny Partii Chrześcijańskich Demokratów. senat.pl. [dostęp 2019-12-05].
 8. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego „Solidarność”. senat.pl. [dostęp 2019-12-05].
 9. Krystyna Leszczyńska: Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2011. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 141. ISBN 978-83-7784-646-9.
 10. Mała statystyka Senatu od pierwszej do siódmej kadencji. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 11. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu (M.P. z 1991 r. nr 43, poz. 300).
 12. a b c d Sejm został rozwiązany na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1993 r. w sprawie rozwiązania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 1993 r. nr 27, poz. 285). Kadencja Senatu zakończyła się na podstawie art. 4 §5. Marszałek i wicemarszałkowie Senatu kontynuowali sprawowanie funkcji na podstawie art. 26 w związku z art. 10 §3 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1992 r. nr 84, poz. 426).
 13. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu (M.P. z 1991 r. nr 43, poz. 301).
 14. Piotr Andrzejewski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 15. Jarosław Barańczak. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 16. Ryszard Bender. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 17. Anna Bogucka-Skowrońska. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 18. Andrzej Celiński. senat.pl. [dostęp 2015-11-01].
 19. August Chełkowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 20. Jan Chodkowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 21. Andrzej Czapski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 22. Zdzisław Czarnobilski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 23. Władysław Findeisen. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 24. Alicja Grześkowiak. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 25. Edmund Jagiełło. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 26. Ryszard Juszkiewicz. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 27. Krzysztof Kozłowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 28. Andrzej Kralczyński. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 29. Zofia Kuratowska. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 30. Jerzy Madej. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 31. Jan Musiał. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 32. Krzysztof Pawłowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 33. Andrzej Piesiak. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 34. Leszek Piotrowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 35. Walerian Piotrowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 36. Zbigniew Romaszewski. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 37. Dorota Simonides. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 38. Jerzy Stępień. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 39. Henryk Stokłosa. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 40. Józef Ślisz. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 41. Edward Wende. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 42. Eugeniusz Wilkowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 43. Janusz Woźnica. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 44. Stanisław Żak. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 45. Kto jak głosował. „Gazeta Wyborcza”, 1 lutego 1993. 
 46. Komisja Gospodarki Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 47. Komisja Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 48. Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 49. Komisja Obrony Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 50. Komisja Konstytucyjna. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 51. Komisja Ochrony Środowiska. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 52. Komisja Praw Człowieka i Praworządności. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 53. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 54. Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 55. Komisja Rolnictwa. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 56. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 57. Komisja Emigracji i Polaków za Granicą. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 58. Komisja Spraw Zagranicznych. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 59. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 60. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 61. Komisja Nadzwyczajna do Spraw Górnictwa. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 62. Komisja Nadzwyczajna do Spraw Integracji Europejskiej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 63. Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-20].
 64. Komisja Samorządu Terytorialnego. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-20].
 65. Komisja Praw Człowieka i Praworządności. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-20].