Konstancja Lubomirska

Konstancja z Ligęzów Lubomirska (ur. 1618, zm. 26 marca 1648) – córka Mikołaja Spytka Ligęzy i jego trzeciej żony Zofii Krasińskiej[1] (zm. między 1642 a 1643[2]), wojewodzianki płockiej[3], kasztelanówny ciechanowskiej.

Konstancja z Ligęzów Lubomirska
Herb
Półkozic
Rodzina

Ligęzowie herbu Półkozic

Data urodzenia

1618

Data śmierci

26 marca 1648

Ojciec

Mikołaj Spytek Ligęza

Matka

Zofia Krasińska

Mąż

Jerzy Sebastian Lubomirski

Dzieci

Stanisław Herakliusz,
Aleksander Michał,
Hieronim Augustyn,
Krystyna

Była pierwszą żoną marszałka wielkiego koronnego i hetmana polnego koronnego, księcia Jerzego Sebastiana Lubomirskiego[4]. Ślub wzięli w 1637 roku[5], a Konstancja Ligęzianka wniosła w posagu Rzeszów, który odziedziczyła po śmierci ojca. Mieli pięcioro dzieci:

Przypisy

edytuj
  1. Adam Przyboś,, Ligęza Mikołaj Spytek z Bobrku h. Półkozic (ok.1562–1637) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVII, 1972, s. 319-321.
  2. Zofia Korwin-Krasińska z Krasnego h. Ślepowron (Korwin) (ID: 12.273.397)
  3. Rodzina: Ligęza [w:] M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
  4. Jerzy Sebastian Lubomirski. Bitwa pod Mątwami 12-13 lipca 1666 roku [online], Muzeum Historii Miasta Rzeszowa [dostęp 2020-05-26].
  5. Zbigniew Anusik, Kasztelana sandomierskiego Mikołaja Spytka Ligęzy (ok. 1563–1637) sprawy rodzinne i majątkowe. Przyczynek do genealogii i dziejów gorzyckiej linii rodziny Ligęzów herbu Półkozic, w: Przegląd Nauk Historycznych R. XXI, nr 1 (2022), s. 117.
  6. a b Kersten 1973 ↓, s. 19.
  7. Krzysztof Matwijowski i Wanda Roszkowska, Lubomirski Stanisław Herakliusz h. Szreniawa (ok.1642–1702) [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1973. T. XVIII/1, zeszyt 76, s. 45–50.
  8. Jan Wimmer, Lubomirski Hieronim Augustyn h. Szreniawa (ok. 1647–1706) [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1973. T. XVIII/1, zeszyt 76, s. 11–14.

Bibliografia

edytuj
  • Adam Kersten, Lubomirski Jerzy Sebastian herbu Szreniawa (1616–1667), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII/1, zeszyt 76, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973, s. 14–20.