Kompania Wirgińska

Angielska firma handlowa z XVII wieku

Kompania Wirgińska (ang. The Virginia Company) – kompania osadniczo-handlowa powołana w Anglii w 1606 w celu kolonizacji Ameryki Północnej. Kompania została założona przez króla Jakuba I i podzielona była na dwa oddziały:

Książka John Smitha opisujące historię Kampanii Wirgińskiej

Obszar pomiędzy równoleżnikiem 38°N i 41°N mógł być zajmowany przez którykolwiek z oddziałów w miarę potrzeb, pod warunkiem, że dzielić je miał stumilowy pas ziemi niczyjej.

Akt fundacji kompanii dawał ich udziałowcom monopol na handel z Indianami, wydobycie minerałów, import żywności i innych materiałów niezbędnych do budowy infrastruktury i statków.

Kompanii nie udało się pokryć pokładanych w niej przez inwestorów nadziei, gdyż w Wirginii nie odkryto pokładów złota ani srebra. Mimo tego kompania eksportowała znaczne ilości słodkiej odmiany tytoniu, sprowadzonej z Karaibów.

W 1622 doszło do brutalnej masakry mieszkańców Jamestown, będącego największym miastem i stolicą Kompanii Wirginijskiej przez Indian Powatan w której zginęło 347 osób. Doprowadziło to do debaty, czy należy utrzymać i strzec posiadłości kompanii czy też zawiesić jej działalność. W 1624 król rozwiązał kompanię a z jej terytoriów utworzono królewską kolonię Wirginia.