Senat Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji (1991–1993)

kadencja Senatu RP 1991-1993
Ten artykuł dotyczy Senatu RP kadencji 1991–1993. Zobacz też: Senat RP kadencji 1928–1930.

Senat II kadencji – skład Senatu II kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 27 X 1991.

Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Portal Polska

Kadencja SenatuEdytuj

Kadencja Senatu rozpoczęła się 25 XI 1991 a upłynęła 30 V 1993, jednak pierwsze posiedzenie miało miejsce 26 XI 1991.

Marszałek SenatuEdytuj

Urząd marszałka od pierwszego posiedzenia i w okresie rozwiązania obu izb pełnił senator August Chełkowski.

SenatorowieEdytuj

Rozwiązanie Sejmu i SenatuEdytuj

Konsekwencją polityczną udzielenia przez Sejm wotum nieufności rządowi Suchockiej było rozwiązanie obu izb przez Prezydenta Wałęsę. Oznaczało to brak władzy ustawodawczej w okresie od 31 V 1993 do 18 IX 1993 (de iure) a w rzeczywistości do 14 X 1993 czyli do momentu zebrania się nowej izby pochodzącej z wyborów z 19 IX 1993.

W związku z art. 10 Małej Konstytucji z 17 X 1992 urzędy Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu zachowywali dotychczasowi marszałkowie. Wiązało się to z ciągłością władzy wynikającej z przepisów ustrojowych a dotyczących pełnienia obowiązków głowy państwa w razie opróżnienia urzędu Prezydenta RP.

Zobacz teżEdytuj